Wydawnictwo KUL
  Start » Humanistyka » 9788380615281 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wielkanoc_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
28,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Functionele & taakgerichte vertaaldidactiek in het universitaire vreemdetalenonderwijs
[9788380615281]
30,00zł
Produkt dostępny

Muriel Waterlot
ISBN:
978-83-8061-528-1
Stron: 268
Format: B5
Rok wydania: 2018


SPIS TREŚCI

Lijst van diagrammen
Lijst van figuren
Lijst van tabellen
Glossarium
Lijst van gebruikte afkortingen

INLEIDING


Deel 1
HET THEORETISCH ONDERZOEK

1. HISTORISCH OVERZICHT VAN DE ROL EN PLAATS VAN HET VERTALEN IN HET UNIVERSITAIRE (N)VT-ONDERWIJS
Inleiding
1.1. Vertalen in het VTO van de 18e/19e eeuw tot de 21e eeuw
1.1.1. De grammatica-vertaalmethode
1.1.2. De directe methode
1.1.3. De audiolinguale methode
1.1.4. De communicatieve aanpak
1.1.5. De interculturele en competentiegerichte aanpak
1.2. De vertaalwetenschap als onafhankelijke academische (wetenschappelijke) discipline
1.2.1. De term vertaalwetenschap
1.2.2. Ontstaan en definitie van de vertaalwetenschap
1.2.3. Vertaaldidactiek

2. LITERATUURONDERZOEK
Inleiding
2.1. (Re-)integratie van het vertalen in het VTO - didactische voorstellen
2.1.1. Argumenten vóór en tegen het vertalen in het VTO
2.1.1.1. Empirische argumenten
2.1.1.2. Pedagogische en onderwijskundige argumenten
2.1.2. Nederlandstalige publicaties
2.1.3. Enquêtes en onderzoek omtrent mening van studenten en docenten over vertalen in het VTO
2.2. (Re-)integratie van het T2-vertalen in het VTO: oorzaken en didactische voorstellen
2.3. Uitwisseling van didactische inzichten tussen het professioneel vertaalonderijwijs en het VTO
2.3.1. Integratie van didactische inzichten uit het professioneel vertaalonderwijs in het VTO
2.3.2. Integratie van didactische inzichten uit het VTO in het professioneel vertaalonderwijs
2.4. Conclusie literatuuronderzoek

3. RAAKVLAKKEN TUSSEN HET VTO EN HET PROFESSIONELE VERTAALONDERWIJS
3.1. Raakvlak I: communicatief gericht onderwijs
3.1.1. Communicatieve benadering in het VTO
3.1.2. Communicatieve benadering in het professionele vertaalonderwijs
3.2. Raakvlak II: competentiegericht onderwijs
3.2.1. Competentiegericht VTO
3.2.2. Competentiegericht professioneel vertaalonderwijs
3.3. Raakvlak III: leerdergericht onderwijs

4. KERNBEGRIPPEN IN VTO EN PROFESSIONEEL VERTAALONDERWIJS: DEFINIËRING EN CONNEXITEIT
Inleiding
4.1. Definiëring kernbegrippen
4.1.1. Cross-culturele communicatie en interculturele communicatie
4.1.2. Cultureel en intercultureel bewustzijn
4.1.3. Bemiddeling
4.1.4. Interculturele communicatieve competentie (ICC)
4.1.5. Communicatieve competentie
4.1.6. Interculturele competentie - interculturele vaardigheden
4.1.7. Vertaalcompetentie
4.2. Het PACTE-model
4.2.1. Waarom het PACTE-model?
4.3. Communicatieve competentie en interculturele competentie in professioneel vertaalonderwijs en VTO: connexiteit
4.3.1. Communicatieve competentie
4.3.2. Interculturele competentie

5. DIDACTISCH MODEL VOOR HET VT-VERTALEN IN HET VTO
Inleiding
5.1. Het Van Kalsbeek-model
5.1.1. Perspectief
5.1.2. Context
5.1.3. Dialoog
5.2. Het Nord-model
5.2.1. De functionele vertaaltheorie
5.2.2. Het circulair vertaalmodel van Christiane Nord
5.3. Het Van Kalsbeek Nord-model
5.3.1. Toepassing van het Van Kalsbeek Nord-model in het vertaalproces
5.3.1.1. Perspectief
5.3.1.2. Context
5.3.1.3. Dialoog


Deel 2
HET EMPIRISCH ONDERZOEK

6. METHODOLOGIE
6.1. Onderzoekscontext
6.2. Doelstelling en onderzoeksvragen
6.3. Methodologische aanpak
6.4. Onderzoeksinstrumenten pilotstudie en hoofdonderzoek
6.4.1. Observaties docent
6.4.2. Vragenlijsten
6.4.3. Vertalingen en Excel-werkbladen
6.4.4. Eindopdrachten
6.5. Onderzoeksinstrumenten hoofdonderzoek
6.5.1. Hardopdenkprotocollen ('Think Aloud Protocols')
6.5.2. Aanvullende interviews
6.6. Onderzoekspopulatie
6.7. Operationalisering
6.8. Pilotstudie: doelstelling en onderzoeksvragen
6.9. Opzet en verloop pilotstudie
6.10. Voorbereiding pilotstudie (implementatie model 1)
6.10.1. Opstellen vragenlijst voorfase pilotstudie
6.10.2. Opstellen evaluerende vragenlijsten nafase pilotstudie
6.10.3. Selectie bronteksten pilotstudie
6.10.4. Definiëring vertaalopdrachten pilotstudie
6.10.4.1. Reële of gesimuleerde vertaalopdrachten?
6.10.4.2. Definiëring vertaalopdrachten pilotstudie
6.10.5. Definiëring leerdoelen en geactiveerde competenties pilotstudie
6.10.6. Voorbereiding lessenreeks pilotstudie
6.10.6.1. Planning
6.10.6.2. Lesdoelstellingen, werkvormen en media pilostudie
6.10.7. Voorbereiding eindopdracht pilostudie
6.10.7.1. Beoordelingscriteria eindopdracht
6.11. Verslag implementatie model 1
6.11.1. Verslag implementatie model 1 in voorbereidende fase
6.11.1.1. Implementatie werkmethoden geleider 'perspectief'
6.11.1.2. Implementatie werkmethoden geleider 'context'
6.11.1.3. Implementatie werkmethoden geleider 'dialoog'
6.11.2. Verslag resultaten eindopdracht
6.11.3. Verslag resultaten vragenlijst voorfase pilotstudie
6.11.3.1. Leeftijd, geslacht, moedertaal en langste woonplaats taalleerders
6.11.3.2. Mening van de taalleerders met betrekking tot T1-vertalen en NVT-vertalen in het VTO
6.11.3.3. Persoonlijke mening van de taalleerders met betrekking tot T1-vertalen en NVT-vertalen
6.11.3.4. Voorkeur tekstoorten voor T1- vertalen en VT-vertalen
6.11.3.5. Aanvullende opmerkingen omtrent vertalen in het VTO
6.11.4. Verslag resultaten evaluerende vragenlijst nafase pilotstudie
6.12. Conclusie pilotstudie
6.13. Amendering model 1
6.13.1. De taakgerichte aanpak
6.13.2. Model 2
6.14. Hoofdonderzoek
6.14.1. Herdefiniëring hypothese en onderzoeksvragen hoofdonderzoek
6.15. Opzet en verloop hoofdonderzoek
6.16. Voorbereiding hoofdonderzoek
6.16.1. Definiëring leerdoelen en geactiveerde competenties
6.16.2. Opzet zakelijke casestudy
6.16.3. Selectie bronteksten
6.16.4. Definiëring vertaalopdrachten
6.16.5. Definiëring taken(cycli)
6.16.6. Beoordelingscriteria vertaalopdrachten en eindopdracht
6.16.7. Voorbereiding lessenreeks zakelijke casestudy
6.16.7.1. Planning
6.16.7.2. Voorbereidende fase: lesdoelstellingen, werkvormen en media
6.16.7.3. Vertaalfase: lesdoelstellingen, werkvormen en media
6.16.7.4. Afsluitende fase: lesdoelstellingen, werkvormen en media
6.16.8. Voorbereiding eindopdracht
6.16.9. Opstellen evaluerende vragenlijst hoofdonderzoek
6.16.10. Opstellen schema evaluerende interviews hoofdonderzoek

7. RESULTATEN HOOFDONDERZOEK
7.1. Verslag implementatie model 2
7.1.1. Verslag implementatie model 2 in de voorbereidende fase
7.1.2. Verslag implementatie model 2 in de vertaalfase
7.1.3. Verslag implementatie model 2 in de afsluitende fase
7.2. Verslag cijfers vertaalopdrachten zakelijke casestudy
7.2.1. Vertaalopdracht 1: een personeelsadvertentie
7.2.2. Vertaalopdracht 2: een sollicitatiebrief & curriculum vitae
7.2.3. Vertaalopdracht 3: paaswensen
7.2.4. Vertaalopdracht 4: een uitnodiging
7.2.5. Vertaalopdracht 5: een gebruiksaanwijzing
7.3. Verslag resultaten eindopdracht: hardopdenkonderzoek en vertaalopdrachten
7.3.1. Resultaten hardopdenkonderzoek
7.3.2. Resultaten eindopdracht
7.3.2.1. Vertaalopdracht 1: een klachtenbrief
7.3.2.2. Vertaalopdracht 2: een uitnodiging
7.3.2.3. Vertaalopdracht 3: een gebruiksaanwijzing
7.3.3. Vergelijking groepsgemiddelden vertaalopdrachten zakelijke casestudy en eindopdracht
7.4. Verslag resultaten evaluerende vragenlijst
7.4.1. Leeftijd, geslacht, moedertaal en langste woonplaats
7.4.2. Persoonlijke mening omtrent NVT-vertalen
7.4.3. Beoordeling werkmethoden voor de verrijking van kennis van de doeltaal en cultuur
7.4.4. Mening van de leerders omtrent voorbereiding op het beroep van vertaler
7.4.5. Aanvullende opmerkingen leerders met betrekking tot de vertaalcolleges
7.5. Verslag evaluerende interviews
7.5.1. Antwoorden betreffende de integratie van het vertalen in een taalverwervingscursus (algemeen)
7.5.2. Antwoorden betreffende de NVT-vertaallessen (2e semester)
7.5.3. Antwoorden betreffende de toegpaste werkmethoden tijdens de NVT-vertaalcolleges (2e semester)
7.5.4. Antwoorden betreffende de NVT-vertaalcolleges en de voorbereiding op het beroep van vertaler
7.6. Conclusie hoofdonderzoek

CONCLUSIE

Bibliografie
Samenvatting
Summary
Streszczenie

Bijlage 1: VRAGENLIJST STUDENTEN (VOORFASE PILOTSTUDIE)
Bijlage 2: VRAGENLIJST STUDENTEN (NAFASE HOOFDONDERZOEK)
Bijlage 3: INTERVIEUWSCHEMA EVALUERENDE INTERVIEWS

Data dodania produktu do sklepu: czwartek, 19 kwiecień 2018.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 279 z 356 
w kategorii Humanistyka
 Następny produkt
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce