Wydawnictwo KUL
  Start » Humanistyka » 9788380616035 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
0,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Sztuka pograniczy. Studia z historii sztuki
[9788380616035]
80,00zł
Produkt dostępny

red. Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, Marcin Pastwa
ISBN:
978-83-8061-603-5
Stron: 606
Format: B5
Rok wydania: 2018


SPIS TREŚCI

MARCIN PASTWA
Pogranicza w Lublinie (zamiast wstępu) / Borderlands in Lublin (instead of introduction)

KRZYSZTOF CICHOŃ
Pogranicze zamglone i bezludne. Sztuka jako graniczna forma myślenia
Hazy borderland of art. Art as a liminal form of thinking


Lublin i okolice / Lublin and surrounding region

MAŁGORZATA SMORĄG RÓŻYCKA
Bizantyńskie malowidła w Polsce Jagiellonów: nowe perspektywy badawcze
Byzantine wall paintings in Poland during the Jagiellonian period: new research perspectives

HUBERT MĄCIK
Układy urbanistyczne miast w XVI wieku na pograniczu Małopolski i Rusi Koronnej - zarys problemu
Urban layouts of towns in the 16th century on the border of Lesser Poland and Ruthenia - outline of the subject

ADAM SOĆKO
Lublin - ośrodek budowlany polsko-litewskiego pogranicza w I połowie XVI wieku
Lublin - the architecture centre at the Polish-Lithuanian borderland in the 1st half of the 16th century

PAWEŁ SYGOWSKI
Drewniana, dwuwieżowa cerkiew unicka w Kodeńcu na Lubelszczyźnie - ostatnia taka świątynia w Polsce
Wooden, two-tower Uniate church in Kodeniec in the Lublin region - the last such temple in Poland

AGNIESZKA SZYKUŁA-ŻYGAWSKA
Benevenuto Losy de Losennau - architekt (inżynier i kartograf) cyrkułu zamojskiego końca XVIII wieku
Benevenuto Losy de Losennau - the architect (engineer and cartographer) of Zamość district from the end of the 18th century

PAULINA KORNELUK
Koncepcje repolonizacji Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym
Concepts of the repolonisation of Zamość in the interwar period


Ikonografia na pograniczach / Iconography on the borderlands

ZOLTAN GYALÓKAY
Malarstwo tablicowe około połowy XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiego i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań
Gothic Painting on the borderland of the Kingdom of Poland and Hungary around the middle of the 15th century. State of research and new perspectives

KS. SZYMON TRACZ
Nowo odkryte gotyckie malowidła ścienne w kościele św. Jerzego w Cieszynie
Newly discovered Gothic wall paintings in the Church of St. George in Cieszyn

MARIA KAZIMIERA STANISZEWSKA
Znaki na pograniczu. Kolumny maryjne na nowożytnym Spiszu - formy, ikonografia, funkcja
The Signs in the borderland. Marian columns in Early Modern Scepusium - form, iconography, function

AGNIESZKA GRONEK
Jeszcze o ikonach monogramisty C. Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza
A new perspective on the icons of the C. Z. monogrammist. A contribution to the research on Orthodox painting on the Russian-Ukrainian borderlands

ALEKSANDER JANKOWSKI
Malarskie dekoracje ścienne dwudziestolecia międzywojennego w wielkopolskich kościołach drewnianych - między tradycją a nowoczesnością
Wall painting decorations of wooden churches in Greater Poland (Wielkopolska) in the interwar period - between tradition and modernity


Ludzie i miasta / People and Cities

RAFAŁ EYSYMONTT
Flandria, Walonia i Śląsk. Miasta i ludzie
Flanders, Wallonia and Silesia. Cities and people

AGNIESZKA PIÓRECKA
Wybrane zagadnienia na temat średniowiecznych technik budowlanych na terenach Serbii, Rusi Suzdalsko-Włodzimierskiej, Bizancjum i Armenii - przyczynek do rozważań na temat zapożyczeń
Selected issues in medevial building techniques in Serbia, Vladimir-Suzdal, Byzantium and Armenia - contribution to the consideration of architectural borrowings

ANDRZEJ KOZIEŁ
Czy granice państwowe mogą zatrzymać artystów? Wojny śląskie (1740-1763), nowe granice Śląska i artyści
Can state borders stop artists? Silesian wars (1740-1763), the new borders of Silesia and their effect on artists

ALEKSANDER ŁUPIENKO
Tożsamość polskiego Lwowa w XIX wieku
The identity of Polish Lviv in the 19th century

AGNIESZKA ŚWIĘTOSŁAWSKA
W orbicie Wiednia. Antoniego Langego i Jana Nepomucena Głowackiego widoki Galicji
Under the influence of Vienna. Views of Galicia by Antoni Lange and Jan Nepomucen Głowacki


Polsko-niemieckie pogranicza artystyczne / Polish-German artistic borderlands

PIOTR FIUK
Architektura wielokulturowego miasta. Kamienica czynszowa w Szczecinie - inspiracja zabudową stołecznego Berlina na przełomie XIX/XX wieku
The architecture of the multicultural city. The tenement house in Szczecin - inspired by the housing of the capital city of Berlin at the turn of the 20th century

JAROSŁAW MULCZYŃSKI
Polskie i niemieckie życie artystyczne w Poznaniu w XIX i I połowie XX wieku (do 1945 roku) - dwie drogi rozwoju
Polish and German artistic life in Poznań in the 19th and the 1st half of the 20th century (until 1945) - two paths of development

ALEKSANDRA KRYPCZYK-DE BARRA
"Tam twa ojczyzna, synu, gdzie się z komina kopci". Sztuka górnośląskiego pogranicza w latach 1929-1940. Historia Katowickiej Grupy Artystycznej
"There is your homeland, son, where the smoke goes out from the chimney". The art of the Upper Silesian borderland 1929-1940. The History of the Katowice Artistic Group


Współcześni artyści i krytycy wobec pograniczy / Contemporary artists and critics towards borderlands

AGNIESZKA KUCZYŃSKA
Socrealizm vs surrealizm. Ofensywa realizmu socjalistycznego wobec André Bretona i francuskiego surrealizmu
Socialist Realism vs Surrealism. The offensive of Socialist Realism against André Breton and French Surrealism

BERNADETA STANO
Inwazja malarzy i rzeźbiarzy na Białostocczyznę. Wątki regionalne w centralnie planowanej akcji plenerowej okresu PRL-u i ich współczesne kontynuacje
Invasion of painters and sculptors to the Białystok region. Regional themes in the centrally planned plein-air campaign during the communist era and their continuation

GRAŻYNA STOJAK
Walka Olgierda Łotoczki o zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza w dolinie Łopiennika
The battle of Olgierd Łotoczko to preserve the cultural heritage of the borderlands of the Łopiennik valley

MAGDALENA HOWORUS-CZAJKA
Jan Berdyszak - transgresja przestrzeni a graniczność ściany
Jan Berdyszak - transgression of space and the limits of the wall

ELŻBIETA BŁOTNICKA-MAZUR
Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego
Between optic and haptic seeing. The dynamics of Adam Marczyński's works in space and time

WERONIKA KOBYLIŃSKA-BUNSCH
Symboliczny potencjał pogranicza - polska powojenna "fotografia miejsca" a włoski neorealizm
The symbolic potential of the borderland - Polish post-war "photography of the place" and Italian neorealism

ADAM MAZUR
Pogranicza fotografii. Stan badań i perspektywy rozwoju historii fotografii środkowoeuropejskiej
The borderlands of photography. The state of research and development perspectives of the history of Central European photography


Pogranicza dalekie / Distant borderlands

ŁUKASZ MIKOŁAJ SADOWSKI
"Alexandria ad Aegyptum". Architektura europejska egipskiej metropolii od połowy XIX wieku do 1952 roku
"Alexandria ad Aegyptum". European architecture of the Egyptian metropolis from the middle of the 19th century to 1952

ARTUR BADACH
Fenomen obecności malarstwa manierystycznego w kilku wczesnorenesansowych kościołach we Florencji
The phenomenon of the presence of Mannerist painting in a few Early Renaissance churches in Florence

Indeks osób (Index of names)

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 05 luty 2019.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 304 z 357 
w kategorii Humanistyka
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Historia filozofii starożytnej. Tom 1: Od początków do Sokratesa
Historia filozofii starożytnej. Tom 1: Od początków do Sokratesa
Historia filozofii starożytnej. Tom 4: Systemy epoki Cesarstwa
Historia filozofii starożytnej. Tom 4: Systemy epoki Cesarstwa
Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej
Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej
Stach z Warty. Szukalski i Szczep Rogate Serce <br><blink>Nominacja do nagrody Konkursu im. Jana Długosza 2008</blink>
Stach z Warty. Szukalski i Szczep Rogate Serce
Nominacja do nagrody Konkursu im. Jana Długosza 2008
Historia filozofii starożytnej. Tom 3: Systemy epoki hellenistycznej
Historia filozofii starożytnej. Tom 3: Systemy epoki hellenistycznej
Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem - Tekst i tłumaczenie / Pliniusz Młodszy. Korespondencja z cesarzem Trajanem - Komentarz
Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem - Tekst i tłumaczenie / Pliniusz Młodszy. Korespondencja z cesarzem Trajanem - Komentarz
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce