Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788380616745 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Decyzja administracyjna w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków
Decyzja administracyjna w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków
161,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
  
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Siedemnastowieczna leksyka gospodarcza na przykładzie dzieł Jakuba Kazimierza Haura
[9788380616745]
70,00zł
Product available

Cecylia Galilej
ISBN:
978-83-8061-674-5
Pages: 596
Format: B5
Year: 2019
Language: Polish


Spis treści

Wstęp

1. Leksyka polska w badaniach językoznawczych
2. Stan badań
3. Cel i metoda pracy
4. Charakterystyka i układ pracy
5. Ustalenia teoretyczne
6. Siedemnastowieczna historia gospodarcza - rolnictwo
7. Tematyka gospodarcza w piśmiennictwie polskim
8. Życie i twórczość Jakuba Kazimierza Haura
9. Opis zabytków
10. Grafia w dziełach Jakuba Kazimierza Haura

I. Słownik leksemów gospodarczych (pola leksykalno-semantyczne)
1. Nazwy ogólne rolnictwa jako dziedziny gospodarki
2. Nazwy osobowe określające stosunek społeczno-pańszczyźniany
2.1. Określenia warstwy panującej, urzędników i zarządców majątku
2.2. Określenia służby dworskiej i folwarcznej
2.3. Nazwy chłopów
3. Nazwy zawodów
4. Nazwy ogólnych czynności rolniczych oraz z zakresu urzędowości i systemu feudalnego
5. Nazwy posiadłości
6. Nazwy powinności, opłat i danin
7. Nazwy administracyjno-ekonomiczne
8. Nazwy miar i przyrządów mierniczych
9. Nazwy budynków i pomieszczeń gospodarskich oraz ich elementów architektonicznych
10. Nazwy pojazdów
11. Nazwy narzędzi i naczyń gospodarskich
12. Nazwy podstawowych kategorii systematycznych w klasyfikacji biologicznej
13. Leksyka związana z produkcją roślinną
13.1. Nazwy pola i rodzajów gleby
13.2. Nazwy środków użyźniania gleby
13.3. Nazwy czynności użyźniania lub wyjaławiania roli
13.4. Nazwy związane z orką
13.5. Nazwy związane z czynnością bronowania
13.6. Nazwy upraw
13.7. Nazwy związane z siewem
13.8. Nazwy określające wzrost roślin
13.9. Nazwy związane ze żniwami
13.10. Nazwy określające zwóz zboża oraz innych płodów rolnych z pola
13.11. Nazwy związane z młocką
13.12. Nazwy związane z oczyszczaniem ziarna lub mąki
13.13. Nazwy związane z mieleniem zboża
13.14. Nazwy związane z obróbką lnu
13.15. Nazwy związane z plonem lub nieurodzajem
13.16. Nazwy związane z przeznaczeniem ziarna i słomy
13.17. Nazwy związane z melioracją
14. Leksyka związana z produkcją zwierzęcą
14.1. Nazwy bydła
14.2. Nazwy istot młodych odnoszące się do bydła
14.3. Nazwy produktów otrzymywanych w wyniku hodowli bydła
14.4. Nazwy uprzęży, typów siodła i zaprzęgu
14.5. Nazwy ptactwa domowego
14.6. Nazwy istot młodych odnoszące się do ptactwa domowego
14.7. Nazwy produktów otrzymywanych z hodowli drobiu
14.8. Nazwy związane z produkcją zwierzęcą
14.8.1. Nazwy miejsc związanych z hodowlą zwierząt
14.8.2. Nazwy czynności i stanów związanych z hodowlą zwierząt wykonywanych przez człowieka
14.8.3. Nazwy czynności i stanów związanych z rozrodem i rozwojem zwierząt
15. Leksyka związana z pozostałą działalnością rolniczą
15.1. Nazwy związane z sianokosami
15.2. Nazwy związane z ogrodem warzywnym
15.2.1. Nazwy roślin ogrodowych
15.2.2. Nazwy czynności związanych z uprawą roślin
15.2.3. Nazwy związane z rozwojem roślin ogrodowych
15.3. Nazwy drzew i krzewów owocowych oraz ich owoców
15.4. Nazwy ziół
15.5. Nazwy chwastów i czynności odchwaszczania
15.6. Nazwy części roślin
15.7. Nazwy kompleksów roślinnych oraz reprezentujących je rodzajów roślin
15.8. Nazwy związane z rybactwem
15.8.1. Ogólne i gatunkowe nazwy ryb
15.8.2. Nazwy miejsc, zbiorników wodnych i urządzeń związanych z hodowlą ryb
15.8.3. Nazwy czynności związanych z hodowlą ryb
15.8.4. Nazwy związane z rozrodem ryb
15.9. Nazwy związane z pszczelarstwem
16. Leksyka określająca właściwości zjawisk życia gospodarczego

II. Leksyka gospodarcza w dziełach Jakuba Kazimierza Haura
1. Wprowadzenie
1.1. Struktura tematyczna leksyki gospodarczej zawartej w pismach Jakuba Kazimierza Haura
1.2. Frekwencja leksyki gospodarczej w pismach Jakuba Kazimierza Haura
2. Pochodzenie słownictwa gospodarczego
2.1. Wyrazy rodzime
2.1.1. Wyrazy pochodzenia praindoeuropejskiego
2.1.2. Wyrazy pochodzenia prasłowiańskiego
2.1.3. Wyrazy staropolskie i średniopolskie
2.2. Zapożyczenia
3. Uwarunkowania fonetyczne słownictwa gospodarczego
3.1. Zmiany fonetyczne w słownictwie gospodarczym przed XVII wiekiem
3.2. Cechy fonetyczne XVII-wiecznej leksyki gospodarczej
4. Uwarunkowania fleksyjne słownictwa gospodarczego
4.1. Fleksja imienna
4.2. Fleksja werbalna
5. Charakterystyka semantyczna leksemów gospodarczych
6. Relacje semantyczne w obrębie leksyki gospodarczej w dziełach Jakuba Kazimierza Haura
6.1. Synonimia
6.1.1. Synonimia rzeczowników
6.1.2. Synonimia czasowników
6.2. Antonimia
6.2.1. Struktura słowotwórczo-leksykalna antonimów
6.2.2. Struktura semantyczna antonimów
6.2.3. Łączliwość leksykalna antonimów
6.3. Hiponimia
6.3.1. Głębokość struktur hiponimicznych
6.3.2. Konstrukcje hiponimiczne nierozgałęzione
6.3.3. Konstrukcje hiponimiczne rozgałęzione
6.4. Meronimia
6.4.1. Głębokość struktur meronimicznych
6.4.2. Konstrukcje meronimiczne nierozgałęzione
6.4.3. Konstrukcje meronimiczne rozgałęzione
6.5. Polisemia
6.5.1. Typy wieloznaczności
6.5.2. Mechanizmy językowe przesunięć semantycznych
6.5.3. Funkcje polisemii
7. Frazeologia
7.1. Klasyfikacja frazeologizmów ze względu na kryterium formalne
7.1.1. Wyrażenia
7.1.2. Zwroty
7.1.3. Frazy
7.2. Klasyfikacja frazeologizmów ze względu na kryterium semantyczne
7.2.1. Związki stałe
7.2.2. Związki łączliwe
7.2.3. Związki luźne
7.3. Funkcje związków frazeologicznych
8. Siedemnastowieczne słownictwo gospodarcze w ujęciu synchronicznym i diachronicznym
8.1. Rozwój ilościowy staropolskiej i średniopolskiej leksyki gospodarczej
8.2. "Życie" wyrazów gospodarczych na przestrzeni wieków
8.3. Status leksemów gospodarczych w systemie leksykalnym polszczyzny
8.4. Kształtowanie się terminologii gospodarczej

Zakończenie
Summary
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks wyrazów

This product was added to our catalog on Thursday 09 May, 2019.
Reviews
Previous product  Product 311 of 343 in category Humanities  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ze studiów nad kulturą prawną w Polsce piastowskiej
Ze studiów nad kulturą prawną w Polsce piastowskiej
Z literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku. Szkice
Z literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku. Szkice
Społeczne uwarunkowania pomyślnego starzenia się i aktywnego przygotowania do emerytury
Społeczne uwarunkowania pomyślnego starzenia się i aktywnego przygotowania do emerytury
Strategeme der "Weiberlist" in den deutschen Mären des Spätmittelalters
Strategeme der "Weiberlist" in den deutschen Mären des Spätmittelalters
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Prostytucja jako zachowanie ryzykowne w analizach pedagogicznych
Prostytucja jako zachowanie ryzykowne w analizach pedagogicznych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce