Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788380616882 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Profetyzm w Księdze Syracha
Profetyzm w Księdze Syracha
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
  
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Między klasyczną retoryką a współczesną edukacją akademicką
[9788380616882]
37,00zł
Product available

Rozprawka w kontekście nauczania/uczenia się języka francuskiego jako obcego

Anna Kucharska
ISBN:
978-83-8061-688-2
Pages: 530
Format: B5
Year: 2019
Languages: Polish, French 


Spis treści

Wstęp

1.  Retoryka i argumentacja na przestrzeni dziejow - ustalenia terminologiczne

1.0. Wstęp
1.1. Wptyw historii retoryki na wspotczesnq niejednoznacznosc pojęć
1.2. Wspotczesne definicje terminu retoryka
1.2.1. Retoryka wedtug Grupy ɥ
1.2.2. Retoryka wedtug teorii argumentacyjnej Perelmana i Olbrechts-Tyteki (1976)
1.3. Argumentacja we wspotczesnych koncepcjach
1.3.1. Wymiar pragmatyczny argumentacji
1.3.1.1. Pragmatyka socjologiczna i filozoficzna dziatania komunikacyjnego
1.3.1.2. Logika naturalna
1.3.1.3. Podejscie kognitywne
1.3.1.4. Podejscie lingwistyczne
1.3.1.7. Ujęcie tekstualne
1.3.1.8. Podejście pragmadialektyczne
1.3.1.9. Argumentacja w kontekście analizy dyskursu
1.3.2. Perswazja
1.4. Podsumowanie

2. Ethos, logos i pathos w argumentacji

2.0. Wstęp
2.1. Pojęcie ethosu
2.1.1. Ethos jako kreowanie mówcy wiarygodnego, uczciwego
2.1.2. Ethos polegający na zmniejszaniu dystansu nadawcy
2.1.3. Kreowanie ethosu w obrazie społecznym
2.2. Pojęcie logosu
2.2.1. Budowa argumentu
2.2.2. Rodzaje połączeń argumentów
2.2.3. Techniki argumentacyjne
2.3. Pojęcie pathosu
2.3.1. Kreowanie wizerunku odbiorców
2.3.2. Obecność figur retorycznych
2.3.2.1. Figury języka w retoryce i argumentacji
2.3.2.1.1. Omówienie figur słów, zdań i konstrukcji
2.3.2.1.2. Znaczenie obecności tropów lub inaczej figur sensu w dyskursie argumentacyjnym
2.3.2.1.2.1. Metafora
2.3.2.1.2.2. Metonimia
2.3.2.1.2.3. Synekdocha
2.3.2.1.2.4. Ironia
2.3.2.2. Figury myśli
2.3.3. Semiotyzacja emocji
2.4. Podsumowanie

3. Rozprawka jako gatunek wypowiedzi argumentacyjnej a kontekst edukacyjny

3.0. Wstęp
3.1. Umiejętność pisania podczas procesu nauczania/uczenia się języka obcego
3.2. Wypracowanie pisemne jako element dyskursu edukacyjnego
3.2.1. Strategie komunikacyjne i strategie uczenia się w nabywaniu umiejętności pisania w języku obcym
3.2.2. Modele pisania
3.3. Rodzaje dyskursu
3.4. Dyskurs edukacyjny vs dyskurs argumentacyjny
3.5. Rozprawka jako gatunek wypowiedzi dyskursu edukacyjnego
3.5.1. Ustalenia definicyjne
3.5.2. Cechy charakterystyczne rozprawki jako gatunku wypowiedzi dyskursu edukacyjnego
3.5.3. Budowa rozprawki i jej rodzaje
3.5.4. Kryteria tworzenia rozprawki
3.6. Rozprawka jako gatunek wypowiedzi argumentacyjnej - dyskurs formalny vs dyskurs funkcjonalny
3.7. Rozprawka jako akt mowy
3.7.1. Rozprawka - akt illokucyjny
3.7.2. Rozprawka - akt perlokucyjny
3.7.3. Nadawca rozprawki
3.7.4. Odbiorca rozprawki
3.7.5. Pojęcia sytuacji komunikacyjnej i kontekstu
3.7.6. Temat rozprawki
3.8. Podsumowanie

4. Omówienie badania dotyczącego rozprawek jako wypowiedzi pisemnych w kontekście edukacyjnym

4.1. Opis badania
4.1.1. Przedmiot, cele i kontekst badania
4.1.2. Charakterystyka osób biorących udział w badaniu
4.1.3. Metodologia i techniki badawcze
4.1.3.1. Analiza dokumentów
4.1.3.1.1. Pojęcie ethosu
4.1.3.1.2. Pojęcie logosu
4.1.3.1.3. Pojęcie pathosu
4.2. Wyniki analiz rozprawek na temat "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?" fr.« Vaut-il mieux vivre à la campagne ou enville?»
4.2.1. Ethos w rozprawkach "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?"
4.2.1.1. Ethos jako kreowania mówcy wiarygodnego, uczciwego
4.2.1.2. Ethos polegający na zmniejszaniu dystansu nadawcy względem odbiorcy
4.2.1.3. Kreowanie ethosu w obrazie społecznym
4.2.2. Logos w rozprawkach "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?"
4.2.2.1. Obecność tezy dotyczącej całości wypowiedzi
4.2.2.2. Budowa argumentów w rozprawkach "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?" według koncepcji Toulmina (1958, 2003)
4.2.2.2.1. Budowa argumentów w pracach zawierających tezę główną we wstępie
4.2.2.2.2. Budowa argumentów w pracach zawierających tezę główną w podsumowaniu
4.2.2.3. Budowa argumentów w pracach niezawierających eksplicytnie wyrażonej tezy głównej
4.2.2.4. Techniki argumentacyjne występujące w rozprawkach "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?" według Perelmana i Olbrechts- Tyteki (1976)
4.2.2.4.1. Argumenty quasi-logiczne
4.2.2.4.2. Argumenty oparte na strukturze rzeczywistości
4.2.2.4.3. Argumenty oparte na związkach ustalających strukturę rzeczywistości
4.2.2.5. Rodzaje połączeń argumentów według koncepcji Waltona (2006)
4.2.3. Pathos w rozprawkach "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?"
4.2.3.1. Kreowanie wizerunku odbiorców
4.2.3.2. Obecność figur retorycznych
4.2.3.2.1. Figury języka
4.2.3.2.2. Figury myśli
4.2.3.2.3. Elementy graficzne
4.2.3.3. Semiotyzacja emocji
4.2.4. Podsumowanie wyników analiz rozprawek "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?"
4.2.4.1. Obecność ethosu
4.2.4.2. Konstruowanie logosu
4.2.4.3. Tworzenie pathosu
4.3. Wyniki analiz rozprawek na temat "Czy muzułmanie są zagrożeniem, czy korzyścią dla Europy?"
4.3.1. Ethos w rozprawkach "Czy muzułmanie są zagrożeniem, czy korzyścią dla Europy?"
4.3.1.1. Ethos - jako kreowanie mówcy wiarygodnego, uczciwego
4.3.1.2. Ethos polegający na zmniejszaniu dystansu nadawcy względem odbiorcy
4.3.1.3. Kreowanie ethosu w obrazie społecznym
4.3.2. Logos w rozprawkach "Czy muzułmanie są zagrożeniem, czy korzyścią dla Europy?"
4.3.2.1. Obecność tezy dotyczącej całości wypowiedzi
4.3.2.2. Budowa argumentów według koncepcji Toulmina (1958, 2003)
4.3.2.2.1. Budowa argumentów w pracach zawierających tezę główną we wstępie
4.3.2.2.2. Budowa argumentów w pracach zawierających tezę główną w podsumowaniu
4.3.2.2.3. Budowa argumentów w pracach niezawierających eksplicytnie wyrażonej tezy głównej
4.3.2.3. Techniki argumentacyjne według Perelmana i Olbrechts-Tyteki (1976)
4.3.2.3.1. Argumenty quasi-logiczne
4.3.2.3.2. Argumenty oparte na strukturze rzeczywistości
4.3.2.3.3. Argumenty oparte na związkach ustalających strukturę rzeczywistości
4.3.2.4. Rodzaje połączeń argumentów według koncepcji Waltona (2006) 320
4.3.3. Pathos w rozprawkach "Czy muzułmanie są zagrożeniem, czy korzyścią dla Europy?"
4.3.3.1. Kreowanie wizerunku odbiorców
4.3.3.2. Obecność figur retorycznych
4.3.3.2.1. Figury języka
4.3.3.2.2. Figury myśli
4.3.3.2.3. Elementy graficzne
4.3.3.3. Semiotyzacja emocji
4.3.4. Podsumowanie wyników analiz rozprawek "Czy muzułmanie są zagrożeniem, czy korzyścią dla Europy?"
4.3.4.1. Obecność ethosu
4.3.4.2. Konstruowanie logosu
4.3.4.3. Tworzenie pathosu
4.4. Wyniki kwestionariusza ankiety
4.4.1. Wypowiedź pisemna a strategie uczenia się
4.4.2. Znaczenie tematu dla funkcjonowanie wypowiedzi pisemnej w świadomości studentów
4.4.3. Podsumowanie

5. Rekapitulacja i wnioski końcowe

5.1. Podsumowanie wyników analiz rozprawek
5.1.1. Ethos w rozprawkach
5.1.2. Logos w rozprawkach
5.1.3. Pathos w rozprawkach
5.1.4. Wyniki kwestionariusza ankiety
5.2. Podsumowanie końcowe

Bibliografia
Résumé
Summary
Aneksy
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy


This product was added to our catalog on Tuesday 02 July, 2019.
Reviews
Previous product  Product 318 of 344 in category Humanities  Next product
Customers who bought this product also purchased
Doświadczenie i hermeneutyka. Prace o polskiej poezji nienowoczesnej
Doświadczenie i hermeneutyka. Prace o polskiej poezji nienowoczesnej
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Ibidem. Tom XI
Ibidem. Tom XI
The Biblical Annals. Volume 8 (65) no. 1-4
The Biblical Annals. Volume 8 (65) no. 1-4
Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
Sława z dowcipu sama wiecznie stoi...
Sława z dowcipu sama wiecznie stoi...
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce