Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 8322809093 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
  
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Dawne literatury romańskie. Specyfika - związki - dziedzictwo
[8322809093]
5,00zł
Product unavailable

ed. Maciej Abramowicz, Paweł Matyaszewski
ISBN:
83-228-0909-3
Pages: 334
Format: A5
Year: 2002
Language: Polish

Publikowane materiały dają przegląd pytań stawianych dziś sobie przez badaczy dzieł powstałych przed kilkoma wiekami. I choć zestaw zagadnień, jakie czytelnik tych materiałów może w nich odnaleźć, jest siłą rzeczy niepełny, poruszane kwestie wydają się być dla danych literatur reprezentatywne, a pola zainteresowań wyraźnie zakreślone. Układ tomu usiłuje być tych zjawisk ilustracją. [...] W pierwszej grupie tekstów znalazły się artykuły ukazujące specyfikę dawnych literatur romańskich, specyfikę wynikającą z uwarunkowań kulturowych dawnych, właściwych im konwencji literackich, systemów symbolicznych czy zgoła semantyki języków narodowych na pewnym etapie ich rozwoju. [...] Jest to szczególnie widoczne w okresie przełomu epok, kiedy to panujące konwencje przestają być wystarczające, a nie wytworzyły się jeszcze nowe wzorce literackie. W takich warunkach w pełni ujawniają się indywidualności autorów. Przykłady tego odnaleźć można w drugiej części niniejszej publikacji. [...] Trzecia część publikowanych materiałów jest świadectwem specyficznego zaangażowania literatury w duchowe życie minionych epok. [...] Czwarta grupa tekstów ukazuje dialog, jaki prowadzą między sobą literatury narodowe z kręgu literatur romańskich. Efektem tego dialogu jest przepływ modeli, form i tematów poruszanych przez poszczególnych pisarzy. (z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. SPECYFIKA DAWNYCH LITERATUR ROMAŃSKICH
Monika Kaczmarek, Średniowieczna symbolika kolorów w obrazie personifikacji pierwszej części «Powieści o Rózy»
Anna Klimkiewicz, Techniki narracyjne w «Orlando Innamorato» Matteo Marii Boiarda
Maria Maślanka-Soro, Semantyka ognia w «Piekle» Dantego   

II. PRZEŁOMY EPOK LITERACKICH
Agata Sobczyk, Miłość w czasach zarazy: rozdźwicki czasowe w «Le Voir Dit» Guillaumea de Machaut
Małgorzata Posturzyńska, Christine de Pizan — pisarka przełomu epok
Iwona Kruk, Od baroku do klasycyzmu czyli błędna droga francuskiej tragedii
Izabella Zatorska, Kawalera de Boufflerspowiastki niemieckie, czyli Marivaux sto lat później

III. LITERATURA A RELIGIA
Jan Miernowski, Intencjonalność w dziełach Małgorzaty Nawarskiej
Witold Konstanty Pietrzak, Świat bez Boga? czyli «Opowieści tragicznych ciąg dalszy» Franciszka de Belleforest   
Agnieszka Stelęgowska, Wspomnienia hugenotów pod koniec XVII wieku
Paweł Matyaszewski, Credo ergo sum. Bóg we francuskiej antropologii kontrrewolucyjnej

IV. ZWIĄZKI MIĘDZY DAWNYMI LITERATURAMI ROMAŃSKIMI
Anna Sawicka, Pieśń Sybilli w średniowiecznej Hiszpanii: wersja kastylijska, galicyjska i katalońska 
Jadwiga Miszalska, Kłamstwo czy prawda? XVII-wieczni włoscy i francuscy autorzy o swoich romansach 
Ewa Łukaszyk, Humanista jako «homo viator»: nowe cele i sensy podróży w XVI w. (Francja i Portugalia) 
Ewa Nawrocka, Wpływ myśli i literatury francuskiej na kształtowanie wzorców postkolonialnej literatury Ameryki Łacińskiej

V. DZIEDZICTWO DAWNYCH LITERATUR ROMAŃSKICH
Katarzyna Dybel, Nasza przeszłość zawsze kryje w sobie taki dzień, który odziera z czasu nasza przyszłość: świat średniowiecza w «Nocnym Kasprze» Aloysiusa Bertrand, przedstawiciela pomniejszych romantyków francuskich
Monika Kulesza, O inspirujących właściwościach listów Pani de Sevigne
Marek Jastrzębiec-Mosakowski, listy Moskiewskie Locatellego (1736)

VI. NIEBEZPIECZEŃSTWA ANACHRONIZMU
Dorota Szeliga, Oryginalna interpretacja czy anachronizm? Kilka uwag o problemach badawczych literatury renesansowej
Dariusz Krawczyk, O anachronizmach w wydaniach «Myśli» Pascala 
Maja Pawłowska, Topika monofonicznego romasu epistolarnego XVII-XVIIIw. a problem anachroniczności  w badaniach SATOR
Regina Bochenek-Franczakowa, Jak czytać dawną powieść w listach (rozważania czytelnika przełomu XX i XXI wieku)
Magdalena Sakowska, Współczesne przekłady francuskiej średniowiecznej literatury dworskiej na język polski

This product was added to our catalog on Monday 21 March, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 11 of 343 in category Humanities  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Akt i możność w filozofii realistycznej
$ Akt i możność w filozofii realistycznej
$ Vox Patrum. T. 44-45
$ Vox Patrum. T. 44-45
Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki
Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki
Narracja i egzystencja. "Droga okrężna" Paula Ricoeura od hermeneutyki do ontoantropologii
Narracja i egzystencja. "Droga okrężna" Paula Ricoeura od hermeneutyki do ontoantropologii
Antropologia
Antropologia
Doświadczenia religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Doświadczenia religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce