Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788377022740 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Vox Patrum. T.76
Vox Patrum. T.76
28,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich
[9788377022740]
25,00zł
Product unavailable

Włodzimierz Bielak
ISBN:
978-83-7702-274-0
Pages: 312
Format: B5
Year: 2011
Language: Polish

Publikacja stawia sobie za cel znalezienie odpowiedzi na pytania o istotę urzędu biskupiego, miejsce biskupów w strukturach kościelnych i jego rolę w społeczeństwie średniowiecznym. Autor nie chce tego czynić w oparciu o oficjalne wypowiedzi na ten temat Kościoła lub teologów, lecz na podstawie opinii naocznych świadków praktycznej realizacji ideału biskupstwa przez ludzi sprawujących ten urząd w realiach dnia powszedniego i na podstawie jego funkcjonowania w mentalności człowieka średniowiecznego. Historia uczy nas bowiem, że teoria bardzo często rozmija się z praktyką, a wielkie ideały nieraz giną gdzieś pośród niedoskonałości, bądź w konfrontacji z twardą rzeczywistością.


Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

I. Urząd biskupa w starożytności i średniowieczu

1. Od czasów apostolskich do końca III wieku
a) Urząd biskupa w epoce Ojców Apostolskich
b) Upowszechnianie się urzędu biskupiego i wzrost jego znaczenia
c) Nauka św. Cypriana z Kartaginy o episkopacie

2. Po tzw. edykcie mediolańskim


II. Rola biskupa w misji Kościoła średniowiecznego

1. Ustanawianie biskupów
A. Ustanawianie biskupów w prawie Kościoła powszechnego
B. Na katedrach biskupich w Polsce
a) Obsadzanie katedr biskupich w Polsce X-XII wieku
b) Przełom – reformy Henryka Kietlicza i pierwsze wolne elekcje
c) Wybory kapitulne, konfi rmacje, prowizje i rezerwacje papieskie
d) Kryteria doboru kandydatów na urząd biskupa
e) Wpływ władców na nominacje biskupie
f) Utrata urzędu

2. Biskup - rządca i prawodawca
A. Administrowanie diecezją i majątkiem kościelnym
a) rozwój sieci diecezjalnej Kościoła polskiego
b) sprawowanie przez biskupa funkcji administratora diecezji
B. Relacje z kapitułą
C. Synody
D. Biskupi wobec zakonów
E. Związki ze Stolicą Apostolską

3. Biskup - pasterz
A. Nauczanie
B. Sakramenty, liturgii i kultu świętych
C. Troska o ubogich
D. Szkoły

4. Średniowieczny model biskupa misjonarza i męczennika
A. Święty Wojciech
B. Święty Stanisław
C. Święci Wojciech i Stanisław wobec średniowiecznego modelu biskupa


III. Miejsce biskupa w kręgach władzy politycznej

1. Związki z dworami panujących

2. Zaangażowanie w politykę wewnątrzpaństwową
A. W okresie rozbicia dzielnicowego
B. Podczas zabiegów o odzyskanie korony królewskiej
C. Pod rządami królów

3. Zaangażowanie w politykę międzynarodową
A. Obrona integralności terytorium Polski
B. Polityka wschodnia
a) Dążenie do rozszerzenia granic Polski
b) Wobec zagrożenia ze strony mahometan - Tatarzy i Turcy

Wnioski i zakończenie

Indeks osobowy
Bibliografia
Summary

Current Reviews: 1
This product was added to our catalog on Friday 08 July, 2011.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 917 of 1069 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia <br><blink>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003</blink>
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003
Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego
Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski
Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939)
Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939)
Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Berier w 70. rocznicę śmierci
Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Berier w 70. rocznicę śmierci
$ Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin
$ Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce