Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788377029862 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
35,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Wychowanie dzieci w rodzinach ubogich
[9788377029862]
35,00zł
Product available

Lidia Pietruszka
ISBN:
978-83-7702-986-2
Pages: 338
Format: B5
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp


Rozdział I.
Ubóstwo rodziny w świetle literatury przedmiotu
1. Pojęcie ubóstwa na gruncie wybranych dyscyplin naukowych
1.1. Ubóstwo w ujęciu polityki społecznej
1.2. Ubóstwo w ujęciu nauk ekonomicznych
1.3. Socjologiczne ujęcie ubóstwa
2. Zarys problematyki ubóstwa
2.1. Istota problemu ubóstwa
2.2. Rodzaje ubóstwa w koncepcjach wybranych autorów
2.3. Granice i mierniki ubóstwa
2.4. Przyczyny ubóstwa
2.5. Formy walki z ubóstwem
3. Specyfika polskiego ubóstwa
4. Społeczno-moralny poziom funkcjonowania rodzin ubogich
5. Pomoc rodzinie ubogiej w świetle literatury przedmiotu i przepisów prawnych


Rozdział II.
Proces wychowania w rodzinie
1. Fenomen wychowania
1.1. Wychowanie jako działalność ludzka
1.2. Wychowanie w sensie szerokim, wąskim i najwęższym
1.3. Proces wychowania oraz charakterystyka jego cech
1.4. Istota i treści oddziaływań wychowawczych
1.5. Źródła procesu wychowania w koncepcjach wybranych autorów
1.5.1. Wewnętrzna przyczyna wychowania (impuls wychowania)
1.5.2. Oddziaływania zewnętrzne
1.6. Cel wychowania i jego rola w procesie wychowania
1.7. Problematyka skuteczności wychowania
2. Wychowanie w rodzinie i jego dziedziny
2.1. Dziedziny procesu wychowania
2.1.1. Wychowanie fizyczne i zdrowotne
2.1.2. Wychowanie religijne i moralne
2.1.3. Wychowanie seksualne
2.1.4. Wychowanie umysłowe i estetyczne
2.1.5. Wychowanie patriotyczne
3. Funkcja wychowawcza rodziny
3.1. Pojęcie oraz klasyfikacje funkcji jakie spełnia rodzina
3.2. Funkcja wychowawcza rodziny oraz jej uwarunkowania
4. Kategorie rodzin według ich funkcjonowania wychowawczego w koncepcjach wybranych autorów


Rozdział III.
Warunki materialne a czynniki warunkujące proces wychowania w rodzinie
1. Wpływ czynników ekonomiczno-społecznych na przebieg procesu wychowania w rodzinie
1.1. Wielkość rodziny i jej struktura
1.2. Warunki materialno-bytowe rodziny
1.2.1. Warunki mieszkaniowe
1.2.2. Dochody pieniężne rodziny
1.3. Podział pracy i ról w rodzinie
2. Czynniki kulturalne i ich rola w procesie wychowania rodzinnego
2.1. Wykształcenie rodziców
2.2. Kultura pedagogiczna rodziców
2.3. Sposoby spędzania czasu wolnego przez członków rodziny
2.4. Pielęgnowanie obyczaju w rodzinie
3. Czynniki psychospołeczne a przebieg wychowania w rodzinie
3.1. Postawy rodzicielskie
3.2. Atmosfera domu rodzinnego
3.3. Więzi emocjonalne dziecka z rodzicami
3.4. Charakter kontroli rodziców nad dziećmi
4. Aktywność własna dziecka


Rozdział IV.
Podstawy metodologiczne własnych badań empirycznych
1. Cel i przedmiot badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Zmienne zależne i zmienne niezależne oraz wskaźniki badań
4. Metody stosowane w pracy
5. Charakterystyka terenu badań i grupy badawczej
6. Organizacja badań własnych i sposób opracowywania wyników


Rozdział V.
Wpływ ubóstwa rodziny na wychowanie dzieci w świetle wyników własnych badań empirycznych
1. Czynniki powodujące ubóstwo materialne rodziny
2. Rodzaje metod wychowawczych stosowane wobec dzieci w rodzinie ubogiej
3. System wartości przekazywany w rodzinie ubogiej
4. Atmosfera domowa rodziny ubogiej
5. Formy spędzania czasu wolnego preferowane w rodzinie ubogiej
6. Stopień zaspokojenia potrzeb bytowych dzieci w rodzinie ubogiej
7. Stopień zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa
8. Stopień zaspokojenia potrzeb społecznych dzieci w rodzinie ubogiej
9. Potrzeby kulturowe dzieci zaspokajane w rodzinie ubogiej
10. Warunki do integralnego rozwoju jakie stwarza dziecku rodzina uboga
11. Formy pomocy społecznej, z jakich korzysta rodzina uboga

Podsumowanie badań
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Abstrakt
Summary
Table of Contents

Aneksy

This product was added to our catalog on Tuesday 10 March, 2015.
Reviews
Previous product  Product 947 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Paradoks bezinteresownej miłości
Paradoks bezinteresownej miłości
Droga ku człowiekowi
Droga ku człowiekowi
$ Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Studium teologicznopastoralne
$ Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Studium teologicznopastoralne
Nauczycielski urząd kościoła a religie
Nauczycielski urząd kościoła a religie
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 1. Wokół aktualnych problemów wychowania i nauczania
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 1. Wokół aktualnych problemów wychowania i nauczania
Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II
Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce