Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 8373633413 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
Verbum Vitae 37 (2020). Duch Święty dany wierzącym - po co?
Verbum Vitae 37 (2020). Duch Święty dany wierzącym - po co?
30,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Święty grzesznik. Formuła Marcina Lutra "simul iustus et peccator" w kontekście ekumenicznym
[8373633413]
32,55zł
Product unavailable

Tomasz Jaklewicz
ISBN
: 83-7363-341-3
Pages: 380
Format: A5
Year: 2006
Language: Polish

Tezę Marcina Lutra simul iustus et peccator można uznać za temat wart teologicznych poszukiwań. Przemawiają za tym następujące argumenty: po pierwsze - ekumeniczna aktualność (trudności i wątpliwości podczas dyskusji nad Wspólną deklaracją w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, najtrudniejszy punkt do przyjęcia przez katolików); po drugie - ranga dogmatyczna (problem relacji grzech-łaska na płaszczyźnie antropologicznej); po trzecie - znaczenie egzystencjalne (odniesienie do doświadczenia grzeszności towarzyszącego chrześcijanom). Te trzy względy uzasadniają sensowność podjęcia problemu w niniejszym studium.


Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Teologiczno-historyczna geneza formuły simul iustus et peccator
1. Źródła biblijne
1.1. Nauka św. Pawła o usprawiedliwieniu grzesznika
1.1.1. Grzeszność człowieka przed spotkaniem z Chrystusem
1.1.2. Usprawiedliwienie jako wyzwolenie z grzechu i "uczynienie sprawiedliwym"
1.1.3. Grzechy usprawiedliwionego
1.2. Problem interpretacji Rz 7, 7-25
1.3. Pozostałe Pisma Nowego Testamentu
1.4. Przebaczenie grzechów w pierwotnym Kościele
1.5. Podsumowanie
2. Tradycja Kościoła przed reformacją
2.1. Kościół pierwszych wieków
2.2. Święty Augustyn
2.3. Wczesna scholastyka
2.4. Święty Tomasz z Akwinu
2.5. Późne średniowiecze
2.6. Podsumowanie
3. Kontrowersja luterańsko-katolicka
3.1. Marcina Lutra formuła simul iustus et peccator
3.1.1. Początki (1513-1521)
3.1.2. Rozwój (1521-1539)
3.1.3. Znaczenie
3.2. Kolokwia pojednania (Augsburg, Wormacja, Ratyzbona, 1530-1541)
3.3. Stanowisko Soboru Trydenckiego
3.3.1. Debata i Dekret o grzechu pierworodnym (1546)
3.3.2. Debata i Dekret o usprawiedliwieniu (1547)
3.3.3. Czy jednoznaczne odrzucenie formuły?
3.4. Podsumowanie

Rozdział II. Rozwój problematyki formuły simul iustus et peccator w XX wieku
1. Formuła w teologii protestanckiej
1.1. Reformacyjna nauka o usprawiedliwieniu na przełomie XIX i XX wieku
1.2. Monografia Rudolfa Hermanna (1930)
1.3. Wzrost znaczenia formuły
1.4. Podsumowanie
2. Formuła w katolickich studiach nad Marcinem Lutrem
2.1. Od potępienia do pierwszej próby afirmacji (R. Grosche)
2.2. W kierunku "katolickiego" simul
2.3. Wiodące stanowiska (H. U. von Balthasar, H. Küng, K. Rahner)
2.4. Odpowiedź na monografię R. Hermanna (R. Kösters)
2.5. O. H. Pescha interpretaq'a formuły
2.6. Podsumowanie
3. Formuła w dialogach katolicko-luterańskich
3.1. Dialog w USA (Justification by Faith, 1983)
3.2. Dialog w Niemczech (Lehrverurteilungen - kirchentrennend?, 1986)
3.3. Dialog na forum światowym (Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, 1997/1999)
3.3.1. Trzy fazy dialogu (1967-1993)
3.3.2. Wspólna deklaracja. Projekt ostateczny (1997)
3.3.3. Kościelna recepcja Wspólnej deklaracji. Aneks (1999)
3.4. Sprawozdanie końcowe Ekumenicznej Grupy Roboczej teologów ewangelickich i katolickich (Gerecht und Sünder zugleich?, 2001)
3.5. Podsumowanie

Rozdział III. Ekumeniczna reinterpretacja formuły simul iustus et peccator
1. Założenia hermeneutyczne
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Uwagi szczegółowe
2. Wokół rozumienia iusłus
2.1. Usprawiedliwienie a chrzest święty
2.2. Chrzest - wydarzenie i proces
2.3. Bezgrzeszność, sprawiedliwość deklaratywna czy efektywna?
2.4. Ku pojednaniu odmiennych opisów
2.5. Podsumowanie
3. Wokół rozumienia peccator
3.1. Wieloznaczność pojęcia grzechu
3.2. Grzeszność trwałej konkupiscencji (ujęcie protestanckie)
3.3. Konkupiscencja jako skłonność przeciwna Bogu (ujęcie katolickie)
3.4. Ku pojednaniu odmiennych opisów
3.5 Podsumowanie
4. Próba ekumenicznego odczytania formuły
4.1. Elementy formalne
4.1.1. Dwa języki, dwie antropologie, jedna rzeczywistość
4.1.2. Paradoksalność formuły
4.1.3. Formuła historiozbawcza
4.1.4. Formuła relacyjno-egzystencjalna
4.2. Elementy treściowe
4.2.1. Stała walka
4.2.1.1. Nieustannie pokutować
4.2.1.2. Stawać się chrześcijaninem
4.2.2. Eschatologiczna nadzieja
4.2.3. "Modlitwa winy"
4.2.4. Implikacje eklezjologiczne
4.3. Podsumowanie

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia

This product was added to our catalog on Wednesday 15 March, 2006.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 328 of 1069 in category Out of print  Next product
Credo - Pozostałe książki z serii
$ Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784)
$ Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784)
9,00zł
$ In Spiritu Sancto. Analiza pneumatologii Soboru Watykańskiego II
$ In Spiritu Sancto. Analiza pneumatologii Soboru Watykańskiego II
9,00zł
$ Kościół jako communio według Gerarda Philipsa
$ Kościół jako communio według Gerarda Philipsa
3,00zł
$ Ukryty Oblubieniec. Św. Jana od Krzyża nauka o Bogu
$ Ukryty Oblubieniec. Św. Jana od Krzyża nauka o Bogu
4,00zł

Customers who bought this product also purchased
Grigorij Karpowicz Kotoszychin o władzy w Carstwie Moskiewskim pierwszych Romanowów
Grigorij Karpowicz Kotoszychin o władzy w Carstwie Moskiewskim pierwszych Romanowów
$ Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku
$ Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku
$ Władyka Markijan. Wywiad-rzeka z księdzem biskupem Marcjanem Trofimiakiem ordynariuszem diecezji łuckiej na Ukrainie
$ Władyka Markijan. Wywiad-rzeka z księdzem biskupem Marcjanem Trofimiakiem ordynariuszem diecezji łuckiej na Ukrainie
$ Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
$ Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
$ Anzelm z Aosty. Wiara i szukanie zrozumienia
$ Anzelm z Aosty. Wiara i szukanie zrozumienia
Kościół marzeń? O reformie Kościoła w Polsce
Kościół marzeń? O reformie Kościoła w Polsce
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce