Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 8322805179 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Historia filozofii. Część 1-3
Historia filozofii. Część 1-3
155,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
[8322805179]
2,10zł
Product unavailable

Seria: Jeden Pan, jedna wiara, t. 7
Józef Majewski
ISBN:
83-228-0517-9
Pages: 198
Format: B5
Year: 1997
Language: Polish

Amerykańskie uzgodnienie, według skromnego stwierdzenia współprzewodniczących luterańsko-katolickiego dialogu w USA, P.C. Empiego i T.A. Murphy’ego, jest - zgodnie z ich rozeznaniem - "pierwszym tego typu dziełem we współczesnym ruchu ekumenicznym". Uwaga ta po 17 latach od opublikowania MNT [Mary in the New Testament] nie straciła na aktualności. Niektórzy komentatorzy uzgodnienia, nawet krytycznie ustosunkowujący się do niego, twierdzą wręcz, że ma ono przełomowe znaczenie dla ruchu ekumenicznego. Amerykański owoc dialogu o Matce Jezusa w Nowym Testamencie nie doczekał się jeszcze szerszej prezentacji i głębszej oceny w polskiej literaturze teologiczno-biblijnej. Niniejsza rozprawa stawia sobie za zadanie wypełnić tę - zważywszy na wyjątkową rangę MNT - poważną lukę w polskiej świadomości biblijno-ekumenicznej. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

I. TZW. ANTYMARIOLOGICZNE TEKSTY NOWEGO TESTAMENTU
1. Eschatyczna rodzina Jezusa
2. "Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział" (Łk 2, 50)
3. Dialog w Kanie Galilejskiej

II. PROBLEMY Z TAJEMNICĄ DZIEWICTWA MATKI JEZUSA
1. Problem historyczności dziewiczego poczęcia Jezusa
1.1. Prawda o dziewiczym poczęciu Jezusa w Listach Pawła
1.1.1. List do Filipian
1.1.2. List do Rzymian
1.1.3. List do Galatów
1.2. Prawda o dziewiczym poczęciu w Ewangelii Marka
1.3. Prawda o dziewiczym poczęciu w Ewangelii Jana
1.3.1. Liczba pojedyncza czy mnoga (J 1, 13)?
1.3.2. Wypowiedzi rozmówców Jezusa (J 6, 42; 7, 42; 8, 41)
1.4. Prawda o dziewiczym poczęciu w Ewangeliach Dzieciństwa (Mt 1-2; Łk 1-2)
1.4.1. "Zwiastowanie" Józefowi (Mt 1, 18-25)
1.4.2. "Zwiastowanie" Maryi (Łk 1, 26-38)
1.5. Podsumowanie
2. Problem trwałego dziewictwa Matki Jezusa
2.1. Problem z przysłówkiem (Mt 1, 25)
2.2. "Porodziła swego pierworodnego" (Łk 2, 7)
2.3. Bracia Jezusa

III. SYMBOLIKA MARYJNA W NOWYM TESTAMENCIE
1. Maryja jako Córa Syjonu
2. Maryja jako Arka Przymierza
3. Maryja jako symbol Ubogich Jahwe
4. "A twoją duszę miecz przeniknie" (Łk 2, 35)
5. Symbolika maryjna w Ewangelii Jana
6. "Mulier amicta sole" (Ap 12)

IV. PRÓBA OCENY
1. Istota mariologicznych ustaleń Mary in the New Testament
2. Ustalenia Maty in the New Testament w świetle krytyki
2.1. Egzegeza a dogmaty maryjne
2.2. Egzegeza a bezbłędność Pisma św
3. Egzegeza historyczno-krytyczna a życie i doktryna Kościoła

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

This product was added to our catalog on Monday 21 March, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 367 of 1041 in category Out of print  Next product
Jeden Pan, jedna wiara - Pozostałe książki z serii
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
20,00zł
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
10,00zł
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
12,00zł
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
5,25zł
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
13,65zł
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
9,45zł
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
6,30zł
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
5,25zł
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
13,65zł
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
5,25zł
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
5,25zł
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
2,10zł
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
2,00zł
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
2,10zł

Customers who bought this product also purchased
$ Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II
$ Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II
Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii
Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii
$ Kościół i prawo rzymskie
$ Kościół i prawo rzymskie
Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym
Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym
Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej
Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce