Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788373635661 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Kultura polska na Litwie
Kultura polska na Litwie
50,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Bliżej emocji
[9788373635661]
16,00zł
Product unavailable

ed. Agata Błachnio, Aneta Gózik
ISBN:
978-83-7363-566-1
Pages: 240
Format: B5
Year: 2007

W pierwszej części książki autorzy prezentują aktualną wiedzę i własne wycinki badań dotyczących wybranych emocji społecznych. Koncentrują się głównie na mechanizmach emocji, które nieczęsto są przedmiotem analiz. W drugiej części akcent pada bardziej na modyfikującą rolę emocji w innych procesach, np. preferencji czegoś. To podejście zbiega się w czasie z ogromnym zainteresowaniem agentów od reklamy (politycznej, handlowej) oraz manipulatorów, starających się wykorzystać mechanizmy emocjonalne dla ukrytych celów. Emotional management może mieć jasny, pozytywny cel, ale także może oznaczać wykorzystywanie ich do osiągnięcia celów niecnych. Mamy nadzieję, że lektura tej książki będzie dobrym uzupełnieniem innych prac z tego obszaru i będzie przyczyniać się do osobistego pozytywnego zarządzania własnymi emocjami. (z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI

Emocje wyzwaniem naszych czasów. Wprowadzenie: Zbigniew Zaleski
Słowo wstępne: Agata Błachnio, Aneta Gózik

MECHANIZMY EMOCJONALNE

Barnaba Danieluk: Czy wstyd i poczucie winy to różne emocje?
Jadwiga Wrońska: Wstręt pierwotny i moralność
Małgorzata Torój: Humor - między emocjami a poznaniem
Dagmara Musiał: Doświadczanie szczęścia przez dorosłych i dzieci. Emocjonalny komponent szczęścia dzieci
Małgorzata Szczęśniak: Szlachetna i wychwalana, lecz wciąż niecodzienna i niepraktykowana? - przegląd literatury psychologicznej na temat wdzięczności
Barbara Gawda: Narracje o miłości osób z osobowością antyspołeczną
Michał Janson: Emocjonalne podłoże zemsty
Agata Błachnio: Inni będą lojalni wobec ciebie, jeśli ich o to poprosisz. Wpływ prośby i gratyfikacji na lojalność
Sylwester Orzechowski: Niejęzykowa ekspresja emocji w wykrywaniu kłamstw - przegląd wybranych zagadnień
Łucja Domańska: Zmiany emocjonalne w funkcjonowaniu osób z uszkodzeniami mózgu - kierunki analizy w diagnozowaniu

EMOCJE W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Beata Tęcza: Różnice indywidualne w percepcji ekspresji emocjonalnej w muzyce. Prezentacja Kwestionariusza EEM, badającego wrażliwość na natężenie ekspresji emocjonalnej w muzyce
Wojciech Cwalina: Procesy derywacji i racjonalizacji w kształtowaniu preferencji wyborczych dla kandydatów zwycięskich i pokonanych
Paweł Fortuna: Rola nastroju w komunikacji perswazyjnej. Kierunki badań
Dawid Kato1o, Zbigniew Zaleski: Podprogowa modyfikacja preferencji filmowych. Badania eksperymentalne
Oleg Gorbaniuk, Tomasz Szymona, Maria Stachoń: Wpływ erotyki w reklamie na zapamiętywanie marek
Mariola Łaguna, Wacław Bąk: Emocje i przekonania na temat Ja. Dwa kierunki wyjaśniania ich wzajemnych relacji
Urszula Jęczeń: Emocje w wypowiedziach dzieci upośledzonych umysłowo i dzieci w normie intelektu

This product was added to our catalog on Wednesday 23 May, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 480 of 1041 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Catholic Universities in the New Europe
Catholic Universities in the New Europe
Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym
Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym
Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie
Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie
Studia z leksykologii regionalnej i historycznej
Studia z leksykologii regionalnej i historycznej
Prawo polskie wobec zjawiska prostytucji w latach 1918-1939
Prawo polskie wobec zjawiska prostytucji w latach 1918-1939
Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie
Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce