Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 281 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Verbum Vitae 37 (2020). Duch Święty dany wierzącym - po co?
Verbum Vitae 37 (2020). Duch Święty dany wierzącym - po co?
30,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku
[281]
64,05zł
Product unavailable

Stanisław Litak
ISBN: 83-7363-231-X
Stron: 516

Rok wydania: 2005

Praca jest pierwszą monograficzną próbą przedstawienia struktury i funkcji społeczno-religijnych, jak i edukacyjnych parafii łacińskich w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Jej problematykę ujęto porównawczo w kontekście europejskim i wewnętrznym państwa polsko-litewskiego położonego na styku cywilizacji zachodniej - łacińskiej i wschodniej - greckiej, bizantyńsko-ruskiej. Oparta została na wielu źródłach pochodzących z archiwów i bibliotek krajowych i zagranicznych. Wyposażona jest w mapy, wykresy i ilustracje ułatwiające lekturę i zrozumienie wielu problemów. Jest rezultatem wieloletnich badań autora.


SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wstęp
1. Stan badań
2. Źródła
3. Konstrukcja pracy


Rozdział I
Parafie i kościoły


1. Ogólny rozwój w XVI-XVIII w.
2. Czynniki hamujące rozwój parafii
3. Wzrost liczby kościołów pomocniczych
4. Parafie i kościoły w diecezjach około 1772 r.
a) Diecezje zachodnie
b) Diecezje wschodnie
5. Parafie i kościoły w województwach
6. Regionalne różnice w zagęszczeniu parafii (według dekanatów)
7. Kościoły w miastach i na wsi
8. Wnioski


Rozdział II
Budownictwo i wyposażenie kościołów w XVI-XVIII w.

1. Ogólny rozwój
2. Stan w drugiej połowie XVIII w.
3. Różnice regionalne
4. Patronat
5. Wezwania kościołów
6. Wyposażenie kościołów
7. Wnioski


Rozdział III
Liczba i struktura duchowieństwa. Personel pomocniczy

1. Stan liczebny
2. Kategorie
a) Plebani
b) Wikariusze
c) Mansjonarze
d) Prebendarze
e) Clerici vagi
f) Kapelani prywatni
g) Personel pomocniczy
3. Wiek duchownych
4. Wnioski


Rozdział IV
Pochodzenie, wykształcenie obyczaje kleru parafialnego

1. Pochodzenie
a) Pochodzenie terytorialne
b) Pochodzenie stanowe
2. Wykształcenie
3. Obyczaje
4. Pozycja społeczna
5. Wnioski


Rozdział V
Bractwa

1. Spadek po średniowieczu
2. Rozwój bractw w okresie potrydenckim
3. Typologia bractw w Rzeczypospolitej
4. Specyfika bractw potrydenckich
5. Upadek znaczenia bractw w okresie oświecenia
6. Źródła utrzymania i organizacja bractw
7. Liczebność, obowiązki i przywileje członków bractw
8. Wnioski


Rozdział VI
Szkolnictwo parafialne

1. Przed reformacją
2. Rozwój i upadek w XVI-XVII wieku
3. Próby odbudowy przed powstaniem KEN
4. Szkolnictwo parafialne w czasach KEN
5. Budynki szkolne
6. Nauczyciele
7. Uczniowie
8. Płeć i pochodzenie uczniów. Czas nauki
9. Program szkół parafialnych
10. Dyscyplina szkolna
11. Siły społeczne wspierające szkolnictwo parafialne
12. Wnioski


Rozdział VII
Opieka społeczna

1. Szpitale w Polsce w okresie przed soborem trydenckim
2. Rozwój szpitali w dobie trydenckiej reformy kościelnej
3. Znaczenie miast dla rozwoju szpitali
4. Podstawy materialne funkcjonowania szpitali
a) Dobra fundacyjne
b) Budynki szpitalne
5. Rola zakonów i nowe inicjatywy opieki w XVI-XVIII w.
6. "Dziady i baby" szpitalne
7. Zmiany w okresie oświecenia
8. Wnioski


Rozdział VIII
Życie religijne

1. Kościół jako ośrodek życia religijnego i społecznego
2. Duszpasterstwo i praktyki religijne
3. Świadomość religijna ludności
4. Wnioski

Zamiast zakończenia

Bibliografia (wybrane pozycje)
Źródła
Opracowania

Wykaz skrótów
Indeks osób
Indeks geograficzny
Zusammenfassung
Резюме
Spis map
Spis tabel
Spis fotografii

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 26 of 115 in category History  Next product
Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
$ Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej
$ Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej
24,00zł
Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce
Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce
63,00zł
Parafie w średniowiecznej Polsce
Parafie w średniowiecznej Polsce
55,65zł

Customers who bought this product also purchased
Historia Kościoła, cz. 8: Czasy współczesne 1914-1992
Historia Kościoła, cz. 8: Czasy współczesne 1914-1992
Historia Kościoła, cz. 7: Czasy najnowsze 1815-1914
Historia Kościoła, cz. 7: Czasy najnowsze 1815-1914
Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce
Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce
Kapłaństwo kobiety - tak i nie
Kapłaństwo kobiety - tak i nie
Ja, Służebnica Pana (problemy - poszukiwania - perspektywy)
Ja, Służebnica Pana (problemy - poszukiwania - perspektywy)
Tajemnica krzyża
Tajemnica krzyża
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce