Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 8373631089 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
25,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Pieniądz w dziejach gospodarczych Polski
[8373631089]
2,00zł
Product unavailable

Tomasz Gruszecki
ISBN: 83-7363-108-9
Pages: 148
Format: A5
Year: 2003
Language: Polish

Książka stanowi próbę spojrzenia na historię polskiej gospodarki przez pryzmat pieniądza, jego roli i znaczenia stosunków pieniężnych. Obejmuje ona okres od XVI wieku, czasów rozkwitu państwa polskiego i świetności polskiego pieniądza, poprzez jego upadek w czasach rozbiorów i panowanie pieniądza obcego w XIX wieku, skomplikowaną historię pieniądza do II wojny światowej, regres stosunków pieniężnych w PRL-u, po okres transformacji w latach 90. XX wieku. Autor pokazuje, że dzieje pieniądza polskiego odbijają losy naszego państwa na przestrzeni historii.


SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Pieniądz na ziemiach polskich do czasów rozbiorów
1. Ogólny zarys okresu do XVI wieku
2. Osłabienie władzy w Polsce, brak ciągłości polityki pieniężnej
3. Reformy systemu pieniężnego, pieniądz kruszcowy
4. Wiek XVIII - początki bankowości w Polsce
5. Początki pieniądza papierowego

II. Czasy zaborów - pod rządami obcych systemów pieniężnych

III. Pierwsza wojna światowa
1. Pieniądz władz okupacyjnych
2. Losy marki polskiej na terenach okupowanych
3. Pieniądz na ziemiach polskich na tle Europy

IV. Niepodległość 1918-1939
1. Trudny start - marka polska jako pieniądz tymczasowy
2. Inflacja 1919-1923
3. Reforma Grabskiego - założenia
4. Odrzucenie pomocy zagranicznej
5. Równowaga budżetowa pierwszym warunkiem reformy walutowej
6. Utworzenie Banku Polskiego
7. Likwidacja PKKP
8. Stabilizacja waluty i polski złoty
9. Pieniądz skarbowy
10. Stabilizacja i tzw. mała inflacja
11. Organizacja i działalność Banku Polskiego
12. Dług skarbowy a polityka pieniężna
13. Bank Polski a rząd
14. Polityka kredytowa Banku Polskiego
15. Polityka emisyjna
16. Pieniądz i polityka pieniężna w Polsce latach 1926-1939
17. Pieniądz polski na tle Europy okresu międzywojennego
17.1. Okres po I wojnie światowej i próby powrotu do systemu Gold Standard
17.2. Wielki Kryzys i załamywanie się standardu złota

V. Druga wojna światowa i okupacja

VI. Pieniądz w Polsce Ludowej 1944-1950
1. Lata 1944-1949: chaos powojenny i tworzenie zrębów gospodarki planowej (bezpieniężnej)
2. Likwidacja rynku finansowego w gospodarce planowej
3. System podatkowy - drenaż sektora prywatnego
4. Podporządkowanie polityki pieniężnej polityce fiskalnej i planowaniu gospodarczemu

VII. Lata 1950-1958

VIII. Lata 1959-1970

IX. Lata 1971-1980

X. Pieniądz i polityka pieniężna Polski na tle światowym do polowy lat siedemdziesiątych

XI. Lata 1981-1989: "zwijanie się" systemu socjalistycznego

XII. Pieniądz w Polsce po roku 1990
1. Rola polityki pieniężnej w budowaniu gospodarki rynkowej
2. Walka z hiperinflacją 1989-1990
3. Polityka hamowania inflacji: po roku 1991
3.1. Polityka pieniężna do roku 1997
3.2. Lata 1998-2001
3.3. Polityka pieniężna po roku 2001
4. Polityka kursowa

Zamiast zakończenia

Aneks
Bibliografia

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 28 of 115 in category History  Next product
Customers who bought this product also purchased
Vox Patrum. T. 56
Vox Patrum. T. 56
Vox Patrum. T. 59
Vox Patrum. T. 59
$ Obraz i kult
$ Obraz i kult
Słowa jak gromy mówiące...
Słowa jak gromy mówiące...
Formacja moralna, formacja sumienia
Formacja moralna, formacja sumienia
$ Terroryzm - dawniej i dziś
$ Terroryzm - dawniej i dziś
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce