Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 8373631496 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Decyzja administracyjna w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków
Decyzja administracyjna w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków
161,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz
[8373631496]
5,00zł
3,00zł
You save: 2,00zł
Product unavailable

Jacek Dziobek-Romański
ISBN: 83-7363-149-6
Pages: 304
Format: A5
Year: 2004
Language: Polish

Przedstawiana praca postawiła sobie za cel udowodnienie, że stosunek państwa do związków religijnych w Polsce w latach 1944-1989 nie opierał się na zasadzie równouprawnienia wyznań, ale wyraźnie zmierzał do zróżnicowania ich statusu prawnego po to, aby mieć większy wpływ na ich działanie. Podobnie luki w określeniu sytuacji prawnej niektórych związków religijnych miały na celu ich kontrolę. Natomiast promowanie w tym okresie tzw. światopoglądu naukowego - doktryny marksistowskiej - czyniło z PRL państwo quasi-wyznaniowe. Innymi słowy, tezą pracy jest wykazanie, że warunki i procedura uznawania związków religijnych w Polsce w latach 1944-1989 były narzędziem dyskryminacyjnej polityki wyznaniowej władz państwowych. (z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Przedmowa (ks. prof, dr hab. Henryk Misztal)
Wprowadzenie

Rozdział I. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
1. Pojęcie związku religijnego
2. Uznanie związku religijnego w nauce prawa jako konkretyzacja wolności religijnej
2.1. Wolność religijna w doktrynie Kościoła
2.2. Wolność sumienia i wyznania w nauce prawa polskiego
2.3. Obowiązek uznania związków religijnych przez państwo .
3. Uznawanie związku religijnego w świetle obowiązującego Polskę w latach 1945-1989 prawa międzynarodowego
3.1. Karta Narodów Zjednoczonych (1945)
3.2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)
3.3. Pakty Praw Człowieka (1966)
3.3.1. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
3.3.2. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
3.4. Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (1975)
3.5. Deklaracja o eliminacji wszelkich form nietolerancji z powodów religijnych lub światopoglądowych (1981)
4. Miejsce związku religijnego w państwie materializmu realnego

Rozdział II. TRYB UZNAWANIA ZWIĄZKÓW RELIGIJNYCH W PRAWIE POLSKIM
1. Zasady uznawania związków religijnych
1.1. Unormowania konstytucyjne
1.1.1. Konstytucja marcowa
1.1.2. Konstytucja PRL
1.2. Konkordat z 10 II 1925 roku i jego zerwanie uchwałą Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z 12 IX 1945 r
1.3. Regulacje ustawowe w zakresie uznania związków religijnych
1.4. Działalność Ministra Administracji Publicznej w zakresie uznania związków religijnych na podstawie decyzji administracyjnej
1.5. Uznawanie związków religijnych jako stowarzyszeń po 1949 r
1.5.1. Kontekst historyczno-prawny dekretu z dnia 5 VII 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach
1.5.2. Legalność dekretu
1.5.3. Związki religijne i zakony jako stowarzyszenia
1.5.4. Skutki dekretu
2. Tryb rejestracji związków religijnych prawnie nieznanych po 1949 r.
2.1. Związki religijne jako stowarzyszenia zarejestrowane
2.1.1. Uznanie związku religijnego
2.1.2. Działalność związków religijnych jako stowarzyszeń
2.1.3. Likwidacja związku religijnego
2.2. Związki religijne jako stowarzyszenia zwykłe
2.3. Byt prawny zakonów i kongregacji duchownych

Rozdział III. STATUS PRAWNY ZWIĄZKÓW RELIGIJNYCH
1. Sytuacja prawna Kościoła katolickiego po zerwaniu konkordatu
1.1. Pozycja prawna Stolicy Apostolskiej na forum prawa międzynarodowego
1.2. Problem osobowości prawnej Kościoła katolickiego i jego jednostek organizacyjnych
1.2.1. Stan prawny przed 12 września 1945 r
1.2.2. Położenie prawne Kościoła po wprowadzeniu uchwały TRJN w sprawie konkordatu
1.2.3. Zmiana położenia prawnego Kościoła po 1952 r.
1.2.4. Ewolucja stanowiska władz w latach sześćdziesiątych
1.2.5. Liberalizacja norm w latach osiemdziesiątych
2. Pozycja prawna mniejszości religijnych
2.1. Status prawny związków religijnych o ustawowo uregulowanej sytuacji prawnej do 1952 r
2.1.1. Żydowski Związek Religijny
2.1.2. Wschodni Kościół Staroobrzędowy nieposiadający hierarchii duchownej (tzw. Bezpopowcy)
2.1.3. Muzułmański Związek Religijny
2.1.4. Karaimski Związek Religijny
2.1.5. Kościół Ewangelicko-Augsburski
2.1.5.1. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
2.1.5.2. Jednota Braci Morawskich (Hernhutów) w Polsce
2.1.5.3. Kościół Ewangelicko-Luterski (Staroluterski) w Polsce Zachodniej
2.1.5.4. Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania
2.1.5.5. Ewangelicki Kościół Unijny w Polsce z konsystorzem w Poznaniu
2.1.5.6. Ewangelicki Kościół Unijny na Polskim Górnym Śląsku
2.1.6. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
2.1.7. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
2.1.8. Kościół Ewangelicko-Reformowany
2.1.9. Kościoły Mariawickie (Starokatolicki Kościół Mariawitów oraz Kościół Katolicki Mariawitów)
2.2. Sytuacja prawna związków religijnych korzystających z ustawodawstwa państw zaborczych oraz uznanych w okresie międzywojennym w innym trybie niż tryb ustawowy
2.2.1. Kościół Starokatolicki
2.2.2. Menonici
2.2.3. Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego
2.3. Status prawny związków religijnych uznanych przez Ministra Administracji Publicznej w drodze reskryptu administracyjnego
2.3.1. Kościół Polskokatolicki
2.3.2. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
2.3.3. Kościół Chrześcijan Baptystów
3. Pozycja prawna nieuznanych związków religijnych. Zarys problemu
4. Pozycja prawna związków religijnych uznanych w trybie przepisów prawa o stowarzyszeniach

Zakończenie

Zusammenfassung
Bibliografia
Źródła
I. Źródła prawa konstytucyjnego
II. Akty prawa międzynarodowego
III. Źródła ustawowe
IV. Rozporządzenia
V. Orzecznictwo sądowe
VI. Źródła prawa kanonicznego Kościoła katolickiego
VII. Źródła prawa wewnętrznego mniejszości religijnych
VIII. Inne źródła
Literatura przedmiotu

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 40 of 115 in category History  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Schulzowskie marginalia
$ Schulzowskie marginalia
$ Firlejowie Leopardzi. Studia nad patronatem i fundacjami artystycznymi w XVI-XVII wieku
$ Firlejowie Leopardzi. Studia nad patronatem i fundacjami artystycznymi w XVI-XVII wieku
$ Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi
$ Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi
$ Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne.  Vol. 1, Vol. 2 + CD
$ Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne. Vol. 1, Vol. 2 + CD
$ Obraz i kult
$ Obraz i kult
Literatura i katolicyzm
Literatura i katolicyzm
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce