Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 8322808968 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczensnych wyzwań
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczensnych wyzwań
45,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Reemigracja Polaków z Niemiec 1918-1939
[8322808968]
15,00zł
Product unavailable

Mirosław Piotrowski
ISBN:
83-228-0896-8
Pages: 620
Format: B5
Year: 2000
Language: Polish

Proces powrotu Polaków z Niemiec był zjawiskiem dużym i skomplikowanym, a trwał z górą 20 lat. Objął ponad 150. tys. osób (czyli ok. 1/5 wszystkich Polaków mieszkających w Niemczech przed I wojną światową). Wielu reemigrantów stało się znaczącymi postaciami życia politycznego II Rzeczypospolitej; pełnili funkcje wojewodów, prezydentów i burmistrzów miast, ministrów, posłów i senatorów albo wysokich urzędników w strukturach administracji centralnej i samorządowej. Data początkowa nakreślona w temacie wiąże się z zakończeniem I wojny światowej, odrodzeniem Państwa Polskiego, a co za tym idzie pierwszą, spontaniczną, czyli "dziką" reemigracją. Wówczas zaczęto też tworzyć ramy organizacyjne dla powrotu Polaków z Niemiec. Choć główna fala napływu zahamowana została w 1926 roku, to pozostali jeszcze w Niemczech optanci - reemigranci, dobrowolnie lub pod przymusem nadal do Polski przybywali. Końcową cezurę wyznaczył wybuch II wojny światowej, który definitywnie zamknął proces reemigracji. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Ludność polska w Niemczech do 1918 roku

1. Pierwsze skupiska polskie w Niemczech
2. Niemiecka "ziemia obiecana" czyli Polacy w II Rzeszy 1871-1914
3. Emigranci polscy w I wojnie światowej i przygotowania do wyjazdu

Rozdział II
Reemigracja niezorganizowana 1918-1919

1. Próby tworzenia ram organizacyjnych reemigracji
2. Nastroje wśród Polaków w Niemczech i pierwsze powroty
3. Udział reemigrantów w formacjach zbrojnych odradzającej się Polski - Powstanie Wielkopolskie
4. Powroty działaczy i przywódców wychodźstwa jako pomost dla reemigracji

Rozdział III
Opcja i wstępna faza reemigracji, jej uwarunkowania oraz przebieg 1919-1920

1. Postanowienia Traktatu Wersalskiego względem obywatelstwa i opcji
2. Stanowisko rządu polskiego wobec opcji i optantów
3. Rokowania polsko-niemieckie w kwestii wykonania opcji i reemigracji
4. Położenie optantów polskich w Niemczech i ich reemigracja w 1920 roku

Rozdział IV
Stanowiska polityczne reemigrantów w Polsce i Niemczech oraz ich wpływ na realizację opcji 1920-1922

1. Reemigranci wobec życia politycznego w odrodzonej Polsce
2. Szykanowanie Polaków w Niemczech w 1921 roku jako faktor niemiecko-polskich stosunków dyplomatycznych
3. Rozruchy w Bydgoszczy i kwestia górnośląska
4. Przeprowadzenie opcji

Rozdział V
Reemigracja obowiązkowa 1922-1926

1. Napływ polskich optantów z Niemiec w latach 1922-1924
2. Konwencja Górnośląska i jej wykonanie
3. Rokowania dyplomatyczne i Konwencja Wiedeńska z 30. sierpnia 1924 roku
4. Ustalenie liczby pozostałych optantów i taktyki związanej z ich reemigracją
5. Zorganizowana reemigracja 1925-1926 roku
6. Optantenkrieg

Rozdział VI
Unieważnienia opcji i "mała reemigracja" 1926-1939

1. Końcowe regulacje opcyjne
2. Sprawa hrabiego Sierakowskiego
3. Opieka i pomoc optantom w Niemczech i w Polsce
4. Asymilacja reemigrantów
5. Statystyka ostatnich przyjazdów

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia
Zusammenfassung
Resume
Indeks osobowy
Indeks miejscowości
Aneksy

This product was added to our catalog on Tuesday 17 January, 2006.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 59 of 115 in category History  Next product
Customers who bought this product also purchased
Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku
Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku
Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy
Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy
$ Miasto w pejzażu malarskim XV wieku
$ Miasto w pejzażu malarskim XV wieku
$ Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim
$ Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim
Wpływ szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji na kształt polskiej szkoły powszechnej w latach 1918-1922
Wpływ szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji na kształt polskiej szkoły powszechnej w latach 1918-1922
$ Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz
$ Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce