Wydawnictwo KUL
  Start » Humanistyka » 1273 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Zima
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Historia filozofii. Część 1-3
Historia filozofii. Część 1-3
155,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
      Albumy
      Czasopisma
      Filozofia
      Historia
      Humanistyka
      Książki obcojęzyczne
      Księgi pamiątkowe
      Matematyka
      Nauki przyrodnicze
      Nauki społeczne
      Podręczniki do nauki języków obcych
      Prawo i administracja
      Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Gaudium in litteris
[1273]
84,00zł
Produkt niedostępny

Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa

red. ks. Stanisław Janeczek, Wanda Bajor, ks. Michał M. Maciołek
ISBN:
978-83-7363-827-3
Stron: 1146
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2009


SPIS TREŚCI

Ks. Stanisław Wilk
Księga jako skromny wyraz naszej wdzięczności

Ks. Stanisław Janeczek
Gaudium in litteris. Ksiądz Arcybiskup Profesor Stanisław Wielgus - uczony i humanista

Wanda Bajor, Ks. Michał M. Maciołek
Dorobek naukowy, dydaktyczny i publicystyczny Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa


WYDZIAŁ TEOLOGII

Ks. Czesław S. Bartnik
Byt historyczny

Bp Mieczysław Cisło
"Ekumenia" pontyfikatu Jana Pawła II

Ks. Marek Chmielewski
Być człowiekiem wewnętrznym według Jana Pawła II

Bp Wacław Depo
"Człowiek zostaje odkupiony przez miłość"

Andrzej Derdziuk OFMCap
Nauka o cnotach w pismach Kajetana z Bergamo OFMcap

Bp Andrzej F. Dziuba
Droga wiary w Chrystusie

Ks. Władysław Głowa
Nauczanie o homilii w Synodzie Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000

Ks. Krzysztof Góźdź
Misterium śmierci

Ks. Zdzisław Janiec
Komunikacja teologiczna w nauczaniu Kościoła

Ks. Krzysztof Jeżyna
Moralność chrześcijańska istotnym przesłaniem nowej ewangelizacji

Ks. Mirosław Kalinowski
Kościół w trosce o godną śmierć

Bp Ryszard Karpiński
Niektóre elementy posługi Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji w latach 2003-2008

Ks. Czesław Krakowiak
Sakrament bierzmowania w katechizmie Soboru Trydenckiego

Ks. Stanisław Kulpaczyński
Wybrane symbole biblijne i liturgiczne w odbiorze katechizowanych licealistów

Hugolin Langkammer OFM
Niechciany Apostoł - refleksje nad głównymi tematami Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan

Ireneusz S. Ledwoń OFM
Kulturotwórcza wiarygodność chrześcijaństwa w przemówieniach i listach Arcybiskupa Stanisława Wielgusa jako rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ks. Jerzy Misiurek
Biskup Józef Drzazga (fi978) - nauczyciel wiary

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
Polska recepcja uzgodnień o usprawiedliwieniu

Antoni J. Nowak OFM
Odpowiedzialność w słowie

Ks. Antoni Paciorek
"(Demony) prosiły Jezusa: »Poślij nas w świnie«. I pozwolił..." (Mk 5,1-20) - opętanie w krainie Gerazeńczyków

Teresa Paszkowska
Wykładać myśl "skorą do wierzenia" - Ratzingera postulat wobec teologii

Ks. Ireneusz Pawlak
Chorał gregoriański w pracach badawczych polskich muzykologów

Roland Prejs OFMCap
Zapomniany lubelski pisarz religijny i jego książka

Ks. Ryszard Rubinkiewicz
Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz (Ps 8)

Ks. Walerian Słomka
Kontemplacja według św. Tomasza z Akwinu

Helena Słotwińska
Katecheza miejscem wychowania do liturgii

Marian Zdzisław Stepulak
Psycholog jako nauczyciel akademicki w mediach. Refleksja etyczna

Ks. Mariusz Szram
Orygenesowe poszukiwanie terminologii teologicznej w "Komentarzu do Ewangelii św. Jana"

Bp Jan Śrutwa
Wokół wizyty kard. Ratzingera w KUL jesienią 1988 roku

Ks. Antoni Tronina
Lumen ad revelationem gentium (Łk 2,32). Bóg objawia się wszystkim narodom

Ks. Jan Walkusz
Społeczno-polityczny i narodowy kontekst funkcjonowania Kościoła katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim w II Rzeczypospolitej (1918-1939)

Ks. Zbigniew Wit
Liturgiczny i duszpasterski wymiar 1 Komunii świętej

Henryk Damian Wojtyska
Arcybiskupa Jana Przerębskiego propozycje reformy Kościoła wniesione na Sobór Trydencki w 1561 roku

Bp Józef Wróbel SCJ
Etyczne podstawy posługi lekarza rodzinnego

Ks. Marek T. Zahajkiewicz
Zagadnienie kierunku polityki wschodniej papieża Innocentego iv

Henryk Zimoń SVD
Religioznawstwo i wybrane dyscypliny religioznawcze


WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

Wiesław Bar OFMCOHV
O Biskupie niewygodnym dla rządzących

Ks. Antoni Dębiński
Rola i znaczenie prawa rzymskiego w dziejach prawa Europy

Stanisław Dubiel
Dobra doczesne w nauczaniu i działalności Kościoła katolickiego

Jerzy Flaga
Udział "byłych jezuitów" i ich instytucji naukowych w strukturach i pracach Komisji Edukacji Narodowej

Grzegorz Górski
Ecclesia vivit lege Romana? Wokół książki ks. prof. Antoniego Dębińskiego

Józef Krukowski
Wartości kulturowe, religijne i etyczne w prawie Unii Europejskiej

Ks. Henryk Misztal
Sól ziemi i światłość świata - bł. prof. Kontard Ferrini (1859-1902)

Bp Artur Grzegorz Miziński
Kary poprawcze w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego

Ks. Stanisław Tymosz
Statuty synodu prowincjonalnego arcybiskupa Jakuba Świnki z 1285 roku

Stanisław Wrzosek
Wpływ teorii organizacji i zarządzania na rozwój nauki administracji


WYDZIAŁ FILOZOFII

Ks. Stanisław Janeczek
Źródła logiki Jana Śniadeckiego. Podręczniki F. Dalhama i I. Wattsa

Piotr Jaroszyński
Powstanie ontologii: od Lorharda do Hegla

Joanna Judycka
Nauka uniwersalna w średniowiecznym "ordo scientiarum"

Stanisław Kiczuk
Skąd logika czerpie swoją moc?

Henryk Kiereś
Sztuka w kulturze

Andrzej Maryniarczyk SDB
Rola języka naturalnego w metafizyce realistycznej

Ks. Piotr Moskal
Kwestia ekologiczna

Zenon E. Roskal
Gwiazdy mgliste w świetle obserwacji teleskopowych

Ks. Alfred Marek Wierzbicki
Czy Platon był ojcem totalitaryzmu?

S. Zofia J. Zdybicka
Ks. Karola Wojtyły zarys antropologii filozoficznej i etyki

Abp Józef Życiński
Racjonalność i przypadek w ewolucji przyrody


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Ks. Augustyn Eckmann
Filozofia w życiu i twórczości św. Augustyna

Józef F. Fert
"Peregrinatio ad fontes" (Herbert, Norwid - i Starożytni)

Jerzy Jeszke
O nominalizacji w języku niemieckim na tle refleksji lingwistycznej

Witold Kołbuk
Konsekwencje kasaty unii cerkiewnej na Nadbużu

Jadwiga Kuczyńska
Kielich z Kij - z badań nad późnogotyckim złotnictwem lubelskim

Stanisław Litak
Szkolnictwo parafialne w Polsce przed pierwszym rozbiorem

Małgorzata Matecka
Inspiracje filozoficzne w modernistycznej twórczości Aleksandra Skriabina

Stanisław K. Olczak
Wyposażenie parafii archidiakonatu włocławskiego w kielichy mszalne w xvi-xviii stuleciu

Jan Wiktor Sienkiewicz
Polscy artyści na Wyspach Brytyjskich. Polska sztuka religijna po II wojnie światowej. Zarys problematyki

Dorota Śliwa
Termes juridiques francais fondamentaux d'origine latine et leurs equivalents polonais

Leszek Wojciechowski
"Liber de natura rerum" Tomasza z Cantimpre - cechy charakterystyczne dzieła encyklopedycznego

Jan Ziółek
Zmiany ustrojowe Rzeczypospolitej zawarte w Konstytucji 3 Maja


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Roman Dzwonkowski SAC
Ukryty Kościół katolicki w Rosji Sowieckiej

Stanisław Fel
Społeczno-polityczny kontekst powstania społecznej gospodarki rynkowej

Piotr Paweł Gach
O młodzieży i edukacji na ziemiach polskich w latach trzydziestych xix wieku

Kazimierz Albin Kłosiński
Zrozumieć świat w cywilizacyjnym wyzwaniu. Z xx-wiecznych teorii cywilizacji

Ks. Stanisław Kowalczyk
Rola pierwszych zasad w filozofii Boga

Ks. Janusz Mariański
Kryzys życia małżeńskiego i rodzinnego we współczesnym świecie

Jan Mazur OSPPE
Zdrowie i choroba w kontekście "poprawności politycznej"

Ks. Marian Nowak
Świat jakim go czyni człowiek - obszarem wyzwań i zadań edukacyjnych dla chrześcijan

Alina Rynio
Misja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w perspektywie przesłania Jana Pawła II

Stanisława Steuden
Kryzys małżeństwa i rodziny - wybrane czynniki ryzyka niepowodzenia

Marian Surdacki
Życie religijne w parafii Urzędów w okresie staropolskim

Stanisława Tucholska
Jakość życia w ujęciu psychologicznym


WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Henryk Piersa
Matematyczne własności funkcji falowej a prawa fizyki atomowej


WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Lech Antonowicz
Rozpad Jugosławii ze stanowiska prawa międzynarodowego

Ks. Tadeusz Guz
Kilka aspektów rozumienia życia w dziejach myśli filozoficznej

Jerzy Markiewicz
Prawna ochrona rodziny w Królestwie Polskim (1815-1915)

Ks. Stanisław Paździor
Przysposobienie w prawie kanonicznym oraz w prawie polskim

Jan Świtka
Psychologia na usługach prawa karnego i kryminologii

Wiktor Wojciechowski, Wiktoria Wojciechowska
Ekonomiczno-matematyczne modelowanie a optymalizacja procesów innowacyjnych


WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE W STALOWEJ WOLI

Ks. Andrzej Gretkowski
Ksiądz Profesor dr hab. Stanisław Wojciech Wielgus - biskup płocki (1999-2007)

Zbigniew Narecki
Apostolat rodzinny ad extra w parafii

Ks. Marian Walicki
Poprawki św. Tomasza do antropologii Arystotelesa

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 21 kwiecień 2009.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 40 z 47 
w kategorii Księgi pamiątkowe
 Następny produkt
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce