Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 7820 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
32,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
e-book: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)
[7820]
23,37zł
Product available


Electronic version (pdf)
W przypadku zakupu publikacji elektronicznej nie ma możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych plików

eds. Piotr Stanisz, Marta Ordon
Pages: 470
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish

» Paper version


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Część I
Geneza art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP

Michał Pietrzak
Udział kościołów i innych związków wyznaniowych w tworzeniu ustawodawstwa wyznaniowego w PRL

Wojciech Góralski
Geneza i zawarcie konkordatu z 1993 roku oraz problem jego ratyfikacji

Ryszard Mojak
Kształtowanie się konstytucyjnoustrojowego modelu układowego trybu regulacji stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1994-1997


Część II
Zagadnienia prawnoporównawcze

Jan Krajczyński
Układowy charakter regulacji stosunków państwo-Kościół w Konfederacji Szwajcarskiej

Piotr Ryguła
Umowy między państwem a Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w Hiszpanii

Mirosław Kosek
Metody regulacji stosunków państwo-Kościół w Niemczech

Paweł A. Leszczyński
Układowe metody regulacji statusu prawnego związków wyznaniowych w postkomunistycznych państwach Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej i w Gruzji

Piotr Stanisz
Wykorzystanie metod układowych przy regulowaniu sytuacji prawnej związków wyznaniowych w Republice Włoskiej


Część III
Prace nad realizacją art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

Mariusz Radajewski
Charakterystyka wspólnot religijnych, które wystąpiły od 2008 r. o uregulowanie stosunków z państwem w drodze umów z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

Ewa Ignaciuk
Realizacja art. 25 ust. 5 Konstytucji RP w praktyce Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Monika Piszcz-Czapla
Uregulowanie własności pounickich nieruchomości oraz finansowanie Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie w świetle art. 25 ust. 5 Konstytucji RP


Część IV
Umowa z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

Andrzej Czohara
Zakres podmiotowy art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

Dariusz Walencik
Zakres przedmiotowy umowy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

Paweł Sobczyk
Negocjacje i zawarcie umowy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

Marcin Olszówka
Charakter prawny umowy, o której mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP


Część V
Ustawa z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

Tadeusz J. Zieliński
Implikacje art. 25 ust. 5 Konstytucji RP dla procedury parlamentarnej

Artur Mezglewski
Status prawny nauczycieli religii jako zagadnienie z zakresu stosunków państwowo-kościelnych objętych art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

Wojciech Brzozowski
Zmiana i uchylenie ustawy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

Paweł Borecki
Artykuł 25 ust. 5 Konstytucji RP a ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania


Część VI
Układowa forma regulacji stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim (art. 25 ust. 4 Konstytucji RP)

Józef Krukowski
Konkordat polski z 1993 r. - przedmiot i formy realizacji w krajowym porządku prawnym

Bartosz Rakoczy
Nowelizacja ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle jej przepisów - wymogi proceduralne

Michał Zawiślak
Zmiana systemu finansowania Kościoła Katolickiego w świetle Konstytucji RP i konkordatu


Część VII
Głosy w dyskusji

Anna Tunia
Kompetencje do przyjmowania oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa jako materia właściwa do układowego uregulowania między państwem i związkami wyznaniowymi

Tomasz Rakoczy
Status katechezy w szkołach publicznych

Jeremi Szczęsny Maślankowski, Patrycja Katarzyna Bielak
Stanowisko Misji Buddyjskiej "Trzy Schronienia" w Polsce w sprawie urzeczywistnienia konstytucyjnych gwarancji równouprawnienia wszystkich kościołów i innych związków wyznaniowych

Piotr Stanisz
O obowiązku układowego regulowania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim

Bibliografia ważniejszych publikacji dotyczących art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP

Available Options:
Version:
This product was added to our catalog on Tuesday 17 February, 2015.
Reviews
Previous product  Product 24 of 57 in category e-book  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce