Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788373638136 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
      Seria: Analecta Biblica Lublinensia
      Seria: Biblia Lubelska
      Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
      Seria: Biblioteka teologii religii
      Seria: Credo
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
      Seria: Homo orans
      Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
      Seria: Jeden Pan, jedna wiara
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
      Seria: Mariologia w kontekście
      Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
      Seria: Przesłanie moralne Kościoła
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia Biblica Lublinensia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
      Seria: Teologia pastoralna w Polsce
      Seria: Teologia w dialogu
      Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
      Seria: W trosce o Kościół
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej nauki Kościoła
[9788373638136]
39,90zł
29,00zł
You save: 10,90zł
Product available

ks. Ryszard Dziura
ISBN:
978-83-7363-813-6
Pages: 318
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish

Dziś dla Kościoła i misjonarzy jest rzeczą oczywistą, że tradycyjne wierzenia nie są wyrazem złej woli w szukaniu prawdziwego Boga i wiecznego życia z Nim, lecz tylko brakiem znajomości Bożego Objawienia. Stąd ewangelizacja winna akceptować tę sytuację ludzi wyznających tradycyjną religię, a następnie zapoznać ich z pełnią prawdy o Bogu Stwórcy i Jego Synu Zbawicielu, który działa wśród nich przez Ducha Świętego. Dialog z wyznawcami religii tradycyjnych ma się zacząć od zaakceptowania ich wierzeń, a następnie prowadzić ich do poznania prawd chrześcijańskich, co w ostateczności pozwoli im porzucić dotychczasowe prymitywne wierzenia i przyjąć wiarę w nieznanego dotąd Boga. (z Zakończenia)


SPIS TREŚCI

Contents
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Ewangelizacja Zambii i obecna rola Kościoła katolickiego

1. Do 1900 roku
2. Od 1900 roku do I wojny światowej
3. Od I wojny światowej do 1939 roku
4. Od II wojny światowej do 1964 roku
5. Kościół katolicki w niepodległej Zambii
6. Współczesne wyzwania społeczne
6.1. Troska o naród i państwo
6.2. Pomoc dotkniętym chorobą AIDS


Rozdział II
Posoborowa nauka Kościoła o dialogu religijnym i inkulturacji w Afryce

1. Nauczanie papieża Pawła VI
1.1. Orędzie Africae terrarum
1.2. Podróż apostolska Pawła VI do Ugandy
1.3. Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi
2. Dokumenty Papieskiej Rady do spraw Dialogu Międzyreligijnego
2.1. Dokument Sekretariatu dla Niechrześcijan Meeting the African Religions
2.1.1. Charakterystyka religii afrykańskich
2.1.2. Dialog z wyznawcami tradycyjnych religii afrykańskich
2.2. List Papieskiej Rady do spraw Dialogu Międzyreligijnego do Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru Attention pastorale a la religion traditionnelle africaine
2.3. List Papieskiej Rady do spraw Dialogu Międzyreligijnego do przewodniczących konferencji episkopatów na temat duchowości dialogu
3. Nauczanie papieża Jana Pawła II
4. Wskazania Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce
4.1. Geneza i przebieg Synodu
4.2. Dialog
4.3. Ojcowie Synodu o tradycyjnych religiach afrykańskich
4.4. Główne wyzwania w dialogu z afrykańskimi religiami tradycyjnymi
4.5. Rodzaje dialogu z afrykańskimi religiami tradycyjnymi i jego cele. .
4.6. Dialog Kościoła z afrykańskimi religiami tradycyjnymi
4.7. Podsumowanie i zakończenie
5. Posynodalna adhortacja apostolska papieża Jana Pawła II Ecclesia in Africa


Rozdział III
Ogólna charakterystyka światopoglądu i wiary w Istotę Najwyższą u ludów Zambii

1. Podstawy światopoglądu
2. Istota Najwyższa
2.1. Transcendencja Boga
2.2. Immanencja Boga
2.3. Przymioty Boga
2.4. Imiona Istoty Najwyższej u ludów Zambii
2.5. Natura i działanie Istoty Najwyższej w wierzeniach wybranych ludów Zambii
2.5.1. Bemba i Lala
2.5.2. Ambo, Lamba i Kaonde
2.5.3. Tonga
2.5.4. Lozi


Rozdział IV
Duchy przodków oraz śmierć i życie pozagrobowe

1. Warunki osiągnięcia statusu przodka
2. Natura i działanie duchów przodków
3. Zależność przodków od wspólnoty żyjących
4. Kult przodków w wierzeniach ludów Zambii
4.1. Bembowie
4.2. Lala i Ambo
4.3. Lamba
4.4. Kaonde i Nkoya
4.5. Tonga
4.6. Chewa
4.7. Lozi
5. Śmierć i życie pozagrobowe
5.1. Charakterystyka ogólna
5.2. Wierzenia Zambijczyków


Rozdział V
Tradycyjne wartości społeczne i moralne Zambijczyków

1. Szacunek dla życia ludzkiego i jego ochrona
2. Życie we wspólnocie
3. Małżeństwo i rodzina
3.1. Ogólny obraz małżeństwa i rodziny afrykańskiej
3.2. Rodzina afrykańska w nauczaniu Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce
4. Tradycyjna moralność


Rozdział VI
Rytuały w tradycji zambijskiej

1. Rytuały przejścia
1.1. Narodziny dziecka i nadawanie mu imienia
1.2. Inicjacja w wiek dojrzałości
1.3. Zawieranie małżeństw
1.3.1. W społecznościach patrylinearnych
1.3.2. W społecznościach matrylinearnych
1.3.3. Różnice i podobieństwa
1.3.4. Znaczenie małżeństwa dawniej i obecnie
2. Rytuały doroczne
3. Kryzysowe rytuały uzdrowicielskie


Rozdział VII
Czary, magia i praktyki uzdrowicielskie

1. Ogólne rozumienie czarów i magii
2. Praktykowanie magii i czarów przez wybrane ludy Zambii
2.1. Bembowie
2.2. Lala i Lamba
2.3. Kaonde
2.4. Tonga
2.5. Lozi
3. Kościół wobec magii i czarów
4. Uzdrowicielska działalność arcybiskupa Milingo


Rozdział VIII
Próby inkulturacji w Kościele zambijskim

1. Pierwsze próby inkulturacji podejmowane przez misjonarzy
2. Inkulturacja po Soborze Watykańskim II
2.1. Inkulturacja w liturgii
2.2. Inkulturacja w innych dziedzinach

Zakończenie

Bibliografia
Summary
Indeks osób
Indeks nazw

This product was added to our catalog on Wednesday 01 April, 2009.
Reviews
Previous product  Product 65 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Encyklopedia 100-lecia KUL <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019
Encyklopedia 100-lecia KUL
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019
$ Jezus Chrystus pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej
$ Jezus Chrystus pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej
Antropologia komunijna
Antropologia komunijna
$ Słowo Boże w życiu i misji Kościoła
$ Słowo Boże w życiu i misji Kościoła
$ Kościół i prawo rzymskie
$ Kościół i prawo rzymskie
$ Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej
$ Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce