Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788377022733 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
38,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
      Seria: Analecta Biblica Lublinensia
      Seria: Biblia Lubelska
      Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
      Seria: Biblioteka teologii religii
      Seria: Credo
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
      Seria: Homo orans
      Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
      Seria: Jeden Pan, jedna wiara
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
      Seria: Mariologia w kontekście
      Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
      Seria: Przesłanie moralne Kościoła
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia Biblica Lublinensia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
      Seria: Teologia pastoralna w Polsce
      Seria: Teologia w dialogu
      Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
      Seria: W trosce o Kościół
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny
[9788377022733]
25,20zł
Product unavailable

Seria: Teologia w dialogu. T. 12

Stanisław C. Napiórkowski OFMConv
ISBN: 978-83-7702-273-3
Pages: 272
Format: B5
Year: 2011 (2nd edition)
Language: Polish

W połowie XX w. zostały przywołane niemal wszystkie sporne tematy z dwóch tysiącleci, zaczynając od interpretacji terminu Theotokos. Oznacza to, że nawet orzeczenia dogmatyczne o Maryi Dziewicy, Bogarodzicy, Niepokalanie Poczętej i Wniebowziętej przychodzi każdemu pokoleniu na nowo odkrywać i wyjaśniać. Bogate życie Kościoła wykazuje, że do interpretacji prawd wiary włączają się niekiedy argumenty pozateologiczne. Wówczas taki spór może osiągnąć poziom dogmatyczny lub psychologiczny. Praca o. Napiórkowskiego stanowi ilustrację tego, że jednak nawet ze sporu można przejąć do dialogu. Pierwszy krok w tym kierunku polega na wzajemnym poznaniu stanowisk i racji za tym przemawiających.


Spis treści

Kazimierz Pek MIC, O Matce Pana. Od sporu do dialogu
Do Czytelnika

Wstęp

Rozdział I. Przywileje Maryi

I. Matka Pana
1. Fakt Bożego macierzyństwa Maryi
2. Chrystologiczny sens formuły "Theotokos"
3. "Theotokos" i "Christotokos"
4. Krytyka katolickiej interpretacji tytutu "Theotokos" jako podstawy szczególnej godności Maryi

II. Dziewica i Matka "braci Jezusa"
1. Opinie teologów "nurtu zasadniczego"
a) Dziewictwo Maryi "ante partum" i "in partu"
b) Kwestia "braci Pańskich"
2. Poglądy teologów nurtu podwójnego protestu
a) Stanowisko Hansa Asmussena
α) Krytyka negatywnego stanowiska protestanckiego w stosunku do nauki o dziewictwie Maryi
β) Soteriologiczny charakter dziewiczego zrodzenia Chrystusa
γ) Skrypturystyczna podstawa nauki o dziewictwie Maryi
b) Poglądy innych teologów nurtu podwójnego protestu

III. "Grzeszna i święta"
1. Grzeszna
a) Krytyka dogmatu o niepokalanym poczęciu
b) Krytyka katolickiej nauki o bezgrzeszności Maryi
2. Święta
a) Kecharitomene
α) "Kecharitomene" w znaczeniu "ułaskawiona"
β) "Kecharitomene" w znaczeniu "pełna wdzięku"
b) Maryja jako wzór chrześcijańskiego życia
c) Metanoia Maryi

IV. Wniebowzięta
1. Dogmatyczna ocena motywacji katolickiej nauki o wniebowzięciu
a) Świadectwo Biblii
b) Świadectwo tradycji
c) Racje spekulatywne
2. Dogmatyczna ocena treści katolickiej nauki o wniebowzięciu
a) Konsekwencje w stosunku do mariologii
b) Konsekwencje w stosunku do chrystologii
c) Konsekwencje w stosunku do nauki o wierze
d) Konsekwencje w stosunku do eklezjologii


Rozdział II. Posłannictwo Maryi

I. Maryja a nadprzyrodzone życie człowieka
1. Nauka teologów z nurtu zasadniczego
2. Stanowisko teologów nurtu podwójnego protestu

II. Świadek Chrystusowego życia
1. Poglądy teologów z nurtu zasadniczego
a) Zasada dysjunkcji
b) Zasada biernego przyjęcia
2. Poglądy teologów nurtu podwójnego protestu
a) Stanowisko H. Asmussena
b) Poglądy innych teologów nurtu podwójnego protestu

III. Maryja a Kościół
1. Miejsce Maryi w Kościele
2. Maryja fi gurą Kościoła


Rozdział III. Kult Maryi

I. Poglądy teologów z nurtu zasadniczego
1. Krytyka stanowiska katolickiego
a) Katolicki kult Maryi w świetle Pisma świętego
b) Geneza katolickiego kultu Maryi
α) Ewolucja dogmatów
β) Naturalne tendencje psychiki człowieka
γ) Kulty pogańskie
2. Poprawny stosunek chrześcijanina do Matki Pana

II. Poglądy teologów nurtu podwójnego protestu
1. Poglądy kalwińskich teologów nurtu podwójnego protestu
a) Stanowisko G. Schmieda
b) Stanowisko innych teologów kalwińskich
2. Poglądy luterańskich teologów nurtu podwójnego protestu
a) Krytyka poglądów teologów protestanckich w kwestii kultu maryjnego
b) Postulat przyznania Maryi właściwego miejsca w pobożności protestanckiej


Rozdział IV. Pomost czy przepaść?

I. Konfrontacja protestanckich i katolickich twierdzeń o Maryi
1. Twierdzenie teologów protestanckich o Maryi
2. Twierdzenia mariologów katolickich
3. Podobieństwa i różnice
a) Theotokos
b) Concepit de Spiritu Sancto
c) Wzór wiary i pokory
d) Typ Kościoła
e) Godna szacunku

II. Podstawy różnic między protestanckimi i katolickimi poglądami mariologicznymi
1. Podstawy teologiczne
a) Koncepcja źródła Objawienia
b) Koncepcja stosunku między Bogiem a człowiekiem
α) Ekskluzywna interpretacja zasady "tylko Chrystus"
β) Sprawiedliwość Chrystusa - miłosierdzie Maryi
γ) Proces zrównywania Maryi z Chrystusem
δ) Problem współpracy ze zbawiającym Bogiem (cooperatio)
ε) Problem zasługi (meritum)
ζ) Iustitia forensis
2. Podstawy pozateologiczne
a) Brak wzajemnej znajomości i zrozumienia
b) Postawa polemiczna

III. Przepaść i pomost
1. Próba ustalenia zakresu, w jakim współczesna mariologia utrudnia protestancko-katolicki dialog ekumeniczny
2. Próba ustalenia zakresu, w jakim współczesna mariologia ułatwia protestancko-katolicki dialog ekumeniczny

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia
1. Źródła
2. Opracowania
3. Literatura pomocnicza

Maksymilian Pado OFMConv, Przebieg obrony doktoratu C.S. Napiórkowskiego OFMConv
Ks. Wincenty Granat, Recenzja pracy doktorskiej C.S. Napiórkowskiego OFMConv
Ks. Jan Stępień, Recenzja pracy doktorskiej C.S. Napiórkowskiego OFMConv
S.C. Napiórkowski OFMConv, Słownik biografi czny wybitniejszych cytowanych teologów protestanckich

Der Streit um die Mutter (Zussamenfassung)

Indeks biblijny
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy

This product was added to our catalog on Thursday 30 June, 2011.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 126 of 390 in category Theology  Next product
Teologia w dialogu - Pozostałe książki w serii
Ekumeniczna odpowiedzialność na początku trzeciego tysiąclecia
Ekumeniczna odpowiedzialność na początku trzeciego tysiąclecia
6,00zł
W służbie jedności chrześcijan
W służbie jedności chrześcijan
5,00zł
Ku duchowej integracji Europy
Ku duchowej integracji Europy
9,00zł
Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci
Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci
0,00zł
Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty. Część II: Dokumenty
Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty. Część II: Dokumenty
3,15zł
Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty. Część I: Studia
Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty. Część I: Studia
3,15zł

Customers who bought this product also purchased
$ Tożsamość kapłana w refleksji polskich teologów XXI wieku
$ Tożsamość kapłana w refleksji polskich teologów XXI wieku
Problematyka zła w twórczości J.R.R. Tolkiena. Ocena w świetle teologii katolickiej
Problematyka zła w twórczości J.R.R. Tolkiena. Ocena w świetle teologii katolickiej
Spiritualitas. T. 3 - Maryja i kościół
Spiritualitas. T. 3 - Maryja i kościół
Legendy uświęcone. Twórczość J.R.R. Tolkiena a chrześcijaństwo
Legendy uświęcone. Twórczość J.R.R. Tolkiena a chrześcijaństwo
Służba Boża kamedułów polskich. Tradycje życia pustelniczego w świetle potrydenckiej liturgii rzymskiej (1605-1963)
Służba Boża kamedułów polskich. Tradycje życia pustelniczego w świetle potrydenckiej liturgii rzymskiej (1605-1963)
Kult Matki Bożej Ostrobramskiej w historii narodu polskiego
Kult Matki Bożej Ostrobramskiej w historii narodu polskiego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce