Wydawnictwo KUL
  Start » Humanistyka » 9788377024140 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Zima
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Verbum Vitae 37 (2020). Duch Święty dany wierzącym - po co?
Verbum Vitae 37 (2020). Duch Święty dany wierzącym - po co?
30,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
      Seria: Analecta Biblica Lublinensia
      Seria: Biblia Lubelska
      Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
      Seria: Biblioteka teologii religii
      Seria: Credo
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
      Seria: Homo orans
      Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
      Seria: Jeden Pan, jedna wiara
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
      Seria: Mariologia w kontekście
      Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
      Seria: Przesłanie moralne Kościoła
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia Biblica Lublinensia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
      Seria: Teologia pastoralna w Polsce
      Seria: Teologia w dialogu
      Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
      Seria: W trosce o Kościół
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom II - Kościół domem
[9788377024140]
60,00zł
Produkt dostępny

red. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
ISBN:
978-83-7702-414-0
Stron: 1002
Format: B5
Rok wydania: 2012


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Witaj, Zacny Czytelniku!


Część I: Kościół domem słowa

Krzysztof Dorożyński SVD
Ewangelizacja a ateizm w świetle adhortacji Pawła VI "Evangelii nuntiandi"

Grzegorz Dudek SDB
Nauczycielska funkcja świeckich w świetle Synodu Biskupów ’87

Edmund Dziuba SVD
Nadzieja chrześcijańska jako przedmiot ewangelizacji w świetle adhortacji Paweł VI "Evangelii nuntiandi"

Edward Kabat
Nauka Marcina Kromera o Tradycji

Andrzej Krupa
Liturgia Mszy Świętej jako uprzywilejowane miejsce Słowa Bożego

Ireneusz Kuśmierz
Diakonia na rzecz prawdy według katechez środowych Jana Pawła II o Kościele (1991-1995)

Jacek Łęski
Słowo Boże jako źródło chrześcijańskiego sukcesu według pastora Paula Yonggi Cho

Wiktor Łutkowski MIC
Znaczenie nauki Jana Pawła II o nowej ewangelizacji dla Diecezji Kamieniecko-Podolskiej

Urszula Pielka
Pismo Święte jako Słowo Boże według "Apologii Wyznania Augsburskiego"

Konrad Potyka SVD
Teologia Słowa Bożego w encyklice Jana Pawła II "Ut unum sint"

Michał Sabatura OFMConv
Ewangelia jako reguła życia w świetle "Wczesnych Źródeł Franciszkańskich"

Stanisław Sokołowski SVD
Duch Święty a dzieło ewangelizacji na podstawie adhortacji apostolskiej Pawła VI "Evangelii nuntiandi"

Krzysztof Świderek OFMConv
Misja ewangelizacyjna Kościoła w Afryce według adhortacji Jana Pawła II "Ecclesia in Africa"


Część II: Kościół domem sakramentów

Sakramenty w ogólności

Marek Dopieralski OFMConv
Starotestamentalne przygotowanie Pięćdziesiątnicy Jerozolimskiej według Katechez Środowych papieża Jana Pawła II w latach 1989-1991

Piotr Kacprowski
Nauka arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego o sakramentach świętych

Ks. Krzysztof Kobylski
Życie liturgiczne Kościoła ewangelickoaugsburskiego w świetle agendy tegoż Kościoła wydanej w 1869 roku w Królewcu

Jarosław Kubiak SDB
Formacyjne znaczenie sakramentów w świetle programów i działalności duszpasterstw harcerskich po 1980 roku

Jerzy Mitura OFMCap
Działanie Ducha Świętego w sakramentach według Katechizmu Kościoła Katolickiego

Józef Mizera OFMCap
Personalistyczna koncepcja sakramentów w świetle polskiego piśmiennictwa teologicznego po Soborze Watykański II


Poszczególne sakramenty

Chrzest

Bożena Kondracka
Chrzest w Duchu a sakramenty chrztu i bierzmowania we współczesnej odnowie charyzmatycznej

Ks. Janusz Kowalski
Pneumatologia odnowionego rytu chrztu świętego dzieci

Andrzej M. Zalewski OFMConv
Chrzest a śluby zakonne według Nauczycielskiego Urzędu Kościoła po Soborze Watykańskim II

Bierzmowanie

Ks. Stanisław Misiak
Chrzest a bierzmowanie w świetle polskiej teologii posoborowej

Eucharystia

Ks. Adam Bajorski MSF
Epikleza eucharystyczna Dokumentu z Limy

Ks. Edward Białogłowski
Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara teologia Eucharystii

Roman Borowski SVD
Eucharystia jako uobecnienie Tajemnicy odkupienia według Listu Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła o Tajemnicy i kulcie Eucharystii

Jan Cieleń SVD
Eucharystia jako centrum życia eklezjalnego na podstawie Konstytucji o liturgii świętej

Ks. Bogdan Cisek
Eucharystia w pismach księdza biskupa Franciszka Bardy z lat 1933-1964

Krzysztof Domagalski OFMConv
Duch święty a epikleza i anamneza eucharystyczna w świetle polskiej teologii posoborowej

Ks. Bolesław Gumieniuk
Ostatnia Wieczerza jako Nowa Pascha

Aleksander Herba
Uczestnictwo w Eucharystii w świetle polskiej literatury teologicznej w latach 1986-1988

Ks. Andrzej Iżyk
Eucharystia w pieśniach Cyryllonasa

Pavlo Kachkivskiy
Epikleza eucharystyczna w ujęciu "Katechizmu Kościoła katolickiego" i Katechizmu prawosławnego "Bóg Żywy"

Krzysztof Kida
Ekumeniczny charakter Eucharystii w "Dokumencie z Limy" z 1982 roku

Maria Lazik
Wspólnotowy charakter Eucharystii w świetle polskiej literatury teologicznej (1965-1979)

Ks. Adam Lechwar
Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny

Arkadiusz Marek Longa
Eucharystia w dialogu luterańsko-rzymskokatolickim w USA w latach 1966-1967

Wiesław Pelc
Istota Ofiary Eucharystycznej według polskiej teologii posoborowej (1965-1984)

Mirosław Podymniak OFMConv
Eucharystia według "Wczesnych Źródeł Franciszkańskich"

Ks. Kazimierz Rojek
Nauka o Eucharystii w "Bibliotece Kaznodziejskiej" z okazji II Krajowego Kongresu Eucharystycznego (1986/1987)

Krzysztof Staniek
Formacja do uczestnictwa w Eucharystii według dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II

Piotr Stefański
Misterium Eucharystii w świetle homilii na Wielki Czwartek i Boże Ciało zamieszczonych w "Bibliotece Kaznodziejskiej (1966-1991)

Bogdan Wroński OFMConv
Główne sposoby obecności Chrystusa w Kościele jako podstawa kultu Eucharystii według posoborowych dokumentów Kościoła

Bogdan Wujek SVD
Teologia sakramentu Eucharystii na podstawie "Dokumentu z Limy" i jej konsekwencje ekumeniczne

Tadeusz Ziaja
Eucharystia a Kościół w polskiej teologii posoborowej

Jan Zieniewicz OFMConv
Społeczny wymiar Eucharystii w świetle polskiej literatury teologicznej (1987-1991)

Jurij Zimiński MIC
Paschalny wymiar Eucharystii w ujęciu "Katechizmu Kościoła Katolickiego" i Prawosławnego Katechizmu - "Żyw Bog"


Pokuta i pojednanie

Wojciech Jasiński MIC
Chrystologiczna interpretacja sakramentu pokuty i pojednania w "Katechizmie Kościoła Katolickiego"

Piotr Szczepański OFMConv
Spowiedź według "Wczesnych źródeł franciszkańskich"

Krzysztof Warchoł
Problem pokuty w świetle VI sesji Synodu Biskupów (29.09-29.10.1983)


Kapłaństwo

Stanisław Bąk
Nauczanie Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny

Sławomir Dąbrowski
Formacja kapłańska według ks. abpa Romualda Jałbrzykowskiego w świetle Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II "Pastores dabo vobis"

Hubert Hajdasz SVD
Recepcja Dekretu Soboru Watykańskiego II "Presbyterorum Ordinis" w czasopismach "Ateneum Kapłańskie" i "Homo Dei" (1966-1986)

Andrzej Horaczy
Sakramentalne kapłaństwo według arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego

Ks. Józef Mroczek COr
"Kryzys kapłaństwa" w świetle polskich publikacji posoborowych

Stanisław Siuzdak
Kapłaństwo sakramentalne a misterium Eucharystii w świetle Listów Ojca Świętego Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek w latach 1979-1991

Jan Wilk
"Essentia differt" i "Rite vocatus". Studium teologiczno-ekumeniczne na temat relacji między kapłaństwem wspólnym i służebnym w świetle dokumentu "Urząd duchowny w Kościele"


Małżeństwo

Agnieszka Czemerys
Trynitarny wymiar małżeństwa według polskiej posoborowej literatury teologicznej

Zbigniew Krochmal MIC
Realizacja misterium zbawienia w małżeństwie chrześcijańskim według polskiej teologii w latach 1982-1991

Mariusz Słowik OFMConv
Sakramentalność małżeństwa według polskich teologów w latach 1965-1985

Małgorzata Wilk
Sakramentalność małżeństwa według Karola Wojtyły, biskupa, kardynała, papieża

Indeks osobowy

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 15 czerwiec 2012.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 159 z 356 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym
Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)
Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)
Liturgia jako teologia żywa
Liturgia jako teologia żywa
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (PS 8,5)
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (PS 8,5)
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce