Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788377026724 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
25,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
      Seria: Analecta Biblica Lublinensia
      Seria: Biblia Lubelska
      Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
      Seria: Biblioteka teologii religii
      Seria: Credo
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
      Seria: Homo orans
      Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
      Seria: Jeden Pan, jedna wiara
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
      Seria: Mariologia w kontekście
      Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
      Seria: Przesłanie moralne Kościoła
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia Biblica Lublinensia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
      Seria: Teologia pastoralna w Polsce
      Seria: Teologia w dialogu
      Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
      Seria: W trosce o Kościół
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego według kardynała Avery Dullesa
[9788377026724]
25,00zł
Product available

ks. Sławomir Bartnicki
ISBN:
978-83-7702-672-4
Pages: 308
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE OBJAWIENIA

1. Modele Objawienia
1.1. Objawienie jako doktryna
1.2. Objawienie jako historia
1.3. Objawienie jako wewnętrzne doświadczenie Boga
1.4. Objawienie jako dialektyczna obecność Boga
1.5. Objawienie jako nowa świadomość człowieka
1.6. Relacje międzymodelowe
2. Symbolowa koncepcja Objawienia
2.1. Symbolizm w Piśmie Świętym
2.2. Znaczenie symbolu
2.3. Komunikacja symbolowa a pięć modeli Objawienia
3. Rodzaje Objawienia
3.1. Objawienie przez porządek stworzenia
3.2. Objawienie historyczne
3.3. Objawienie eschatyczne


ROZDZIAŁ II. UZASADNIANIE W TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ

1. Założenia ogólne
1.1. Ujęcia negujące zasadność weryfikacji Objawienia chrześcijańskiego
1.2. Stanowisko zrównoważone w kwestii uzasadniania teologicznofundamentalnego
2. Współczesne kontestacje możliwości i konieczności Objawienia
2.1. Zastrzeżenia wobec możliwości chrześcijańskiej idei Objawienia
2.2. Poglądy deistów negujące konieczność Objawienia
3. Możliwość i konieczność Objawienia
3.1. Odpowiedź na zarzuty kwestionujące możliwość Objawienia
3.2. Stanowisko katolickie w kwestii konieczności Objawienia


ROZDZIAŁ III. REINTERPRETACJA TRADYCYJNYCH ARGUMENTÓW NA RZECZ WIARYGODNOŚCI OBJAWIENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

1. Wiarygodność Ewangelii
1.1. Ewangelie w świetle historii naukowej
1.2. Ewangelie jako dokumenty wyznania wiary
2. Argument ze zmartwychwstania Jezusa
2.1. Krytyka historycystycznego uzasadniania zmartwychwstania
2.2. Zmartwychwstanie w świetle apologetyki wyznania wiary
3. Argument z transcendentnej samoświadomości Jezusa
3.1. Transcendentne samorozumienie Jezusa w ujęciu historii naukowej
3.2. Transcendentne samorozumienie Jezusa w ujęciu apologetyki wyznania wiary
4. Argument z proroctw
4.1. Istota proroctwa w Starym Testamencie
4.2. Jezus realizatorem proroctw mesjańskich
4.3. Argument z proroctw w pierwotnym Kościele i teologii
5. Argument z cudów Jezusa
5.1. Rozumienie cudu w historii teologii
5.2. Cuda w życiu i działalności Jezusa
5.3. Ocena wiarygodności cudów Jezusa


ROZDZIAŁ IV. NOWE ARGUMENTY NA RZECZ WIARYGODNOŚCI OBJAWIENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

1. Argument martyrologiczny
1.1. Świadectwo w przekazie Objawienia
1.2. Rola świadectwa w nawróceniu
1.3. Znaczenie świadectwa w procesie ewangelizacji i dialogu ekumenicznym
2. Argument kulturotwórczy
2.1. Pojęcie kultury
2.2. Chrystus i chrześcijaństwo wobec kultury
2.3. Edukacja chrześcijańska
3. Argument komparatystyczny
3.1. Zarys problematyki
3.2. Modele Objawienia a religie
3.3. Nauczanie Kościoła od Soboru Watykańskiego II w kwestii relacji chrześcijaństwa wobec innych religii


ROZDZIAŁ V. WIARA UMOTYWOWANĄ ODPOWIEDZIĄ NA OBJAWIENIE BOŻE

1. Pojęcie wiary
1.1. Natura wiary
1.2. Przedmiot formalny i materialny wiary
1.3. Wiara i Kościół
2. Atrybuty wiary
2.1. Nadprzyrodzony charakter wiary
2.2. Wolność wiary
2.3. Pewność wiary
2.4. Niejasność wiary
3. Rozwój wiary
3.1. Zagadnienie wiary u ochrzczonych małych dzieci i dorosłych
3.2. Wzrost wiary
3.3. Regres i utrata wiary
4. Wiara i zbawienie
4.1. Konieczność wiary do zbawienia
4.2. Problem wiary niechrześcijan w Piśmie Świętym i Magisterium Kościoła
4.3. Problem wiary niechrześcijan w teoriach teologicznych

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
SUMMARY

This product was added to our catalog on Thursday 13 June, 2013.
Reviews
Previous product  Product 217 of 384 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera
Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera
Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa
Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa
$ Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej
$ Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej
Opera Omnia T. VIII-2 - Kościół - znak wśród narodów <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Opera Omnia T. VIII-2 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce