Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788377026595 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
31,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
      Seria: Analecta Biblica Lublinensia
      Seria: Biblia Lubelska
      Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
      Seria: Biblioteka teologii religii
      Seria: Credo
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
      Seria: Homo orans
      Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
      Seria: Jeden Pan, jedna wiara
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
      Seria: Mariologia w kontekście
      Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
      Seria: Przesłanie moralne Kościoła
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia Biblica Lublinensia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
      Seria: Teologia pastoralna w Polsce
      Seria: Teologia w dialogu
      Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
      Seria: W trosce o Kościół
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela
[9788377026595]
50,00zł
Product unavailable

ks. Wojciech Pikor
ISBN:
978-83-7702-659-5
Pages: 496
Format: B5 (hard cover)
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Kontekst tematu ziemi w Księdze Ezechiela

1. Uwarunkowania historyczno-teologiczne proroctwa Ezechiela o ziemi
1.1. Teofanijny charakter ziemi Izraela
1.1.1. Historyczny wymiar daru ziemi
1.1.2. Dar ziemi w kontekście przymierza
1.2. Konsekwencje geopolityczne wygnania babilońskiego
1.2.1. Historia ziemi Izraela w okresie neobabilońskim
1.2.2. Wygnanie babilońskie
1.2.3. Sytuacja Judy po upadku Jerozolimy
1.3. Konsekwencje teologiczne wygnania babilońskiego
1.3.1. Zakwestionowany status ziemi Izraela
1.3.2. Kryzys teologii Syjonu
1.3.3. Kres dynastii Dawidowej

2. Pole semantyczne ziemi w Księdze Ezechiela
2.1. Ziemia jako kategoria geomorfologiczna
2.2. Ziemia jako kategoria antropogeograficzna
2.3. Ziemia jako kategoria metaforyczna
2.3.1. Ziemia poddana substytucji metaforycznej
2.3.2. Ziemia jako element porównania
2.3.3. Ziemia w interakcji metaforycznej
3. Miejsce motywu ziemi w strukturze Księgi Ezechiela
3.1. Podejście diachroniczne do kompozycji Księgi Ezechiela
3.2. Synchroniczne ujęcie kompozycji Księgi Ezechiela
3.3. Motyw ziemi jako element "ekspozycji przejmującej" w Księdze Ezechiela


Rozdział II. Fenomenologia ziemi Izraela

1. Podmiotowość ziemi Izraela
1.1. Ziemia jako adresat wyroczni
1.2. Relacyjność ziemi Izraela
1.2.1. Relacja z Jahwe
1.2.2. Relacja z ludem Jahwe
1.2.3. Relacja z obcymi narodami
1.3. Ziemia Izraela a poznanie Jahwe

2. Solidarność ziemi w grzechu Izraela
2.1. Grzech ziemi Izraela
2.2. Ziemia Izraela ofiarą ludzkich grzechów
2.2.1. Grzechy społeczne
2.2.2. Grzechy kultowe
2.3. Utracona czystość ziemi Izraela

3. Ziemia poddana karze
3.1. Ziemia Izraela w dzień Jahwe
3.2. Spustoszona ziemia Izraela
3.3. Pytanie o przyszłość ziemi Izraela


Rozdział III. Dzieje Izraela pisane losami ziemi

1. Historia zbawienia w relacji do ziemi Izraela
1.1. Teologia historii w Ez 20
1.2. Exodus jako klucz do historii ziemi Izraela w Ez 20
1.3. Specyfika Ezechielowej wizji exodusu w perspektywie ziemi Izraela

2. Boża obietnica ziemi w Ez 20
2.1. Ziemia Obiecana jako element przymierza
2.2. Przeszkody na drodze realizacji obietnicy ziemi
2.3. Soteriologiczny dar ziemi

3. Problem własności Ziemi Obiecanej w dobie wygnania babilońskiego
3.1. Spór o ziemię w Ez 11,14-21
3.1.1. Kontekst historyczny sporu
3.1.2. Problematyczny tytuł własności ziemi
3.1.3. Status ziemi Izraela
3.2. Spór o ziemię w Ez 33,23-29
3.2.1. Kontekst historyczny sporu
3.2.2. Problematyczny tytuł własności ziemi
3.2.3. Status ziemi Izraela
3.3. Roszczenia obcych narodów wobec ziemi Izraela (Ez 35,1-36,15)
3.3.1. Kontekst historyczny sporu
3.3.2. Problematyczny tytuł własności
3.3.3. Status ziemi Izraela


Rozdział IV. Ziemia nowego przymierza

1. Miejsce ziemi Izraela w wyroczniach zbawienia
1.1. Perspektywa odrodzenia ziemi Izraela w Ez 34-39 w świetle odmiennych świadectw tekstualnych
1.1.1. Tekst Ez 34-39 w TM i î967
1.1.2. Retoryka ziemi Izraela w Ez 34-39
1.2. Odzyskana podmiotowość gór Izraela (Ez 36,1-15)
1.3. Dynamika odrodzenia ziemi Izraela
1.3.1. Wymiar demograficzny
1.3.2. Wymiar materialny
1.3.3. Wymiar polityczny
1.3.4. Wymiar religijny

2. Rola ziemi w nowym przymierzu
2.1. Miejsce ziemi Izraela w strukturze nowego przymierza
2.1.1. Ciągłość przymierza a nowa ziemia Izraela
2.1.2. Nowe przymierze a zamieszkanie w ziemi
2.1.3. Nowość przymierza pokoju
2.2. Nowy lud w odrodzonej ziemi
2.3. Ziemia przymierza pokoju
2.3.1. Ezechielowe zapowiedzi przymierza pokoju na tle tradycji biblijnej i pozabiblijnej
2.3.2. Obecność Jahwe w ziemi Izraela jako istota przymierza pokoju

3. Eschatologiczne perspektywy odrodzenia ziemi Izraela w Ez 38-39
3.1. Ez 38-39 w kontekście Ezechielowych wyroczni zbawienia dla Izraela
3.1.1. Ezechielowe pochodzenie wyroczni o Gogu
3.1.2. Teologiczny cel wyroczni o Gogu
3.2. Wymiar czasowy odrodzenia ziemi Izraela w Ez 38-39
3.3. Wymiar przestrzenny odrodzenia ziemi Izraela w Ez 38-39


Rozdział V. Wizja nowej ziemi Izraela w Ez 40-48

1. Obecność Jahwe w ziemi Izraela
1.1. Struktura wizji Ez 40-48
1.1.1. Perspektywa diachroniczna
1.1.2. Perspektywa synchroniczna
1.2. Powrót Chwały Jahwe do świątyni (Ez 43,1-12)
1.2.1. Wolność Jahwe wobec ziemi Izraela
1.2.2. Królowanie Jahwe w ziemi Izraela
1.2.3. Jahwe źródłem świętości ziemi Izraela
1.3. Przemieniająca ziemię obecność Jahwe (Ez 47,1-12)
1.3.1. Wymiar terytorialny transformacji ziemi w Ez 47,1-12
1.3.2. Wymiar teologiczny transformacji ziemi w Ez 47,1-12

2. Geografia teologiczna ziemi Izraela
2.1. Granice zewnętrzne ziemi Izraela
2.1.1. Identyfikacja toponimów występujących w Ez 47,15-20
2.1.2. Retoryczny wymiar nowych granic ziemi Izraela
2.2. Granice wewnątrz ziemi Izraela
2.2.1. Rozlokowanie pokoleń Izraela w odrodzonej ziemi
2.2.2. Retoryka nowych granic między pokoleniami
2.3. Sakralna koncepcja granic ziemi Izraela

3. Ziemia jako dziedzictwo ludu przymierza
3.1. Dziedziczenie ziemi przez pokolenia Izraela
3.2. Dziedziczenie ziemi przez gēr
3.2.1. Status gēr w Biblii Hebrajskiej
3.2.2. Status gēr w Ez 47,21-23

Zakończenie

The Role of the Land in God's Covenant with Israel. A Historico-Theological Study of the Book of Ezekiel (Summary)
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks tekstów cytowanych
Indeks osób

This product was added to our catalog on Wednesday 19 June, 2013.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 217 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka
$ Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka
$ Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej
$ Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej
$ Stary Testament a religie
$ Stary Testament a religie
Drzewo kosmiczne Izraela w tekstach Ez 31 i Dn 4,7-14. Studium literacko-teologiczne
Drzewo kosmiczne Izraela w tekstach Ez 31 i Dn 4,7-14. Studium literacko-teologiczne
Nowy Testament a religie
Nowy Testament a religie
$ Scripta Biblica et Orientalia 2(2010)
$ Scripta Biblica et Orientalia 2(2010)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce