Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788377029824 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
60,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
      Seria: Analecta Biblica Lublinensia
      Seria: Biblia Lubelska
      Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
      Seria: Biblioteka teologii religii
      Seria: Credo
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
      Seria: Homo orans
      Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
      Seria: Jeden Pan, jedna wiara
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
      Seria: Mariologia w kontekście
      Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
      Seria: Przesłanie moralne Kościoła
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia Biblica Lublinensia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
      Seria: Teologia pastoralna w Polsce
      Seria: Teologia w dialogu
      Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
      Seria: W trosce o Kościół
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Szatan w Starym Testamencie oraz w judaizmie Drugiej Świątyni. Studium z historii tradycji
[9788377029824]
35,00zł
Product unavailable

Studia Biblica Lublinensia XII

ks. Wojciech Kardyś
ISBN:
978-83-7702-982-4
Pages: 356
Format: B5
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Biblijny motyw szatana w kontekście religii starożytnego Bliskiego Wschodu

1. Etymologia terminu !jf
2. Postać szatana w wierzeniach starożytnego Bliskiego Wschodu
2.1. Egipt
2.2. Mezopotamia
2.3. Syro-Palestyna
3. Obecność szatana w Biblii Hebrajskiej


II. Motyw szatana w tradycji Biblii Hebrajskiej

1. Lb 22,22-35
1.1. Analiza literacka
1.1.1. Delimitacja i kontekst perykopy
1.1.2. Gatunek literacki
1.1.3. Krytyka redakcji
1.1.4. Struktura
1.2. Analiza egzegetyczna
1.2.1. Oślica wobec anioła Jahwe (ww. 22-27)
1.2.2. Konfrontacja Balaama z oślicą (ww. 28-30)
1.2.3 Balaam wobec anioła Jahwe (ww. 31-35)
1.3. Wnioski teologiczne
1.3.1. Tożsamość przeciwnika
1.3.2. Przeciwnik w relacji do Boga
1.3.3. Przeciwnik w relacji do człowieka
2. Hi 1–2
2.1. Analiza literacka
2.1.1. Delimitacja i kontekst perykopy
2.1.2. Gatunek literacki
2.1.3. Krytyka redakcji
2.1.4. Struktura
2.2. Analiza egzegetyczna
2.2.1. Prezentacja i charakterystyka Hioba (1,1-5)
2.2.2. Pierwsza scena w niebie (1,6-12)
2.2.3. Pierwsza próba (1,13-22)
2.2.4. Druga scena w niebie (2,1-7a)
2.2.5. Druga próba (2,7b-10)
2.2.6. Przybycie trzech przyjaciół (2,11-13)
2.3. Wnioski teologiczne
2.3.1. Tożsamość szatana
2.3.2. Szatan w relacji do Boga
2.3.3. Szatana w relacji do człowieka
3. Za 3,1-7
3.1. Analiza literacka
3.1.1. Delimitacja i kontekst perykopy
3.1.2. Gatunek literacki
3.1.3. Krytyka redakcji
3.1.4. Struktura
3.2. Analiza egzegetyczna
3.2.1. Oskarżenie skierowane przeciwko Jozuemu (ww. 1-2)
3.2.2. Uniewinnienie Jozuego (ww. 3-5)
3.2.3. Obietnice dane Jozuemu (ww. 6-7)
3.3. Wnioski teologiczne
3.3.1. Tożsamość szatana
3.3.2. Szatan w relacji do Boga
3.3.3. Szatan w relacji do człowieka
4. 1 Krn 21,1-7
4.1. Analiza literacka
4.1.1. Delimitacja i kontekst perykopy
4.1.2. Gatunek literacki
4.1.3. Krytyka redakcji
4.1.4. Struktura
4.2. Analiza egzegetyczna
4.2.1. Ogłoszenie spisu przez Dawida (ww. 1-4a)
4.2.2. Przeprowadzenie spisu przez Joaba (ww. 4b-7)
4.3. Wnioski teologiczne
4.3.1. Tożsamość szatana
4.3.2. Szatan w relacji do Boga
4.3.3. Szatan w relacji do człowieka


III. Motyw szatana w Septuagincie

1. Reinterpretacja hebrajskiej tradycji o szatanie w Biblii Greckiej
1.1. Lb 22,22-35
1.2. Hi 1–2
1.3. Za 3,1-7
1.4. 1 Krn 21,1-7
2. Tradycja własna Biblii Greckiej o szatanie
2.1. Zawistny diabeł jako przyczyna śmierci (Mdr 2,24)
2.1.1. Analiza literacka
2.1.2. Analiza egzegetyczna
2.2. Przeciwnik przeklęty przez bezbożnika (Syr 21,27)
2.2.1. Analiza literacka
2.2.2. Analiza egzegetyczna
2.3. Twierdza Akra jako złośliwy przeciwnik dla Izraela (1 Mch 1,36)
2.3.1. Analiza literacka
2.3.2. Analiza egzegetyczna


IV. Motyw szatana w literaturze judaizmu pozabiblijnego

1. Literatura apokryficzna
1.1. Księga Jubileuszów
1.2. Wniebowzięcie Mojżesza
1.3. Testamenty dwunastu Patriarchów
1.4. Życie Adama i Ewy i Pokuta Adama
1.5. Etiopska Księga Henocha
1.6. Słowiańska Księga Henocha
1.7. Hebrajska Księga Henocha
1.8. Testament Hioba
1.9. Męczeństwo Izajasza
2. Literatura qumrańska
2.1. Hymny
2.2. Reguła Błogosławieństw
2.3. Aramejski Dokument Lewiego
2.4. Słowa Świateł
2.5. Zwój Psalmów


V. Dynamika tradycji biblijnej i pozabiblijnej o szatanie

1. Pochodzenie tradycji o szatanie
1.1. Niszczycielskie bóstwo lub demon
1.2. Antagonista w starożytnych panteonach
1.3. Oskarżyciel na niebieskim dworze
2. Rozwój tradycji o szatanie w Starym Testamencie
2.1. Członek niebieskiego zgromadzenia
2.2. Sceptyczny podwładny Boga
2.3. Wróg człowieka i narodu wybranego
3. Motyw szatana w judaizmie pozabiblijnym
3.1. Ewolucja tożsamości szatana
3.2. Przeciwnik Boga
3.3. Zwodziciel i oskarżyciel ludzi
4. Szatan w tradycji Nowego Testamentu
4.1. Władca złych duchów
4.2. Adwersarz Boga i Jezusa
4.3. Przeciwnik odciągający ludzi od Boga

Zakończenie

Satan in the Old Testament and in Judaism of the Second Temple. Study from the History of Tradition

Wykaz skrótów

Bibliografia

This product was added to our catalog on Friday 10 April, 2015.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 157 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Łaska Boża
Łaska Boża
Etyka ekumeniczna w warunkach globalizacji. Główne rysy refleksji etycznej i działalności społęcznej Światowej Rady Kościołów
Etyka ekumeniczna w warunkach globalizacji. Główne rysy refleksji etycznej i działalności społęcznej Światowej Rady Kościołów
$ Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku
$ Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku
Radość ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości
Radość ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości
Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu
Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu
$ Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej
$ Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce