Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788380612259 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
55,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
      Seria: Analecta Biblica Lublinensia
      Seria: Biblia Lubelska
      Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
      Seria: Biblioteka teologii religii
      Seria: Credo
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
      Seria: Homo orans
      Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
      Seria: Jeden Pan, jedna wiara
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
      Seria: Mariologia w kontekście
      Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
      Seria: Przesłanie moralne Kościoła
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia Biblica Lublinensia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
      Seria: Teologia pastoralna w Polsce
      Seria: Teologia w dialogu
      Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
      Seria: W trosce o Kościół
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne
[9788380612259]
30,00zł
Product unavailable

Studia Biblica Lublinensia XV

ks. Piotr Jaworski
ISBN:
978-83-8061-225-9
Pages: 266
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I - Analiza literacka
1. Kontekst Jr 23,9-40
1.1. Problem tożsamości i autentyczności proroka w Biblii Hebrajskiej
1.2. Jr 23,9-40 w Księdze Jeremiasza
2. Tekst Jr 23,9-40
2.1. Tekst hebrajski
2.2. Krytyka tekstu
2.3. Przekład tekstu hebrajskiego
3. Kompozycja Jr 23,9-40
3.1. Krytyka tradycji i redakcji
3.2. Struktura tekstu
3.2.1. Granice jednostek retorycznych
3.2.2. Struktura poszczególnych części
3.2.2.1. Część I: ww. 9-15
3.2.2.2. Część II: ww. 16-22
3.2.2.3. Część III: ww. 23-24
3.2.2.4. Część IV: ww.25-32
3.2.2.5. Część V: ww. 33-40
3.2.3. Dynamika kompozycji Jr 23,9-40
3.2.3.1. Relacja między A (ww. 9-15) i A’ (ww. 33-40)
3.2.3.2. Relacja między B (ww. 16-22) i B’ (ww. 25-32)
3.2.3.3. Relacja części C (ww.23-24) z pozostałymi częściami

Rozdział II - Analiza egzegetyczna
1. Krytyka złego postępowanie kapłana, proroka i ludu (Jr 23,9-15)
1.1. Kondycja proroka Jeremiasza (w. 9)
1.2. Odpowiedzialność proroka i kapłana za stan moralny kraju (ww. 10-12)
1.3. Odpowiedzialność proroków Jerozolimy za stan moralny kraju (ww. 13-15)
2. Krytyka proroków głoszących iluzję pokoju na bazie wizji swego serca (Jr 23,16-22)
2.1. Źródło i treść przepowiadania fałszywych proroków (ww. 16-18)
2.2. Gniew Jahwe jako Jego słowo (ww. 19-20)
2.3. Postulowane źródło i treść przepowiadania prorockiego (ww. 21-22)
3. Transcendencja i immanencja Jahwe (Jr 23,23-24)
3.1. Transcendencja Boga (w. 23)
3.2. Wszechwiedza Boga (w. 24a)
3.3. Immanencja Boga (w. 24b)
4. Krytyka proroków głoszących kłamstwo na bazie swoich snów (Jr 23,25-32)
4.1. Źródło i cel przepowiadania fałszywych proroków (ww. 25-28b)
4.2. Skuteczność i witalność słowa Jahwe (ww. 28c-29)
4.3. Wystąpienie Jahwe przeciw fałszywym prorokom (ww. 30-32)
5. Krytyka nieposłuszeństwa proroka, kapłana i ludu (Jr 23,33-40)
5.1. Wyrocznia Jahwe na temat właściwego sposobu komunikacji (ww. 33-34)
5.2. Pouczenie ludu o właściwym sposobie komunikacji (ww. 35-36)
5.3. Zapowiedź kary za niewłaściwy sposób komunikacji (ww. 37-40)

Rozdział III - Orędzie teologiczne
1. Prorok wobec Jahwe
2. Prorok wobec słowa
3. Prorok wobec ludu
4. Prorok wobec przedstawicieli instytucji społecznych (króla, kapłana, proroka)

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Summary

This product was added to our catalog on Thursday 23 June, 2016.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 280 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53
Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53
Scripta Biblica et Orientalia 3(2011)
Scripta Biblica et Orientalia 3(2011)
Scripta Biblica et Orientalia 5(2013)
Scripta Biblica et Orientalia 5(2013)
Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian
Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian
Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury
Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury
$ Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii
$ Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce