Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788380612860 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
38,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
      Seria: Analecta Biblica Lublinensia
      Seria: Biblia Lubelska
      Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
      Seria: Biblioteka teologii religii
      Seria: Credo
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
      Seria: Homo orans
      Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
      Seria: Jeden Pan, jedna wiara
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
      Seria: Mariologia w kontekście
      Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
      Seria: Przesłanie moralne Kościoła
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia Biblica Lublinensia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
      Seria: Teologia pastoralna w Polsce
      Seria: Teologia w dialogu
      Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
      Seria: W trosce o Kościół
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia - kult - kontekst społeczny
[9788380612860]
30,00zł
Product unavailable

eds. Andrzej Gil, ks. Mirosław Kalinowski, Ihor Skoczylas
ISBN:
978-83-8061-286-0
Pages: 328
Format: B5
Year: 2016
Languages: Polish, Ukrainian


SPIS TREŚCI

Ks. bp Michał Janocha, Cudowne objawienie albo Phoenix quarto redivivus
Владика Міхал Яноха, Чудесне об'явлення або Phoenix quarto redivivus

Od Redaktorów
Від Редакторів


Ikonografia oraz kult / Іконографія та культ

Skróty / Скорочення

Володимир Александрович, Іконографічна традиція Холмської ікони Богородиці
Wołodymyr Ałeksandrowycz, Ikonograficzna tradycja Chełmskiej ikony Bogurodzicy

Andrzej Gil, Kult ikony Matki Boskiej Chełmskiej. Źródła i konteksty
Анджей Ґіль, Культ ікони Холмської Богородиці. Джерела та контексти

Paweł Sygowski, Kolejne sukienki i inne dekoracje ikony Matki Boskiej Chełmskiej
Павел Сиґовський, Шати та інше оздоблення ікони Холмської Богородиці

Dorota Wereda, Rola biskupa Maksymiliana Ryłły w kreowaniu kultu wizerunku Matki Boskiej Chełmskiej
Дорота Вереда, Роль холмського владики Максиміліана (Рила) в поширенні культу Матері Божої Холмської

Piotr Kondraciuk, Obrazy Matki Boskiej Chełmskiej w kościołach rzymskokatolickich na obszarze dawnej diecezji chełmskiej
Пйотр Кондратюк, Ікони Холмської Богородиці в римо-католицьких храмах на терені давньої Холмської єпархії

Оксана Ременяка, Новітня історія ікони Богородиці Холмської
Oksana Remieniaka, Najnowsza historia obrazu Matki Boskiej Chełmskiej

Piotr Krasny, Mirosław P. Kruk, Kilka uwag o okcydentalizacji sztuki cerkiewnej w monarchii jagiellońskiej
Пйотр Красни, Мірослав П. Крук, Декілька зауваг про окциденталізацію церковного мистецтва в Яґеллонській монархії


Kontekst społeczny / Суспільний контекст

Adrian Jusupović, Miasto stołeczne Daniela Romanowicza. Dzieje Chełma do połowy XIV wieku
Адріан Юсуповіч, Столичне місто Данила Романовича. Історія Холма до середини XIV століття

Ryszard Szczygieł, Chełm w XV-XVIII wieku
Ришард Щиґел, Холм у XV-XVIII століттях

Andrzej Wawryniuk, Chełm w końcu XVIII - początkach XXI wieku. Od Nowej Galicji Zachodniej do III Rzeczypospolitej
Анджей Вавринюк, Холм наприкінці XVIII - на початку XXI століть. Від Нової Західної Галичини до Третьої Речі Посполитої

Ігор Скочиляс, Київська митрополія та її Холмсько-Белзька єпархія як Slavia Unita (XVII-XVIII століття)
Ihor Skoczylas, Metropolia kijowska oraz jej eparchia chełmsko-bełska jako Slavia Unita (XVII-XVIII wieku)

Robert Kozyrski, Troska szlachty o unicką katedrę w Chełmie, obraz Matki Boskiej Chełmskiej i bazylianów (na podstawie akt sejmiku chełmskiego XVII-XVIII wieku)
Роберт Козирський, Турбота шляхти про унійну катедру в Холмі, образ Холмської Богородиці та василіан (на підставі актів Холмського сеймика XVII-XVIII століть)

Beata Lorens, Monaster bazyliański w Chełmie w XVII i XVIII wieku
Беата Лоренс, Василіанський монастир у Холмі XVII-XVIII століть

O Autorach i Redaktorach
Про авторів та редакторів

This product was added to our catalog on Wednesday 26 October, 2016.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 293 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Encyklopedia filozofii przyrody
Encyklopedia filozofii przyrody
Świat osoby. Personalizm Czesława S. Bartnika
Świat osoby. Personalizm Czesława S. Bartnika
Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy
Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy
Opera omnia T. VII-2 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Opera omnia T. VII-2 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Przeniknąć człowieka. Chrześcijański horyzont dramatu i teatru XX wieku
Przeniknąć człowieka. Chrześcijański horyzont dramatu i teatru XX wieku
Chronologia średniowieczna
Chronologia średniowieczna
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce