Wydawnictwo KUL
  Start » Humanistyka » 9788377024447 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Zima
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Kultura polska na Litwie
Kultura polska na Litwie
50,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
      Seria: Analecta Biblica Lublinensia
      Seria: Biblia Lubelska
      Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
      Seria: Biblioteka teologii religii
      Seria: Credo
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
      Seria: Homo orans
      Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
      Seria: Jeden Pan, jedna wiara
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
      Seria: Mariologia w kontekście
      Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
      Seria: Przesłanie moralne Kościoła
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia Biblica Lublinensia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
      Seria: Teologia pastoralna w Polsce
      Seria: Teologia w dialogu
      Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
      Seria: W trosce o Kościół
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Matka Boża
[9788377024447]
35,00zł
Produkt niedostępny

Czesław Stanisław Bartnik
ISBN:
978-83-7702-444-7
Stron: 348
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2012


SPIS TREŚCI

WSTĘP
 
Część pierwsza
MARIOLOGIA - WSPÓŁCZESNA SYTUACJA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ I ROZWÓJ

1. Kryzys

2. Nurty odrodzeniowe
2.1. Nauczanie papieskie
2.2. Nurt mariologii symbolicznej
2.3. Mariologia wyzwolenia
2.4. Na fali ekumenizmu
2.5. Kościelne ożywienie kultu
2.6. Mariofanie

3. Traktat i metody
3.1. Traktat mariologiczny
3.2. Pomocnicze metody mariologii

4. Historia mariologii
4.1. Mariologia "naturalna"
4.2. Patrystyka
4.2.1. Mariologia chrystotypiczna
4.2.2. Mariologia eklezjotypiczna
4.2.3. Mariologia pneumatologiczna
4.3. Średniowiecze
4.4. Reformacja i kontrreformacja
4.5. "Mariologia przywilejów"
4.6. Mariologia epoki Vaticanum I
4.7. Vaticanum II

5. Szkic ikony słownej Matki Bożej
5.1. Ikona Maryi
5.2. Osoba Maryi
5.2.1. Osobowy punkt wyjścia
5.2.2. Osobowe dzieje Maryi
5.2.3. Świętość osobowa
5.2.4. Miłość osobotwórcza i religiotwórcza
5.2.5. Uosobienie moralności
5.2.6. Ikona drogi
5.3. Matka całego Chrystusa
5.3.1. Dar człowieczeństwa
5.3.2. Dar historyczności
5.3.3. Dar społecznościowy
5.3.4. Dar ekonomiozbawczy
5.4. Rola w historii zbawienia
5.4.1. Maryja jako "prehistoria" Odkupiciela
5.4.2. Maryja jako "współhistoria" Jezusa
5.4.3. Maryja jako "pohistoria" Jezusa
5.5. Relacja eklezjalna
5.6. Rekapitulacja Maryjna
5.7. Sposoby oddziaływania Maryi


Część druga
MARYJA SKRYPTURYSTYCZNA

1. W świetle Starego Testamentu
1.1. Trudny punkt wyjścia
1.2. Trzy drogi ku Maryi
1.2.1. Droga doskonałościowa
1.2.2. Droga typologiczna
1.2.3. Proroctwa maryjno-eklezjalne
1.3. Protoewangelia: Rdz 3,15
1.4. Dziewica - Matka Emmanuela: Iz 7,14
1.5. Matka Mesjasza: Mi 5,1-4
1.6. Mariologia sofijna
1.6.1. Kategoria mądrości
1.6.2. Mesjasz jako Mądrość Boża
1.6.3. Maryja w perspektywie Mądrości Bożej

2. W świetle Nowego Testamentu
2.1. Pierwotne nurty tradycji mariologicznej
2.2. Niewiasta pełni czasu: Ga 4,4-5
2.3. Matka Nazarejczyka: Mk 3,32-35; 6,1-6
2.3.1. Wierzący są "matką" Jezusa: Mk 3,32-35
2.3.2. Maryja wśród mieszkańców Nazaretu: Mk 6,1-6
2.4. Ewangelia Dzieciństwa u św. Mateusza: Mt 1-2
2.4.1. Rodowód Jezusa: Mt 1,1-17
2.4.2. Narodzenie Jezusa: Mt 1,18-25  
2.4.3. Mędrcy ze Wschodu: Mt 2,1-12  
2.4.4. Ucieczka do Egiptu: Mt 2,13-15  
2.4.5. Rzeź niemowląt: Mt 2,16-18  
2.4.6. Przybycie do Nazaretu: Mt 2,19-23  
2.5. Ewangelia Dzieciństwa u św. Łukasza: Łk 1-2  
2.5.1. Joannologia lub mariologia "rodzinna ": Łk 1,5-25.57-80
2.5.2. Zwiastowanie Maryi: Łk 1,26-38
2.5.3. Nawiedzenie: Łk 1,39-45.56
2.5.4. Magnificat: Łk 1,46-55
2.5.5. Narodzenie Jezusa: Łk 2,1-7
2.5.6. Pasterze u żłóbka: Łk 2,8-20
2.5.7. Proroctwo Symeona: Łk 2,33-35
2.5.8. Maryja wobec wiary inkarnacyjnej i słowa Bożego według Łk
2.5.9. Rodowód Jezusa: Łk 3,23-38
2.6. Mariologia Janowa
2.6.1. Ciało z Maryi: J 1,14
2.6.2. Gody Mesjańskie: J 2,1-12
2.6.3. Matka eklezjalna: J 19,25-27
2.7. Niewiasta i szatan: Ap 12

3. W świetle apokryfów maryjnych
3.1. Pisma apokryficzne o Maryi
3.2. Nauka apokryfów maryjnych


Część trzecia
PREPARATORYJNA IKONA MARYI

1. W wymiarze historycznym
1.1. Personalistyczny punkt wyjścia
1.2. "Niewiasta mesjaniczna"
1.3. Historyczne pochodzenie Maryi
1.3.1. Nisza życia Maryi
1.3.2. Rodzice Maryi
1.4. Narodziny Maryi
1.5. Nadanie imienia
1.6. Pobyt w świątyni?
1.7. Ślub dziewictwa
1.8. Małżeństwo ze św. Józefem
1.9. Józefologia

2. W wymiarze osobistym
2.1. Osobowość Maryi
2.2. Duchowość Maryi
2.2.1. Bogonosicielka
2.2.2. Postawa cnót teologalnych
2.2.3. Macierzyńskość
2.2.4. Postawa dziewictwa
2.2.5. Mistyczne posłuszeństwo
2.2.6. Wierność
2.2.7. Bycie dla innych
2.2.8. Heroizm
2.2.9. Zmysł "kultury Bożej"
2.2.10. Trynitarność
2.3. Zewnętrzny wygląd Maryi
2.3.1. Piękność niezwykła
2.3.2. Przeciętność
2.3.3. Piękność duchowa
2.4. Wiek Maryi
2.4.1. Wiek wczesny i krótki
2.4.2. Wiek późniejszy i dłuższy


Część czwarta
MARYJA W NAUCZANIU KOŚCIOŁA

1. Niepokalanie Poczęta
1.1. Pierwotna nisza prawdy
1.2. W zapisach skrypturystycznych
1.3. W Kościele Ojców
1.3.1. Byt Kościoła
1.3.2. Teologia patrystyczna
1.3.3. W liturgii
1.4. W średniowieczu i czasach nowożytnych
1.5. W perspektywie ekumenicznej
1.6. Formuła dogmatyczna
1.7. Teologia niepokalanego poczęcia
1.7.1. Podstawowy sens formuły
1.7.2. Problem "długu grzechowego"
1.7.3. Sposób otrzymania łaski
1.7.4. Znaczenie historiozbawcze

2. Dziewica
2.1. Dziewica w Starym Testamencie
2.2. Maryja "zawsze dziewica"
2.2.1. Virgo perpetua
2.2.2. Przed urodzeniem
2.2.3. W urodzeniu
2.2.4. Po urodzeniu
2.3. Dogmatyczna interpretacja dziewictwa Maryi
2.3.1. Nowa metoda personalistyczna
2.3.2. "Nowe stworzenie"
2.3.3. Inicjatywa Boga
2.3.4. Pełna otwartość na Boga
2.3.5. Współtworzenie z Bogiem
2.3.6. Immaculata Ecclesia
2.3.7. Dziewicza ikona człowiecza
2.3.8. Kategoria wielkości kobiety

3. Rodzicielka Jezusa
3.1. Problem wyjściowy
3.2. Wielowymiarowość macierzyństwa Maryi
3.3. Charakter osobowy macierzyństwa Maryi
3.4. Rodzenie Chrystusa przez wiarę i chrzest

4. Theotokos - Bogarodzica
4.1. Kształtowanie się tytułu
4.1.1. Geneza biblijna
4.1.2. Pojawienie się formuły Theotokos
4.1.3. Kryzys nestoriański
4.1.4. Bogarodzica
4.2. Wykład dogmatyczny
4.2.1. Semantyczna analiza języka
4.2.2. Relacje boskie
4.2.3. Istota macierzyństwa Bożego
4.3. Teorie wyjaśniające
4.3.1. Teoria modalistyczna
4.3.2. Teoria leonińska
4.3.3. Teoria ekonomiozbawcza
4.3.4. Teoria "Bogurodzicy"

5. Pośredniczka "w Chrystusie"
5.1. Rozumienie pośrednictwa
5.1.1. Z historii pojęcia
5.1.2. Podstawowa struktura pośrednictwa
5.1.3. Trzy modalności pośrednictwa
5.2. Próby określenia roli Maryi w pośrednictwie Chrystusa
5.2.1. Wymowa tytułów tradycyjnych
5.2.2. Podstawowe stanowiska teologów
5.2.3. Próba dookreślenia pośrednictwa Maryi
5.3. "Pasma" pośrednictwa Maryi
5.3.1. Ontologiczno-inkarnacyjne
5.3.2. Prozopoiczno-paschalne
5.3.3. Doskonałościowo-zasługujące

6. Matka Kościoła
6.1. Z historii tytułu
6.2. Próba wykładu teologicznego
6.2.1. Ujęcie syntetyczne
6.2.2. Przed-Kościół
6.2.3. "Urodzenie Kościoła"
6.2.4. Matka królestwa
6.2.5. Paschalna Matka Kościoła
6.2.6. Pleromiczna Matka Kościoła
6.2.7. Matka ekumeniczna

7. Ikona Kościoła
7.1. Żywy obraz
7.2. Dziewica, członek i ikona Dziewicy Kościoła
7.3. Ikona Kościoła jako Matki
7.4. Ikona oblubieńcza
7.4.1. Ikona Kościoła Oblubienicy
7.4.2. Ikona wzorcza eklezjalnie

8. Matka eschatologiczna
8.1. Matka paruzji wielkiej
8.2. Matka paruzji indywidualnej

9. Uniwersalna Matka duchowa
9.1. Osobliwość pojęcia
9.2. Z historii prawdy o macierzyństwie duchowym
9.3. Natura macierzyństwa duchowego Maryi

10. Szafarka wszystkich łask
10.1. Pojęcie
10.2. Charakter szafarstwa
10.3. Podstawy biblijne
10.4. Szafarstwo Maryi
10.4.1. Zakresy
10.4.2. Zasięg

11. Matka rodziny
11.1. Kościół rodziny
11.2. Matka inkarnacyjna
11.3. Matka paschalna
11.4. Matka pneumatologiczna

12. Matka narodu
12.1. Naród w Kościele
12.2. Matka społeczności żywych

13. Wzięta do nieba
13.1. Kształtowanie się prawdy o wniebowzięciu Maryi
13.1.1. Terminologia
13.1.2. Pojmowanie wniebowzięcia
13.1.3. Podstawy biblijne prawdy o wniebowzięciu Maryi
13.1.4. Tradycja pozabiblijna
13.1.5. Definicja dogmatyczna
13.1.6. Racje teologiczne
13.2. Teologia wniebowzięcia
13.2.1. Problem śmierci Maryi
13.2.2. Tajemnica historiozbawcza
13.2.3. Zdarzenie jedyne po Chrystusie
13.2.4. Charakter faktu wniebowzięcia
13.2.5. Obecność Maryi w Kościele


Część piąta
KULT MATKI BOŻEJ

1. Wokół pojęcia kultu
1.1. Termin
1.2. Charakter personalny
1.3. Dwa współelementy
1.4. Zmysł kultu

2. Różne rodzaje kultu

3. Specyfika struktury kultu maryjnego
3.1. Relacja do kultu Bożego
3.2. Podstawy czci wobec Maryi
3.3. Pasma kultowe

4. Rozwój kultu maryjnego
4.1. Współczesny stan kultu
4.2. Biblijna geneza kultu maryjnego
4.3. Początki kultu w tradycji

5. Elementy maryjnego kultu relatywnego
5.1. Kult obrazów maryjnych
5.2. Prawda ikonalna
5.3. Kult relikwii maryjnych
5.4. Wezwanie do kultu prawidłowego


Część szósta
WYBRANE STUDIA MARIOLOGICZNE

1. Maryja w teologii polskiej
1.1. Cechy charakterystyczne mariologii polskiej na tle Kościoła powszechnego
1.2. Na tablicach serc polskich
1.3. Osoba Maryi
1.4. Udział w historii zbawienia
1.5. Maryja a Kościół
1.6. Kształtowanie się tytułu "Matka Kościoła"
1.7. Mariologia lubelskiej szkoły biblijnej
1.8. Maryjność ludowa
1.8.1. Z ludowego kultu maryjnego - Kębło
1.8.2. Maryja w polskiej poezji i pieśni
1.9. Maryjna pedagogia narodu według prymasa Stefana Wyszyńskiego
1.10. Polska ikona słowna Maryi według kardynała Karola Wojtyły
1.10.1. Współikona
1.10.2. Rodzicielska świętość
1.10.3. W służbie genesis
1.10.4. Prehistoria zbawienia
1.10.5. Matka Kościoła i chrześcijan

2. Maryja jako żywa pamięć Kościoła. Z mariologii Jana Pawła II
2.1. Osoba
2.2. Historia zbawienia
2.3. Relacja do Chrystusa
2.4. Maryja w encyklice Redemptoris Mater

3. Szkice mariologiczne
3.1. Duchonosicielka - Siergiej Nikołajewicz Bułgakow
3.2. Z polskiej mariologii personalistycznej - Jerzy Buxakowski
3.3. Maryja - ikona tajemnicy - Bruno Forte
3.4. Maryja jako wzór człowieczeństwa - Jean Guitton
3.5. Z nowszej mariologii prawosławnej - Aleksis Kniazeff
3.6. Mariologia historiozbawcza - René Laurentin
3.7. Niepokalane poczęcie w oczach teologa prawosławnego Aleksandra Aleksiejewa Lebie-diewa
3.8. Rola Maryi w Nowym Przymierzu - Ignace de la Potterie
3.9. Pośrednictwo Maryi - Jan Paweł II
3.10. Maryja jako ikona całkowita - Karl Rahner
3.11. Z mariologii protestanckiej - Max Thurian
3.12. Ikona słowna Maryi - Antoni Węgrzynowicz
3.13. Znaczenie pobożności maryjnej - Jan Żukowski

4. Dopowiedzenia do wykładu mariologicznego
4.1. Maria - Ewa
4.2. Kult bogini - matki
4.3. Mariologia kaznodziejska w XV wieku
4.4. Rekapitulacja maryjna
4.5. Matka zawierzenia
4.6. Matka nadziei
4.7. Rola Maryi w historii zbawienia
4.8. Matka Boża jako "pierwsza chrześcijanka"
4.9. Maryja jako świadek Chrystusa
4.10. Chrystocentryzm kultu Maryi
4.11. Kult Serca Maryi
4.12. Matka "Siedmiobolesna"
4.13. Święty Józef - prawny mąż Maryi
4.14. Niepokalane poczęcie - harmonia prawd
4.15. Z rozwoju nauki o wniebowzięciu
4.16. Macierzyństwo duchowe Matki Bożej
4.17. Matka całego Chrystusa
4.18. Maryja a Kościół (opr. Waldermar Fac)
4.18.1. Maryja a Kościół w Lumen gentium
4.18.2. Maryja a Kościół w Katechizmie Kościoła Katolickiego
4.19. Historiozofia wesela w Kanie Galilejskiej (opr. Mirosław Kowalczyk)

5. Maryja - Wielki znak na współczesnym niebie
5.1. Znak Wielki
5.2. Na współczesnym niebie
5.2.1. Obraz Trójcy
5.2.2. Matka Kościoła
5.2.3. Matka życia
5.2.4. Służebnica Pańska
5.3. Obleczona w słońce

POSŁOWIE (ks. Mirosław Kowalczyk)
BIBLIOGRAFIA (ks. Antoni Nadbrzeżny)
INDEKS OSOBOWY (ks. Mirosław Kowalczyk)

Data dodania produktu do sklepu: czwartek, 23 sierpień 2012.
Recenzje Produkt niedostępny
Produkt 1 z 1 
w kategorii Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorii teorii ikony
Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorii teorii ikony
Teodycea. Problem poznawalności istnienia Boga
Teodycea. Problem poznawalności istnienia Boga
Logos i Miłość. Teologia Josepha Ratzingera - Benedykta XVI
Logos i Miłość. Teologia Josepha Ratzingera - Benedykta XVI
Wprowadzenie do filozofii (oprawa twarda)
Wprowadzenie do filozofii (oprawa twarda)
Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego
Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego
Niewiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia
Niewiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce