Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788373638518 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej
[9788373638518]
25,20zł
11,00zł
You save: 14,20zł
Product unavailable

ed. Antoni Dębiński, Waldemar Bednaruk, Marzena Lipska
ISBN:
978-83-7363-851-8
Pages: 166
Format: A5 (hard cover)
Year: 2009
Language: Polish

Trybunał Koronny powstał w 1578 roku i przez następne 200 lat, aż do upadku państwa polskiego, odgrywał ogromną rolę w życiu ówczesnej szlachty. Sąd ten wywierał na niespotykaną nigdy wcześniej ani później skalę przemożny wpływ na kształtowanie kultury prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej. W stosunkowo krótkim czasie Trybunał stał się nie tylko, jak planowali jego twórcy, sądem najwyższej instancji, od którego wyroków nie było odwołania, ale też najważniejszą instytucją, skupiającą na sobie uwagę całego narodu. Jego orzecznictwo wpływało na wyroki innych sądów, i to nie tylko tych, od których orzeczeń można było się odwołać do Trybunału, a jego działalność pilnie obserwowano i obszernie komentowano w ówczesnej publicystyce. Pisma polityczne tego okresu są pełne informacji o tej instytucji. Troska o sprawne funkcjonowanie Trybunału sprawiała, iż jakakolwiek myśl o naprawie państwa zawierała również liczne postulaty odnoszące się do tego organu. Po powstaniu prasy działalność szlacheckiego sądu najwyższego zajmowała poczesne miejsce na jej łamach. Autorzy w każdym numerze poświęcali Trybunałowi sporo uwagi, dzięki czemu opinia publiczna była doskonale zorientowana w jego składzie, działalności i zwyczajach. Wraz z postępującym upadkiem uniwersytetów w naszym kraju oraz rosnącą niechęcią do wysyłania młodzieży na uczelnie zachodnie to Trybunał stał się najważniejszym miejscem edukacji młodych pokoleń. Można wręcz powiedzieć, że Trybunał był szkołą kształcącą elity ówczesnego państwa. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Przedsłowie Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Wstęp

WACŁAW URUSZCZAK
Zasady ustroju społecznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów a Trybunał Koronny

WOJCIECH WITKOWSKI
Trybunał Koronny kulturowym centrum życia prawnego dawnej Rzeczypospolitej

GRZEGORZ GÓRSKI
Trybunał Koronny i Trybunał Litewski na tle sądów ówczesnej Europy. Uwagi porównawcze

WALDEMAR BEDNARUK
Pozycja prezydenta w strukturze Trybunału Koronnego

AGNIESZKA MYŚLIWIEC
Organizacja i działalność kancelarii Trybunału Koronnego. Wybrane zagadnienia

IWONA WIERZCHOWIECKA
Trybunał Koronny doby stanisławowskiej w pryzmacie komunikacji społecznej

MARZENA DYJAKOWSKA
Naruszenie bezpieczeństwa obrad Trybunału Koronnego jako crimen laesae maiestatis

WOJCIECH SŁAWIŃSKI
Statu ta i Metryka przywilejów koronnych językiem polskim spisane i porządkiem prawie przyrodzonym a bardzo snadnym nowo zebrane Stanisława Sarnickiego

MARZENA LIPSKA
Wpływ Trybunału Koronnego na rozwój Lublina

ARKADIUSZ MICHAŁ STASIAK
Czy Trybunał Koronny był potrzebny Lublinowi? Kontrfaktyczna interpretacja historii miasta w okresie nowożytnym

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Friday 17 July, 2009.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 24 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Kościół
$ Kościół
$ Istota chrześcijaństwa
$ Istota chrześcijaństwa
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
$ Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych
$ Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych
$ Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku
$ Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku
$ Zarys filozofii polityki
$ Zarys filozofii polityki
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce