Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » SP42-43 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
[SP42-43]
21,00zł
8,00zł
You save: 13,00zł
Product unavailable

ed. Antoni Dębiński
ISSN:
1897-7146
Pages: 240
Format: B5
Year: 2010
Language: Polish


Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY

WALDEMAR BEDNARUK, Sukcesja tronu w poglądach szlachty lubelskiej okresu stanisławowskiego
Succession to the Throne in the Views of the Nobility during the Reign of King Stanisław August Poniatowski (summary)
Престолонаследие по мнению люблинской шляхты Станиславского периода (резюме)

ANETA BIAŁY, Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym
Influence of the Arbitration Theory on the Aspect of Applicable Law for the Arbitration Agreement in the International Business Arbitration (summary)
Влияние теории арбитража на проблематику соответственного права, применимого к договору о арбитраже в международном коммерческом арбитраже (резюме)

EWA KATARZYNA CZECH, Kilka uwag na temat związku przyczynowego jako determinantu ponoszenia odpowiedzialności za szkody w środowisku (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)
A few Remarks on the Casual Connection as a Condition for Liability for Damages in Environment (article 2 section 1 point 1 of the Law on Preventing Environmental Damages and their Repairs) (summary)
Несколько замечаний на тему следственной связи как детерминанта несения ответственности за вред окружающей среде (ст. 2, пункт 1, подпункт 1 статьи о предотвращении вреда окружающей среде и его ликвидации) (резюме)

GRZEGORZ JĘDREJEK, Zawieszenie postępowania wieczystoksięgowego w razie śmierci uczestnika
Suspension of the Land Register Proceedings in the case of a Participant's Death (summary)
Приостановление производства по делу о земельных реестрах в случае смерти участника (резюме)

MAREK KRAWCZAK, Monopol państwa na gry hazardowe
State monopoly on gambling (summary)
Государственная монополия на азартные игры (резюме)

LECH MAŻEWSKI, O regulacji instytucji stanu nadzwyczajnego w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. de lege ferenda
On Regulating State of Emergency in the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, de lege ferenda (summary)
O регулировании чрезвычайного положения в Конституции РП от 2 апреля 1997 года, de lege ferenda (резюме)

JOLANTA PACIAN, ANNA PACIAN, Likwidowanie rozwiązań dysfunkcjonalnych w systemie prawnym sposobem walki z korupcją
Eliminating the Dysfunctional Regulations in the Legal System as a Method of Fight against Corruption (summary)
Ликвидация неблагополучных решений в правовой системе как способ борьбы с коррупцией (резюме)

AGNIESZKA SZPAK, Przestępstwa seksualne w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc ds. zbrodni w byłej Jugosławii i Rwandzie
Sexual Crimes in the Jurisprudence of the ad hoc International Criminal Tribunals for former Yugoslavia and Rwanda (summary)
Преступления на сексуальной почве в судебной практике международных трибуналов ad hoc по преступлениям в бывшей Югославии и Руанде (резюме) 120

AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKA, Oględziny w ogólnym postępowaniu administracyjnym w postępowaniach szczególnych
Examination in General and Special Administrative Proceedings (summary)
Осмотр в общем административном и в специальных производствах (резюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Uwagi odnotowane podczas lektury zbiorowego opracowania pt. Życie i twórczość Ignacego Czumy (Mieczysław Wrzosek)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Dole i niedole studenckiego życia w krzywym zwierciadle humanistycznej satyry (Epistolae obscurorum virorum, II. XV) (tłum. Maciej Jońca)

RECENZJE

Ewa Gruza (red.), Dokument we współczesnym prawie (rec. Artur Lis)

Dariusz Dudek, Maciej Gapski, Wojciech Łączkowski (red.), Amicus Hominis et Defensor Iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza (rec. Paweł Wiliński)


SPRAWOZDANIA

Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym (Sympozjum naukowe, Kraków, 19 listopada 2009 r.) (Anna Tunia)

Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji (Konferencja naukowa, Lublin, 26-27 kwietnia 2010 r.) (Aneta Biały)

Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym (Konferencja Ogólnopolska, Rzeszów, 25-26 marca 2010 r.) (Aneta Biały)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2006 (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

This product was added to our catalog on Friday 21 January, 2011.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 50 of 351 in category Law  Next product
Studia Prawnicze KUL - Pozostałe książki z serii
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
25,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
24,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
24,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
25,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
25,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
8,00zł

Customers who bought this product also purchased
$ Imperialne państwo rynkowe. Dynamika i bariery
$ Imperialne państwo rynkowe. Dynamika i bariery
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
$ Szkoła "Jeunesse-Lumiere" o. Daniela-Ange. Próba syntezy duchowości
$ Szkoła "Jeunesse-Lumiere" o. Daniela-Ange. Próba syntezy duchowości
$ Filozofować w kontekście teologii. Objawienie
$ Filozofować w kontekście teologii. Objawienie
$ Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki
$ Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki
$ Studenci i ich świat - od stanu wojennego do Unii Europejskiej
$ Studenci i ich świat - od stanu wojennego do Unii Europejskiej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce