Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788380616387 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
0,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Fundacje związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II
[9788380616387]
27,00zł
Product available

Katarzyna Dębińska-Domagała
ISBN: 978-83-8061-638-7
Pages: 232
Format: B5
Year: 2017
Language: Polish


Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Status prawny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. KUL jako podmiot prawa kanonicznego
1.2.1. Przepisy kodeksu prawa kanonicznego
1.2.2. Konstytucje apostolskie
1.2.3. Nadzór kościelny nad działalnością KUL-u
1.2.3.1. Wielki Kanclerz KUL-u
1.2.3.2. Konferencja Episkopatu
1.3. Podmiotowość prawna KUL-u
1.3.1. Rys historyczny
1.3.2. Regulacje konkordatowe
1.3.3. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
1.3.4. Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym
1.4. Wnioski

2. Ustanowienie fundacji związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II
2.1. Fundatorzy
2.1.1. Osoby fizyczne
2.1.2. Osoby prawne
2.1.2.1. Fundacje zakładane przez kościelne osoby prawne
2.1.2.2. Fundacje zakładane przez podmioty publiczne
2.1.3. Katolicki Uniwersytet Lubelski jako fundator
2.1.4. Fundatorzy fundacji ustanowionych na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
2.2. Akt fundacyjny
2.2.1. Pojęcie i charakter prawny aktu fundacyjnego
2.2.2. Forma dokonania aktu fundacyjnego
2.2.3. Treść aktu fundacyjnego
2.2.3.1. Cel fundacji
2.2.3.2. Majątek przeznaczony na realizację celu fundacji
2.3. Statut fundacji
2.4. Sądowa rejestracja fundacji
2.4.1. Organizacja i zakres rejestru
2.4.2. Procedury rejestracyjne
2.4.3. Znaczenie wpisu fundacji do rejestru
2.4.4. Rejestracja fundacji jako organizacji pożytku publicznego
2.5. Wnioski

3. Regulacje statutowe fundacji związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II
3.1. Uregulowania obligatoryjne statutów
3.1.1. Nazwa
3.1.2. Siedziba
3.1.3. Cel
3.1.4. Majątek
3.1.5. Zasady, formy i zakres działalności
3.1.6. Zarząd
3.2. Uregulowania fakultatywne statutów
3.2.1. Inne organy fundacji
3.2.2. Działalność gospodarcza
3.2.3. Zmiana statutu i zmiana celu fundacji
3.2.4. Dopuszczalność i warunki połączenia z inną fundacją
3.3. Wnioski

4. Nadzór nad fundacjami i ich likwidacja
4.1. Nadzór nad działalnością fundacji
4.1.1. Organy nadzorujące
4.1.2. Czynności dokonywane przez organ nadzoru państwowego
4.1.3. Postępowanie przed sądem
4.1.4. Środki nadzoru
4.2. Nadzór nad fundacjami zakładanymi przez kościelne osoby prawne
4.3. Nadzór na działalnością organizacji pożytku publicznego 0
4.3.1. Organ nadzoru
4.3.2. Środki nadzoru
4.4. Likwidacja fundacji
4.4.1. Przyczyny likwidacji
4.4.2. Postępowanie likwidacyjne
4.4.3. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji fundacji
4.5. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia

This product was added to our catalog on Thursday 10 September, 2020.
Reviews
Previous product  Product 344 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Cóż to jest prawda?
Cóż to jest prawda?
Koło Polonistów Studentów KUL. Szkice. Wspomnienia. Materiały
Koło Polonistów Studentów KUL. Szkice. Wspomnienia. Materiały
System bankowy w Rosji. Ewolucja do początku XXI wieku
System bankowy w Rosji. Ewolucja do początku XXI wieku
Wartości, postawy, wybory. Aksjologiczna koncepcja realizacji kariery
Wartości, postawy, wybory. Aksjologiczna koncepcja realizacji kariery
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Kresy południowo-wschodnie. Szkice o kulturze
Kresy południowo-wschodnie. Szkice o kulturze
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce