Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788380615359 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
38,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Decyzja administracyjna w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków
[9788380615359]
161,00zł
Product unavailable

Tomasz Sienkiewicz
ISBN:
978-83-8061-535-9
Stron: 216
Format: B5
Rok wydania: 2017


Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
Charakter prawny decyzji administracyjnej w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków
1. Problem z określeniem charakteru prawnego zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, przed 9 września 2017 r.
2. Stanowisko sądów administracyjnych w sprawie właściwości rzeczowej do wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków sprzed nowelizacji z dnia 22 czerwca 2017 r.
3. Zmiana charakteru decyzji administracyjnej w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, w dniu 9 września 2017 r.
4. Zmiana charakteru działania wojewódzkiego konserwatora zabytków
5. Problem przywracania porozumieniem,którego zawarcie ustawa przewiduje fakultatywnie, ustawowo uchylonych kompetencji
6. Właściwość rzeczowa organu administracji publicznej a organizacyjne podporządkowanie
7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ II
Problem tożsamości decyzji administracyjnej pomiędzy ustawą o ochronie przyrody a ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
1. Zasada zaufania do państwa i prawa w wymiarze proceduralnym
2. Tożsamość sprawy jako podstawa umorzenia postępowania
3. Przesłanki oceny materiału dowodowego i ich znaczenie dla postępowania dowodowego
4. Dylemat oceny wartości istotnych dla ochrony przyrody lub ochrony zabytków
5. Decyzja w sprawie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków na tle innych prawnych form działania wojewódzkiego konserwatora zabytków
6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ III
Komparatystyka formalizacji decyzji administracyjnych w sprawie uprzedniej akceptacji przez organ administracji publicznej usunięcia drzew lub krzewów

1. Przedmiot ochrony oraz organ wydający decyzję administracyjną
2. Warunki, które mogą być zawarte w decyzji administracyjnej
3. Strona postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej usunięcia drzew lub krzewów
4. Formalizacja podustawowa wydania pozwolenia w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków
5. Właściwość miejscowa i rzeczowa do wydawania pozwolenia na „podejmowanie innych działań”
6. Komparatystyka formalizacji wszczęcia postępowania administracyjnego
7. Komparatystyka postępowania dowodowego
8. Formalizacja decyzji administracyjnej
9. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV
Model relacji pomiędzy dobrem jednostki a dobrem wspólnym zastosowany przy wydawaniu pozwolenia na „podejmowanie innych działań”
1. Zasada strzeżenia dziedzictwa narodowego a istota pozwolenia lub zezwolenia
2. Dobro wspólne jako podstawa ograniczenia praw podmiotowych
3. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE
 
BIBLIOGRAFIA

SUMMARY

РЕЗЮМЕ

This product was added to our catalog on Monday 04 January, 2021.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 347 of 351 in category Law  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce