Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » SP44 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Rozważania jasnogórskie. Tom 4
Rozważania jasnogórskie. Tom 4
17,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
      Acta Mediaevalia
      Przegląd Prawno-Ekonomiczny
      Review of Comparative Law
      Scripta Biblica et Orientalia
      Społeczeństwo i Rodzina
      Studia Nauk Teologicznych PAN
      Studia Prawnicze KUL
      Studia z Prawa Wyznaniowego
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
      Vox Patrum
      Zeszyty Naukowe KUL
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
[SP44]
23,10zł
8,00zł
You save: 15,10zł
Product available

ed. Antoni Dębiński
ISSN:
1897-7146
Pages: 202
Format: B5
Year: 2010
Language: Polish


Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY

ARKADIUSZ BARUT, Wolne społeczeństwo i "sędzia Herkules". Instytucjonalizacja społecznej dyskusji nad prawem w filozofii Ronalda Dworkina
Free Society and Judge Hercules. The Institutionalization of Public Discussion on Law in Ronald Dworkin's Philosophy (summary)
Свободное общество и "судья Геркулес". Институционализация в общественной дискуссии над правом в философии Рональда Дворкина (резюме)

MICHAŁ KASIŃSKI, Poszukiwania paradygmatu integracyjnego nauk administracyjnych
The Search for a Paradigm Integrating Administrative Sciences (summary)
Поиски интеграционной парадигмы административных наук (резюме)

JERZY MIGDAŁ, Resocjalizacja skazanych - utopia czy wyzwanie. Perspektywy wykonywania kary pozbawienia wolności
Rehabilitation of the Condemned - Utopia or a Challenge. Prospects of Detention (summary)
Перевоспитание осужденных утопия или вызов. Перспективы исполнения приговора лишения свободы (резюме)

ANDRZEJ RĄPAŁA, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ustanowieniem aktu prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego
Liability for the Damages Caused by Passing the Acts of Local Laws by the Loca] Government Bodies (summary)
Ответственность за ущерб, причиненный возникновением локального правового акта органами местного самоуправления (резюме)

MAREK SZUBIAKOWSKI, Pogranicza nauki prawa administracyjnego. Nowe zjawiska badawcze
The border lines between the administrative law and other brandies of law. New subj ects of the scientific research (summary)
Пограничья науки административного права. Новые исследовательские явления (резюме)

PIOTR ZACHARCZUK, Opłaty za korzystanie ze środowiska związane Z funkcjonowaniem elektrowni wytwarzających energię elektryczną w wyniku spalania paliw
Environmental Fees Related to the Operation of Power Plants Generating Electricity through Fuel Combustion (summary)
Оплаты за использование окружающей среды, связанные с функционированием электростанций, производящих электроэнергию при сжигании топлива (резюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Duncan v. Louisiana, Supreme Court of the United States 391 U.S. 145, 88 S.Ct. 1444, 20 L. Ed. 2nd 491 (1968) (tłum. Marzena Rzeszot)


RECENZJE

Lech Mażewski, Post totali ta my autorytaryzm PRL 1956-1989. Analiza ustrojowo polityczna (rec. Paweł Bala)

Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym (rec. Jan Łukasiewicz)

Stella Coglievina (a cura di), Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa Cattolica, a cura di Stella Coglievina (rec. Henryk Misztal)

Gustav Radbruch, Filozofia prawa (rec. Jadwiga Potrzeszcz)


SPRAWOZDANIA

Kapłaństwo Posługi (Sympozjum, Lublin, 25 maja 2010 r.) (Anna Słowikowska)

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Materialnego Pogranicza (Międzynarodowa Konferencja, Lublin, 6-8 września 2010 r.) (Małgorzata Kruszewska-Gagoś)

Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego "Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej" (Kazimierz Dolny, 19-22 września 2010 r.) (Kamila Sobieraj, Anna Maria Kozińska)

Współczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 20 października 2010 r.) (Marzena Rzeszot)

Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej (Seminarium Naukowe, Kazimierz Dolny, 22-23 października 2010 r.) (Monika Wójcik)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-grudzień 2009 r. (oprac. Monika Wójcik)

This product was added to our catalog on Monday 11 April, 2011.
Reviews
Previous product  Product 19 of 204 in category Periodicals  Next product
Studia Prawnicze KUL - Pozostałe książki z serii
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
25,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
24,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
24,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
25,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
25,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
8,00zł

Customers who bought this product also purchased
$ Obligatory Trade Mark Use and Case-Law. Community and Polish Case-Law Studies
$ Obligatory Trade Mark Use and Case-Law. Community and Polish Case-Law Studies
Role uczestników postępowań sądowych - wczoraj, dziś, jutro. Tom 2
Role uczestników postępowań sądowych - wczoraj, dziś, jutro. Tom 2
Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych
Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych
$ Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych
$ Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i dedagogii chrześcijańskiej
Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i dedagogii chrześcijańskiej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce