Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » SP68 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Eschatologia w perspektywie komunii
Eschatologia w perspektywie komunii
28,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
      Acta Mediaevalia
      Przegląd Prawno-Ekonomiczny
      Review of Comparative Law
      Scripta Biblica et Orientalia
      Społeczeństwo i Rodzina
      Studia Nauk Teologicznych PAN
      Studia Prawnicze KUL
      Studia z Prawa Wyznaniowego
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
      Vox Patrum
      Zeszyty Naukowe KUL
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 4(68)/2016
[SP68]
25,00zł
Product unavailable

ed. Piotr Stanisz
ISSN:
1897-7146
Pages: 242
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

Rafał BERNAT, Charakter prawny klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
Legal character of anti-avoidance taxing clause (summary)
Правовая природа положений против уклонения от оплаты налогов (рeзюме)

Emilia CZEPCZYŃSKA, Kształtowanie się jednolitego systemu oświaty w II Rzeczypospolitej
Unifying the education system in Second Polish Republic (summary)
Формирование единой системы образования во ІІ Республике Польши (рeзюме)

Jan DYTKO, Wyłączenie członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Exclusion of a Polish Accreditation Committee Member (summary)
Исключение члена Польской Аккредитационная Комиссии (рeзюме)

Marcin MARCINKO, Znaczenie międzynarodowego prawa humanitarnego w zwalczaniu powstania w świetle wybranych populacjocentrycznych doktryn przeciwpowstańczych
The importance of international humanitarian law in countering insurgency in the light of selected population-centric counterinsurgency doctrines (summary)
Значение международного гуманитарного права в борьбе с восстанием в свете избранных народонаселених противоповстанческих доктрин (рeзюме)

Piotr MOŻYŁOWSKI, Efektywność egzekucji administracyjnej w Polsce w latach 2010-2014
The effectiveness of administrative enforcement between year 2010 and 2014 (summary)
Эффективность административного исполнительного производства в Польше в 2010-2014 годах (рeзюме)

Anna SZAFRANEK, Przemoc wśród osób starszych a sumienie jej sprawców - aspekt etyczny i społeczno-prawny
The Perpetrator’s Conscience - Ethical and Socio-Legal Aspects of Violence among Elderly (summary)
Насилие среди пожилых людей - этические и социально правовые аспекты (рeзюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Katarzyna ARCISZEWSKA, Agnieszka WOJCIESZAK, Droit moral, które nie ma nic wspólnego z moralnością, czyli o autorskich prawach osobistych w systemie prawa francuskiego
Droit moral, that has nothing to do with morality, ie copyright laws personal French law (summary)
Droit moral, которое не имеет ничего с моральностью, то есть об авторских личных правах в системе французского права (рeзюме)

Agnieszka OGRODNIK-KALITA, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r., III CZP 19/15, LEX 1679823
Gloss on Supreme Court Resolution of 13 May 2015, III CZP 19/15, LEX 1679823 (summary)
Глосса к резолюции Верховного Суда с 13 мая 2015 г., III CZP 19/15, LEX 1679823 (рeзюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Orzeczenie w sprawie Wasserstrom v. Sekretarz Generalny ONZ (tłum. Kinga Stasiak)


RECENZJE

Ch. Minelli, Rationabilitas e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso, G. Giapichelli Editore, Torino 2015, ss. 210 (rec. Leszek Adamowicz)


SPRAWOZDANIA

Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać? 58. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Zamość, 2-4 czerwca 2016 r.) (Ilona Grądzka)

Current Health Issues in Central and Eastern Europe. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Lublin, 3 czerwca 2016 r.) (Katarzyna Kułak-Krzysiak)

Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Dwikozy, 13-14 września 2016 r.) (Anna Tunia) . 216


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień - czerwiec 2016 r. (oprac. Anna Szarek-Zwijacz, Sławomir Graboń)

This product was added to our catalog on Friday 22 September, 2017.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 145 of 202 in category Periodicals  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce