Wydawnictwo KUL
  Start » Humanistyka » VP63 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Zima
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
The Poetics of Neobaroque Space
The Poetics of Neobaroque Space
39,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
      Acta Mediaevalia
      Przegląd Prawno-Ekonomiczny
      Review of Comparative Law
      Scripta Biblica et Orientalia
      Społeczeństwo i Rodzina
      Studia Nauk Teologicznych PAN
      Studia Prawnicze KUL
      Studia z Prawa Wyznaniowego
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
      Vox Patrum
      Zeszyty Naukowe KUL
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Vox Patrum. T. 63
[VP63]
45,00zł
Produkt niedostępny

Antropologia duchowa Ojców Kościoła

Armia, systemy obronne i ideologiczno-rerligijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum

red. Piotr Szczur
ISSN:
0860-9411
Stron: 750
Format: B5
Rok wydania: 2015


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI


DOKUMENTY

1. List Apostolski papieża Franciszka ogłaszający świętego Grzegorza z Nareku Doktorem Kościoła Powszechnego


ARTYKUŁY

1. L'ispirazione teo-cristologica dell'antropologia patristica  - B. Degórski O.S.P.P.E.
2. Antropologia trychotomiczna Orygenesa - bp P. Turzyński
3. Koncepcja nieśmiertelności człowieka w argumentacji rezurekcyjnej Metodego z Olimpu - M. Mejzner SAC
4. Godność ciała ludzkiego według Tertuliana. Analiza komentarzy do tekstów Rdz 1, 26-27; 2, 8; 1Kor 3, 16 - ks. W. Turek
5. Ciało dobre i złe. Kwestia pochodzenia i natury ciała Adama i Chrystusa we wczesnochrześcijańskich ruchach heretyckich - ks. M. Szram
6. The Validity of the Baptism of Heretics according to Cyprian of Carthage, Pope Stephen and Firmilian of Caesarea - ks. J. Grzywaczewski
7. Teologiczny i antropologiczny wymiar obrzędów chrzcielnych w Kościele IV wieku - ks. B. Czyżewski
8. Czy dusza walczy z ciałem? Wybrane aspekty antropologii św. Jana Chryzostoma - ks. P. Szczur
9. Poznanie i wolna wola - dwie podstawowe kategorie antropologii Ambrozjastra - ks. G. Babiarz
10. Ojcostwo Boże i ojcostwo ludzkie w ujęciu św. Augustyna - ks. A. Swoboda
11. Przebóstwienie człowieka w pismach Jana Kasjana - ks. A. Nocoń
12. Ciało ludzkie i jego udział w szczęściu nieba - koncepcja Pseudo-Dionizego Areopagity wobec poglądów neoplatoników pogańskich - ks. T. Stępień
13. "Sen duszy" w pismach Afrahata - ks. A. Uciecha
14. "Ornamenta sunt ista non vincula" - a Paradoxical Reevaluation of the Instruments of Torment in the Early Christian Martyrological Literature - J.M. Kozłowski
15. Magic Practices Against Human Life and Health in Late Antiquity as Reflected in the Church Legislation - M. Ożóg
16. Un modello di santità femminile alla corte dei Merovingi: per un approccio storico-religioso alla figura di Gertrude badessa di Nivelles - F. Iannello


***

17. Znaczenie uroczystości kultowych w życiu społecznym armii rzymskiej okresu Pryncypatu w świetle "Feriale Duranum" - T. Dziurdzik
18. "Exercitus barbarorum". Organizacja i działania wojsk ludów germańskich osiadłych w V i VI wieku w basenie Morza Śródziemnego - M. Wilczyński
19. Wódz doskonały w świetle łacińskich panegiryków późnoantycznych - A. Szopa
20. Boże zwycięstwo (oenqeoj n...kh) - "ideologia tryumfu" w "Historii kościelnej" Euzebiusza z Cezarei - S. Bralewski
21. Żołnierz i służba wojskowa w świetle kościelnych źródeł normatywnych z IV i V wieku - A. Hołasek
22. Mnisi jako "żołnierze" Chrystusa w nauczaniu Jana Chryzostoma. Analiza 69. i 70. homilii z cyklu "Homilii na Ewangelię według św. Mateusza" - ks. P. Szczur
23. Sekrety duchowej walki w mowie "O wojnach" Afrahata, perskiego Mędrca - ks. A. Uciecha
24. Synowie Hagar. Wiedza Bizantyńczyków o armii arabskiej w świetle traktatów wojskowych z IX i X wieku - T. Wolińska
25. Wojsko pogańskiej Bułgarii w opinii Bizantyńczyków. Wybrane aspekty - M.J. Leszka
26. Transport morski normańskich koni w trakcie działań wojennych Boemunda na Bałkanach w latach 1107-1108 - M. Böhm
27. Organizacja wojskowa Peloponezu według Jerzego Gemistosa Plethona - J. Raszewski
28. Fear - an Aspect of Byzantine Psychological Warfare - Ł. Różycki


PRZEKŁADY

1. Pseudo-Hieronim - Krótkie streszczenie niedługich rozdziałów Izajasza (In Esaia parvula adbreviatio de capitulis paucis, CPL 585)
a. Wstęp i komentarz - Ł. Krzyszczuk
b. Przekład - Ł. Krzyszczuk


RECENZJE

1. S. Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Kraków 2011 - ks. M. Szram
2. M. Manikowski, Bóg z perspektywy człowieka. Odczytując Grzegorza z Nyssy, Wrocław 2012 - ks. M. Szram
3. P.W. Turzyński, Piękno w teologii świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej, Theologia Radomiensia 7, Radom 2013 - ks. B. Czyżewski
4. Dokumenty synodów od 506 do 553 roku, układ i opracowanie A. Baron - H. Pietras, ŹMT 73, Kraków 2014 - ks. P. Szczur
5. Duchowe zmysły. Percepcja Boga w zachodnim chrześcijaństwie, red. P.L. Gavrilyuk - S. Coakley, tłum. A. Gomola, Kraków 2014 - K. Klusek
6. J. Grzywaczewski, Hippolytus an Enigmatic Figure, Religie świata - świat religii 16, Lublin 2014 - ks. M. Szram
7. A. Kompa - M.J. Leszka - T. Wolińska, Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem, Byzantina Lodziensia 17, Łódź 2014 - P. Kochanek
8. B. Kosmulska, Historyczne i doktrynalne uwarunkowania rozwoju myśli Maksyma Wyznawcy, Warszawa 2014 - E. Nowak
9. M. Krawczyk, Ojcowie Kościoła a życie społeczne w cesarstwie rzymskim przełomu IV i V wieku. Zagadnienia wybrane o formacji kapłańskiej, Radom 2014 - T. Wróbel
10. M. Starowieyski, Zapytaj zwierząt, pouczą, czyli opowiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach, OŻ 20, Kraków 2014 - M. Pyzik-Turska
11. A.N. Williams, Boski zmysł. Intelekt w teologii patrystycznej, tłum. W. Dawidowski, Kraków 2014 - K. Klusek
12. Liber Pontificalis, t. 1: Księga Pontyfików 1-96 (do roku 772), układ i opracowanie M. Ożóg - H. Pietras SJ, tłum. P. Szewczyk (1-90), M. Jesiotr (91-96), SCL 9, ŹMT 74, Kraków 2014; t. 2: Księga Pontyfików 97-112 (772-891), układ i opracowanie M. Ożóg - H. Pietras SJ, tłum. M. Jesiotr (97-98), B. Frontczak (99-108. 112), A. Caba (109), SCL 10, ŹMT 75, Kraków 2015 - ks. P. Szczur
13. Der Kommentar Cyrills von Alexandrien zum 1. Korintherbrief. Einleitung, kritischer Text, Übersetzung, Einzelanalyse von Konrad F. Zawadzki, Traditio Exegetica Graeca 16, Louvain 2015 - J. Figiel SDS
14. Orígenes, Sobre los principios, edición bilingüe preparada por S. Fernandez [wydanie tekstu łacińskiego, fragmentów greckich i tłumaczenie hiszpańskie], Fuentes Patrísticas 27, Madrid 2015 - H. Pietras SJ
15. M. Starowieyski, Z historii wczesnego chrześcijaństwa. Biblia, męczennicy, poganie i inni, Kraków 2015 - ks. M. Szram
16. Odpowiedź na recenzję W. Stawiszyńskiego: H. Pietras, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013 - H. Pietras SJ


DZIAŁ INFORMACYJNY

BIBLIOGRAFIE

1. Dydym Ślepy. Materiały bibliograficzne - D. Szymańska-Kuta
2. Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2014 - J. Figiel SDS
3. Patrystyka w czasopismach zagranicznych 2013-2014 - J. Figiel SDS


SPRAWOZDANIA

1. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2013/2014 - P. Kochanek
2. VI Krakowskie Spotkanie Starożytnicze "Oeconomia inepte! Gospodarka w starożytności" (Kraków, UJ, 19-21 III 2014) - ks. P. Szczur
3. Colloquia Orphica VI (Nieborów, 15-18 IX 2014) - M. Sobolewska
4. Międzynarodowa Konferencja Teologiczna: "Poznanie Boga: Wschód - Zachód. Wymiary dogmatyczne i duchowe" (Lwów, 9-10 X 2014) - J. Figiel SDS
5. Udział bizantynistów w XIX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, "Polska - Bałtyk - Europa" (Szczecin, 17-21 IX 2014) - P. Kochanek
6. Antropologia duchowa Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Gniezno, 22-24 IX 2014) - ks. P. Szczur
7. Interpretacja powołania człowieka w nauce Ojców Kościoła (Kalisz, UAM, 25 X 2014) - ks. P. Szczur
8. Hermeneutyka wina (Katowice, UŚ, 24 XI 2014) - ks. P. Szczur
9. Wędrówki kultu relikwii w I tysiącleciu (Warszawa, UKSW, 28 XI 2014) - A. Stróż
10. Bałkany w bizantyńskiej perspektywie - w 1000-lecie bitwy pod Kleidion (Piotrków Trybunalski, 4 XII 2014) - P. Kochanek
11. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2014/2015 - P. Kochanek
12. VII Krakowskie Spotkania Starożytnicze: "Margines społeczny i marginalizacja w starożytności" (Kraków, UJ, 18-20 III 2015) - ks. P. Szczur
13. Prof. dr hab. Bazyli Degórski O.S.P.P.E. laureatem nagrody "Feniks" - ks. P. Szczur
14. Nicetas z Remezjany. Wiara - liturgia - życie (Warszawa, UKSW, 7 V 2015) - ks. P. Szczur
15. L Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych - Konferencja Studiów Cysterskich (Kalamazoo, 14-17 V 2015) - ks. R. Groń
16. Biblia i jej interpretacja w komentarzach (II Międzynarodowa Konferencja Biblijna, Ostrów Wielkopolski, 27-28 V 2015) - M. Jóźwiak
17. Wzory kultury antycznej. Reguły zachowań starożytnych Greków i Rzymian (Katowice, UŚ, 28-29 V 2015) - ks. P. Szczur


INFORMACJE

1. IX Kollokwium w Birmingham na temat krytyki tekstualnej Nowego Testamentu
2. IV Konferencja Studiów Patrystycznych w Buenos Aires
3. XIII Doroczny Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Studiów Neoplatońskich
4. Scrinium Augustini - międzynarodowe sympzojum i warsztaty na temat Listów Augustyna
5. XVII Międzynarodowa Konferencja Studiów Patrystycznych w Oksfordzie
6. Recepcja Biblii w liturgii: wymiary i perspektywy interdyscyplinarnych badań
7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Katowicach
8. Konferencja starożytnicza w Lublinie: Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje
9. III Konferencja Bizantynistyczna w Lublinie
10. Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna w Lublinie
11. Inne informacje z życia patrystycznego


IN MEMORIAM

1. Ks. Profesor Remigiusz Popowski SDB (10 III 1936 - 15 V 2014) - M. Siwicka
2. Maria Leokadia Kosiarska (13 VIII 1944 - 6 XII 2014). W służbie wymagającej miłości. - A. Derdziuk OFMCap
3. Profesor Jacques Fontaine (25 IV 1922 - 31 V 2015) - T. Krynicka

Data dodania produktu do sklepu: środa, 16 wrzesień 2015.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 6 z 19 
w kategorii Vox Patrum
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Vox Patrum. T. 44-45
$ Vox Patrum. T. 44-45
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
Ormiański pasterz Lwowa ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich
Ormiański pasterz Lwowa ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
$ Miasto w pejzażu malarskim XV wieku
$ Miasto w pejzażu malarskim XV wieku
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 13
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 13
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce