Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788373637702 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
32,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Różnić się w zgodzie
[9788373637702]
51,45zł
17,00zł
You save: 34,45zł
Product available

Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Leonardovi Górce SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniężno-Lublin 1969-2008)

ed. Sławomir Pawłowski SAC
ISBN:
978-83-7363-770-2
Pages: 392
Format: B5 (hard cover)
Rok wydania: 2008
Languages: Polish, Slovak


SPIS TREŚCI

LISTY GRATULACYJNE DO JUBILATA KSIĘDZA PROFESORA LEONARDA GÓRKI SVD

List JE Abp. Prof. Dr. hab. Józefa Zycińskiego, Wielkiego Kanclerza KUL
List JE Abp. Prof Dr. hab. Alfonsa Nossola, długoletniego Dyrektora IE KUL
List JE Bp. Prof Dr. hab. Tadeusza Pikusa, Przewodniczącego Rady ds. Ekumenizmu KEP
List JM Ks. Prof Dr. hab. Stanisława Wilka, Rektora KUL
List Ks. Prof Dr. hab. Mirosława Kalinowskiego, Dziekana Wydziału Teologii KUL   
List O. Andrzeja Danilewicza, Przełożonego Polskiej Prowincji SVD  
Słowo o Księdze pamiątkowej (Sławomir Pawłowski SAC)  
Życiorys i biogram naukowy Księdza Profesora Leonarda Górki SVD (oprac. ks. Stanisław Józef Koza, Sławomir Pawłowski SAC)  
Biography of Reverence Professor Leonard Górka SVD  


DOROBEK NAUKOWY KS. PROF. LEONARDA GÓRKI SVD

Wykaz skrótów   

Bibliografia publikacji Księdza Profesora Leonarda Górki SVD (oprac. ks. Stanisław Józef Koza, Sławomir Pawłowski SAC)  

Dorobek promotorski i recenzencki Księdza Profesora Leonarda Górki SVD (oprac. ks. Stanisław Józef Koza, Sławomir Pawłowski SAC)  


WOKÓŁ OSOBY I MYŚLI KS. PROF. LEONARDA GÓRKI SVD

Alfons Labudda (Ali) SVD
Leoś... jakim go znam!  
The Leonard that I know! - Summary

Wacław Hryniewicz OMI
Ku chrześcijaństwu dobrej nowiny
Towards Christianity of good news - Summary

Ks. Józef Budniak
Dziedzictwo konfesyjne 
Confessional heritage - Summary


TEOLOGIA JEDNOŚCI

Kard. Stanisław Nagy SJC
Wymowny głos Benedykta XVI w sprawie ekumenizmu
Meaningful opinion of Pope Benedict XVI on ecumenism - Summary   

Abp Edward Ozorowski
Klucze Piotrowe - klucze Bożego Miłosierdzia
Keys to the Kingdom of Heaven - the keys of God's Mercy - Summary  

Bp Tadeusz Pikus
Program ekumeniczny Jana Pawła II w encyklice Ut unum sint  
Ecumenical program of Pope John Paul II in the encyclical Ut unum sint - Summary   

Ks. Andrzej Czaja
Misterium trwania Kościoła Chrystusowego. Stanowisko Kongregacji Nauki Wiary i myśl Josepha Ratzingera
Mysteries of Christ's Church durability. Standpoint of the Congregation for the Doctrine of Faith and Joseph Ratzinger's views - Summary

Ks. Wojciech Hanc
Prozelityzm w kontekście bilateralnych dialogów międzywyznaniowych  
Proselytism in the context of bilateral inter-denominational dialogue - Summary  

Ks. Jerzy Misiurek
Uwarunkowania i przejawy ekumenizmu duchowego   
Conditions and manifestations of the spiritual ecumenism - Summary   

Ks. Stanisław Haręzga
Ekumeniczne znaczenie lectio divina   
Ecumenical interpretation of lectio divina - Summary   

Ks. Krzysztof Góźdź
Tajemnica odkupienia  
The Mystery of Redemption - Summary   


CHRZEŚCIJANIE ZACHODU I WSCHODU

Ks. Sławomir Nowosad
Z zagadnień etycznych luteranizmu w kontekście ekumenicznym 
Ethical issues of Lutheranism in the ecumenical context - Summary   

Ks. Piotr Jaskóła
Tożsamość wyznaniowa z perspektywy katolicko-ewangelickiej  
Konfessionelle Identitat aus katholisch-evangelischer Perspektive - Zusammenfassung  

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
Katolicyzm a luteranizm w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w obozie socjalistycznym  
Catholicism and Lutheranism in Poland with taking the situation in the Eastern bloc into consideration - Summary

Karol Karski
Ksiądz Zygmunt Michelis - Ekumenista Niecierpliwy  
Rev. Zygmunt Michelis - the Impatient Ecumenist - Summary

Bp Zdzisław Tranda
Eucharystia - problem ekumeniczny?  
The Eucharist - an ecumenical problem? - Summary  

Ks. Przemysław Kantyka
Od koneksji do koinonii. Kilka aspektów metodystycznego modelu Kościoła   
From connection to koinonia. Review of Methodist model of the Church - Summary

Ks. Walerian Bugel
"My javlajemsja mostom meżdu Vostokom i Zapadom". Próba charakterystyki eklezjologicznego spojrzenia na unię władyki bł. Wasyla Hopko na przykładzie jego twórczości 
"We are a bridge between East end West". Attempt to characterize the ecclesiological view of blessed bishop Vasyl Hopko on Church union on the base of his works - Summary   

Aleksander Naumow
Unikalne święto ku czci św. Konstantyna - Cyryla Filozofa u katolików bułgarskich   
The unique feast of St. Constantine (Cyril) the Philosopher celebrated by Bulgarian Catholics - Summary  

Ks. Zygfryd Glaeser
Jedność Kościoła w świetle dokumentów dialogu prawosławno-starokatolickiego na forum światowym
Church unity in the light of the global Orthodox-Old Catholic dialogue - Summary 

Krzysztof Leśniewski
Opowieści pielgrzyma jako książka o wolności w Bogu 
Pilgrim's Stones as a book on freedom in God - Summary

Jan Komorovsky
Predchodca ekumenizmu Vladimir Solovjov a jeho pokracovatelia   
Prekursor ekumenizmu. Włodzimierz Sołowiow i jego kontynuatorzy - Streszczenie   

Ks. Andrzej Kaim SAC
Dylematy Kościoła niepodzielonego. "Herezja trójjęzyczna"  
Dilemmas of the non-divided Church. "The trilingual Heresy" - Summary

Informacje o Autorach   

This product was added to our catalog on Tuesday 18 November, 2008.
Reviews
Previous product  Product 7 of 39 in category Commemorative Books  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej
$ Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej
$ Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej
$ Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej
$ Rady mądrości
$ Rady mądrości
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
Pulchrum et Communicatio. Księga jubileuszowa Profesora Karola Klauzy
Pulchrum et Communicatio. Księga jubileuszowa Profesora Karola Klauzy
Liturgia jako teologia żywa
Liturgia jako teologia żywa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce