Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788377023020 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Ciche wiosła
Ciche wiosła
20,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Fructus Spiritus est Caritas
[9788377023020]
56,00zł
Product available

Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej

ed. ks. Marcin Wysocki
ISBN:
978-83-7702-302-0
Pages: 1196
Format: B5 (hard cover)
Year: 2011
Languages: Polish, French, Italian, English, German


SPIS TREŚCI

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii KUL
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram, Prezes Sekcji Patrystycznej przy Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski
J. E. ks. arcybiskup dr Mieczysław Mokrzycki, Metropolita lwowski
J. E. ks. arcybiskup prof. dr hab. Henryk Muszyński, Prymas Polski senior
J. E. ks. arcybiskup dr Edmund Piszcz, Metropolita warmiński senior
J. E. ks. biskup prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga, Biskup pelpliński
J. E. ks. biskup dr Andrzej Suski, Biskup toruński
J. E. ks. biskup dr Mariusz Leszczyński, Biskup pomocniczy zamojsko-lubaczowski
Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, Prezes Towarzystwa Naukowego KUL
Ks. dr. Krzysztof Lewandowski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej

Tabula gratulatoria (prof. dr hab. Jerzy A. Wojtczak-Szyszkowski)

Ks. Marcin Wysocki
"Dies annorum nostrorum sunt septuaginta anni…" (Ps 90,10). Życie i działalność naukowa ks. prof. Franciszka Drączkowskiego

Ks. Marcin Wysocki
Wykaz opublikowanych prac ks. prof. dr hab. Franciszka Drączkowskiego

Ks. Marcin Wysocki
Prace naukowe powstałe pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Franciszka Drączkowskiego

Ks. Roman Buliński
Wspomnienia


I. Miscelanea patristica

Ks. Bogdan Częsz
Możliwość pośmiertnego oczyszczenia z grzechów według afrykańskich przekazów patrystycznych I/II wieku

Ks. Bogdan Czyżewski
Człowiek w Homiliach na Księgę Rodzaju (Rdz 1-3) św. Jana Chryzostoma

Bp. Enrico dal Covolo SDB
Sant’Agostino: sintesi tra consacrazione e missione nella formazione del presbitero

O. Bazyli Degórski O.S.P.P.E.
Posłuszeństwo i studium - cechy podstawowe mnicha według św. Hieronima

Ks. Jerzy Duda
Idea wojny sprawiedliwej u św. Augustyna

Ks. Stanisław Dyk
Dzieła ojców Kościoła inspiracją dla współczesnej homiletyki

Ks. Augustyn Eckmann
Kościół w życiu i nauczaniu świętego Augustyna

Ks. Józef Grzywaczewski
La descente de l’Esprit-Saint le jour de la Pentecôte

Ks. Zdzisław Janiec
Maryja Orędowniczka w nauczaniu ojców Kościoła

Ks. Arkadiusz Jasiewicz
Św. Jan Klimak i jego "Drabina do Nieba"

O. Dariusz Kasprzak OFMCap
Życie monastyczne jako podążanie wąską drogą posłuszeństwa wg Reguły Eugipiusza

Ks. Michał Kieling
Posługa biskupów i prezbiterów w świetle "Kanonów Atanazego"

Ks. Bogdan Krempa
L’eucharistie chez Saint Irénée de Lyon

Ks. Janusz Królikowski
Ojcowie Kościoła i teologia

Ks. Stanisław Longosz
Kapłan jako dobry pasterz w wypowiedziach ojców Kościoła

Urszula Mazurczak
Patrystyczna geneza treści mozaik "Genesis" w narteksie kościoła św. Marka w Wenecji

Ks. Wincenty Myszor
Godność ciała ludzkiego w teologii Ireneusza z Lyonu

Ks. Leon Nieścior OMI
Nowe przykazanie miłości według św. Augustyna

Ks. Jerzy Pałucki
Epistolografia Paulina z Noli (355-430). Adresaci oraz okoliczności powstawania listów

Ks. Józef Pochwat MS
Obraz społeczeństwa Galii pierwszej połowy VI wieku. Studium "Kazań do Ludu" św. Cezarego z Arles

Helena Słotwińska
Postawy katechetów w świetle kazania św. Augustyna "O pasterzach"

Ks. Antoni Swoboda
Postawa rodziców wobec dzieci w "Kobiercach" Klemensa Aleksandryjskiego i "Listach" św. Hieronima ze Strydonu

Ks. Piotr Szczur
Miejsca kultu męczenników i ich rola w propagowaniu wiary nicejskiej w Antiochii w czasach Jana Chryzostoma

Ks. Mariusz Szram
Sposoby wykorzystania greckiej literatury antycznej w "Pedagogu" Klemensa Aleksandryjskiego

Ks. Waldemar Turek
W trosce o formację duchownych: św. Ambroży i św. Augustyn

Ks. Piotr Turzyński
Ojcowie Kościoła w myśli Paula Evdokimova

Ks. Krzysztof Tyburowski
The "Apostolic Tradition" of Hippolytus. Some New Suggestions

Ks. Zenon Uchnast
Rozwój ku pełni człowieczeństwa w podejściu synergetycznym: Aktualność koncepcji synergii Ojców kapadockich

Ks. Andrzej Uciecha
Polemika z nauką Bardesanesa w "Refutationes" św. Efrema Syryjczyka

Ks. Norbert Widok
Oponenci (?) i jedność kościelna wspólnoty chrześcijańskiej w Magnezji na podstawie przekazu Ignacego z Antiochii

Ks. Dariusz Zagórski
Znaczenie Pisma Świętego dla kształtowania właściwych postaw kapłańskich w świetle nauczania Grzegorza z Nazjanzu

Ks. Brunon Zgraja
Chrystus Boski Logos - Nauczyciel cnoty. Stanowisko Klemensa Aleksandryjskiego

Marta Ziółkowska USJK
Co zbawienniejsze od tej rany? - Męka i śmierć Jezusa Chrystusa w kerygmacie Biskupa Hippony


II. Miscelanea humanistica

Ks. Jarosław Babiński
Miłość w filozoficznym rozumieniu ks. Franciszka Sawickiego

Jarosław Bubiło
The liability of the management board members in a private limited liability company in the light of the regulations of commercial and taxation law. An outline of judicial decisions and legal doctrine

Ks. Marek Chmielewski
Miłość Chrystusa Dobrego Pasterza źródłem i wzorem miłości pasterskiej kapłana

O. Andrzej Derdziuk OFMCap
Świadkowie miłości Boga i człowieka

Urszula Dudziak
"Bądźmy świadkami Miłości". Ludzka miłość - etapy jej rozwoju i sposoby wyrażania

Jacek Dziobek-Romański
Podstawy prawne głoszenia zapowiedzi przedmałżeńskich

Ks. Wiesław Felski
Miejsce literatury pięknej w homiletyce

Ks. Władysław Głowa
Liturgia jako źródło przepowiadania

Ks. Leon Górka SVD
Tradycja cyrylo-metodiańska przesłaniem na dziś i jutro

Ks. Krzysztof Góźdź
Bóg jako Istnienie Osobowe

Ks. Marek Grygiel SChr
Bibliograficzne polonica papieskie w zbiorach Jana Kowalika

Ks. Tadeusz Guz
Christliche Kultur und Universität nach dem Erzbischof Stanisław Wielgus

Grzegorz Jędrejek
Zalety i wady umownego ustroju majątkowego małżonków

Magdalena Kisała
Prywatyzacja zadań publicznych jako alternatywny sposób wykonywania zadań jednostek samorządu terytorialnego

Piotr Kochanek
"Rozesłanie Apostołów" na mapie Beatusa z Burgo de Osma

Witold Kołbuk
Ekspansja prawosławia w Kongresówce (1815-1915)

Ks. Jerzy Koperek
Il Cristo Redentore come la chiave per comprendere il mistero dell’uomo (alla luce dell’antropologia teologica di Giovanni Paolo I)

Grzegorz Kowalski
Pierwiastki solidarystyczne w konstytucyjnej regulacji finansów publicznych Rzeczypospolitej Polskiej (kwestie wybrane)

Ks. Janusz Lekan
Mariologia wczoraj i dziś

Ks. Jarosław R. Marczewski
Brygidzki wzorzec przełożonej w świetle "metryki" lubelskiego klasztoru Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej

Marek Marczewski
Od nauki o trzech urzędach Chrystusa do sposobu urzeczywistniania się Kościoła

Ks. Janusz Mariański
Odpowiedzialność człowieka za środowisko naturalne i ekologię ludzką w świetle społecznego nauczania Kościoła

Bożena Modzelewska
Procesje na misjach kapucyńskich w Królestwie Polskim (1831-1863)

Ks. Piotr Moskal
Sens śmierci

Ks. Antoni Paciorek
Perspektywa historyczna w interpretowaniu przypowieści ewangelijnych

Ks. Wojciech Pikor
Dynamika słowa prorockiego w świetle Księgi Jeremiasza

Ks. Leszek Pintal
Sakrament święceń w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego"

Ks. Jarosław M. Popławski
Specyfika polskiej teologii

Jadwiga Potrzeszcz
Filozofia prawa w "Antygonie" Sofoklesa

O. Roland Prejs OFMCap
O dwóch książeczkach majowych z XIX wieku

Daniel Próchniak
Analiza geometryczna planu kościoła jednonawowego w Awan koło Aštarak jako propozycja metody badawczej układów przestrzennych kościołów armeńskich

Witalij Rosowski
Ksiądz Wacław Szymański (1879-1937) - świadek wiary i męczennik Ziemi Podolskiej

Ks. Marian Rusecki
Czy Apoloniusz z Tiany był taumaturgiem?

Alina Rynio
Jakość edukacji akademickiej warunkowana potrzebą integralnego wychowania osoby

Paweł Sieradzki
Richarda J. Neuhausa droga do katolicyzmu i fascynacji Polską

Ks. Roman B. Sieroń
"Amor omnia vincit". Bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń - święty wychowawca polskich marynarzy

Ks. Marian Z. Stepulak
Podstawowe właściwości systemu rodzinnego

Maria Szymanowicz
Zabytkowe organy w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie (diec. sandomierska)

Ks. Jerzy Szymik
Ojcostwo Boga a współczesny kryzys ethosu ojca

Ks. Stefan Szymik MSF
Chrześcijaństwo inspiracją dla pogan? Nowe impulsy w badaniach historyczno-religijnych

Jacek Śliwak, Beata Zarzycka, Aldona Karnówka-Graboń
Koncepcja doświadczenia religijnego w psychologii

Ks. Wiesław Śmigiel
Eklezjalność zrzeszeń religijnych

Grzegorz Tylec
Prawnoautorska ochrona muzyki liturgicznej

Ks. Edward Walewander
Świątobliwy biskup lubelski Kazimierz Wnorowski (1818-1885). Życie i dzieło

Ks. Jan Walkusz, Katarzyna Dańczura
Wspomnienia polskiego duchowieństwa z czasów wojny i okupacji (1939-1945) jako źródło historyczne i specyficzny rodzaj literatury faktu

Ks. Anzelm Weiss
Parafia Wolsztyn w świetle ankiety dziekańskiej z 1797 roku

Ks. Alfred M. Wierzbicki
Kryzys humanizmu chrześcijańskiego?

Maria Wrzeszcz
Nie będzie Jana Pawła I, będą papieskie dęby

Adam Zadroga
Antykoncepcja kontra natura

Ks. Marek T. Zahajkiewicz
Dwudziestowieczni świadkowie wiary na dawnych Kresach Polski. Zarys problemu

Ks. Henryk Zimoń SVD
Termin "czarownictwo" oraz oskarżenie o czary u ludu Konkomba z północnej Ghany

Ks. Sławomir Zych, ks. Marcin Nabożny
Mikołaj Spytek Ligęza i jego wielka fundacja szpitalna


III. Translationes

Ks. Tadeusz Gacia
Wenancjusz Fortunat, Do Chilperyka i Fredegundy (Post Tempestates). Wstęp i tłumaczenie

Ks. Józef Naumowicz
Homilia na Boże Narodzenie św. Grzegorza z Nyssy. Wstęp

Stanisław Kalinkowski
Grzegorz z Nyssy, Kazanie na Boże Narodzenie. Tłumaczenie

Wykaz skrótów

This product was added to our catalog on Thursday 24 November, 2011.
Reviews
Previous product  Product 12 of 39 in category Commemorative Books  Next product
Customers who bought this product also purchased
Dialog
Dialog
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 17
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 17
Personalistyczny wymiar katechezy
Personalistyczny wymiar katechezy
Listy katolickie
Listy katolickie
Osoba a wychowanie
Osoba a wychowanie
$ Rosja i jej duchowość. Proza "pierwszej fali" emigracji rosyjskiej
$ Rosja i jej duchowość. Proza "pierwszej fali" emigracji rosyjskiej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce