Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788380611610 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
  Seria: Dydaktyka filozofii
  Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
  Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u
  Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Przyszłość Cywilizacji Zachodu
  Seria: Religia i Mistyka
  Seria: Religijność alternatywna
  Seria: Scripta philosophiae classicae
  Seria: Vademecum filozofii
  Seria: Źródła i translacje
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby
[9788380611610]
35,00zł
Product available

Arkadiusz Gudaniec
ISBN:
978-83-8061-161-0
Pages: 520
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp


Część pierwsza
FILOZOFICZNY SPÓR O CZŁOWIEKA. ANIOŁ CZY ZWIERZĘ?

Wprowadzenie do części pierwszej.
Dwa paradygmaty jedności człowieka

Rozdział 1
Paradygmat angeliczny. Duch podstawą jedności
1. Geneza klasycznego dualizmu antropologicznego
1.1. Religia grecka
1.2. Parmenides
1.3. Sokrates
2. Platoński model człowieka. Duch przebywający w ciele
3. Neoplatonizm i patrystyka. Dusza posługująca się ciałem
4. Kartezjański dualizm ducha i materii (rozciągłości). Człowiek jako cogito
5. Problem psychofizyczny w filozofii nowożytnej. Paralelizm - dusza obok ciała
6. Filozofia podmiotu i absolutyzacja świadomości
7. Współczesne nurty idealistyczne i spirytualistyczne. Fenomenologia, egzystencjalizm, filozofia ducha
8. Podsumowanie. Angelizm - jedność ducha

Rozdział 2
Paradygmat naturalistyczny. Natura podstawą jedności
1. Wczesnofilozoficzne wątki naturalistyczne.
Człowiek w jedności z naturą
1.1. Fizykalizm joński
1.2. Medycyna grecka
1.3. Atomizm
2. Arystotelesowski model człowieka. Zwierzę rozumne
3. Źródła nowożytnego naturalizmu. Degradacja celowości
3.1. Stoicki organicyzm
3.2. Nominalizm i mechanicyzm średniowieczny
3.3. Renesansowa filozofia przyrody i nowa koncepcja nauki
3.4. Natura pozbawiona celowości
4. Nowożytny naturalizm antropologiczny. Człowiek materialnym podmiotem wrażeń
4.1. Materializm mechanistyczny (Th. Hobbes)
4.2. Materializm francuskiego oświecenia (J. O. de La Mettrie)
5. Ewolucjonizm i biologizm
6. Fizykalizm w filozofii umysłu
6.1. Kontekst scjentyzmu
6.2. Podstawa sporu i proponowane rozwiązania
7. Podsumowanie. Naturalizm - jedność natury
Wnioski
Antynomie problemu jedności


Część druga
OSOBOWA PODSTAWA JEDNOŚCI BYTU LUDZKIEGO. KU METAFIZYCE OSOBY

Wprowadzenie do części drugiej.
Od syntezy ujęć do ujęcia zasady jedności

Rozdział 1
Jedność i tożsamość podmiotu - samoświadomego "ja". Suppositum humanum
1. Punkt wyjścia. Doświadczenie
1.1. Poznanie empiryczno-intelektualne
1.2. Doświadczenie zewnętrzne i wewnętrzne
2. Wgląd w samego siebie w sytuacji czynu. Samoświadomy podmiot-osoba (K. Wojtyła)
2.1. Doświadczenie czynu
2.2. Osoba dana w oglądzie
2.3. Przeżycie i refleksja
2.4. Świadomość (samoświadomość) a samowiedza
2.5. To? co obiektywne i subiektywne w doświadczeniu osoby. Podmiotowość bytu i podmiotowość przeżycia
2.6. Podsumowanie. Wnioski
3. Poznanie siebie jako bezpośrednie poznanie istnienia "ja" (M. A. Krąpiec)
3.1. Poznanie bezpośrednie
3.2. Refleksja towarzysząca, pierwszeństwo poznania świata wobec poznania ,ja"
3.3. Doświadczenie wewnętrzne
3.4. Poznanie siebie
4. Ontyczna podstawa podmiotowej jedności
4.1. K. Wojtyły postulat syntezy perspektyw przedmiotowej i podmiotowej (bytowej i świadomościowej)
4.2. Doświadczeniowa podstawa jedności podmiotu-osoby (K. Wojtyła)
4.3. Metafizyczna podstawa jedności człowieka (M. A. Krąpiec)
5. Osobowe istnienie jako metafizyczna zasada jedności człowieka
5.1. Różnica kategorialna osoba-rzecz
5.2. Istnienie bytu i istnienie "ja" ujmowane w sądzie egzystencjalnym
5.3. Istnienie osobowe przejawiające się w działaniu (czynie)
5.4. Istnienie osobowe jako podstawa harmonii przedmiotowego i podmiotowego ujęcia człowieka

Rozdział 2
Jedność bytu duchowo-cielesnego. Compoaitum humanum
1. Rozróżnienie osoby i natury oraz ich jedność w człowieku
1.1. Osoba i natura jako zróżnicowane dynamizmy jednego podmiotu (K. Wojtyła)
1.2. Synteza osoby i natury w jednym ludzkim bycie (M. A. Krąpiec)
2. Doświadczenie duchowości i cielesności
2.1. Transcendencja osoby w czynie (K. Wojtyła)
2.2. Odkrycie duchowości i cielesności (K. Wojtyła)
2.3. Duchowość i transcendencja (M. A. Krąpiec)
2.4. Duchowo-materialna natura człowieka (M. A. Krąpiec)
3. Integracja osoby w ujęciu K. Wojtyły
3.1. Znaczenie integracji
3.2. Integracja somatyki (cielesności)
3.3. Integracja psychiki
3.4. Stosunek dusza-ciało
3.5. Konkluzja
4. Teoria hylemorficznej jedności człowieka
4.1. Wartość klasycznej argumentacji
4.2. Zastosowanie teorii aktu i możności do wyjaśniania bytu ludzkiego
4.3. Hylemorficzna jedność duszy z ciałem
4.4. Samoistność i niematerialność duszy
5. Osobowe istnienie podstawą jedności psychofizycznej człowieka
5.1. Actus personae - esse personale (K. Wojtyła)
5.2. Ku spotkaniu fenomenologii z metafizyką (K. Wojtyła)
5.3. Egzystencjalna jedność duszy i ciała (M. A. Krąpiec)
5.4. Istnienie człowieka istnieniem duszy - odkrycie osobowego istnienia (M. A. Krąpiec)
5.5. Wnioski. Osoba i istnienie
6. Osoba bytem otwartym. Autoteleologia jako wymiar osobowej jedności
6.1. Jedność w stawaniu się sobą (spełnianiu się)
6.2. Jedność celu osobowego
6.3. Jedność wspólnoty osób

Wnioski końcowe
Jedność osoby

Summary
Indeks osobowy
Indeks przedmiotowy
Bibliografia
Contents

This product was added to our catalog on Thursday 07 April, 2016.
Reviews
Previous product  Product 136 of 191 in category Philosophy  Next product
Customers who bought this product also purchased
Kłopot z wyobraźnią. Pojęcie "phantasia-imaginato" w teorii twórczości renesansu i baroku
Kłopot z wyobraźnią. Pojęcie "phantasia-imaginato" w teorii twórczości renesansu i baroku
Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorii teorii ikony
Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorii teorii ikony
Psychologia oczami filozofów. Klasyczna koncepcja nauki u podstaw statusu metodologicznego psychologii
Psychologia oczami filozofów. Klasyczna koncepcja nauki u podstaw statusu metodologicznego psychologii
Metodologia nauk. Część 1 i 2
Metodologia nauk. Część 1 i 2
Antropologia
Antropologia
Szczęście a polityka. Aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa
Szczęście a polityka. Aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce