Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788377024829 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych
35,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego
[9788377024829]
35,00zł
Product unavailable

Kinga Stasiak
ISBN:
978-83-7702-482-9
Pages: 324
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Geneza trybunałów umiędzynarodowionych
1. Uwagi wstępne
2. Ustanowienie Umiędzynarodowionych Składów Sędziowskich w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie
2.1. Konflikt w Kosowie i jego skutki  
2.2. Powołanie międzynarodowych sędziów i prokuratorów w ramach misji UNMIK 
2.3. Zbrodnie wojenne na terytorium Bośni i Hercegowiny 
2.4. Utworzenie Izby ds. Zbrodni Wojennych w Sarajewie  
3. Powstanie Międzynarodowych Paneli Sędziów w Timorze Wschodnim
3.1. Walka o władzę nad terytorium Timoru Wschodniego
3.2. Referendum dotyczące przyszłości Timoru Wschodniego i jego skutki
3.3. Ustanowienie Specjalnych Paneli Sędziów ds. poważnych zbrodni 
4. Uwarunkowania historyczne utworzenia Trybunału w Sierra Leone
4.1. Wojna cywilna na terytorium Sierra Leone w latach 1991-1999 
4.2. Negocjacje dotyczące utworzenia Trybunału między Sekretarzem Generalnym ONZ a rządem Sierra Leone  
5. Geneza Trybunału ds. zbrodni Czerwonych Khmerów
5.1. Reżim Czerwonych Khmerów i jego skutki 
5.2. Nieudane próby osądzenia winnych reżimu Czerwonych Khmerów  
5.3. Negocjacje Prawa Nadzwyczajnych Izb  
6. Inne przyczyny tworzenia trybunału umiędzynarodowionego niż konflikt zbrojny - przykład Trybunału Libańskiego  
7. Podsumowanie

Rozdział II
Podstawy prawne, struktura i organizacja trybunałów umiędzynarodowionych
1. Uwagi wstępne
2. Podstawy prawne funkcjonowania trybunałów umiędzynarodowionych
2.1. Podstawy prawne ustanowienia trybunałów umiędzynarodowionych
2.2. Pojęcie i status prawny trybunałów umiędzynarodowionych
2.3. Prawo stosowane przez trybunały umiędzynarodowione
2.4. Reguły procesowe i dowodowe stosowane przez trybunały umiędzynarodowione 
3. Skład sędziowski trybunałów umiędzynarodowionych
3.1. Skład sędziowski izb i wybór sędziów
3.2. Kryteria powoływania sędziów
3.3. Przywileje i immunitety sędziów
3.4. Reguły dyscyplinarne dotyczące sędziów
4. Inne organy uczestniczące w procesie przed trybunałami umiędzynarodowionymi
4.1. Urząd Prokuratora
4.2. Wydział do spraw obrony
4.3. Amicus curiae jako uczestnik postępowania przed trybunałami
5. Aspekty administracyjne i finansowe funkcjonowania trybunałów umiędzynarodowionych
5.1. Sekretariat trybunałów
5.2. Wydział do spraw świadków i pokrzywdzonych
5.3. Miejsce obrad trybunałów
5.4. Języki urzędowe
5.5. Finansowanie
6. Podsumowanie

Rozdział III
Jurysdykcja trybunałów umiędzynarodowionych
1. Uwagi wstępne
2. Jurysdykcja ratione loci
3. Jurysdykcja ratione temporis
4. Jurysdykcja ratione materiae
4.1. Zbrodnie międzynarodowe
4.1.1. Zbrodnia ludobójstwa
4.1.2. Zbrodnie przeciwko ludzkości
4.1.3. Zbrodnie wojenne
4.1.4. Inne zbrodnie
4.2. Zbrodnie według prawa wewnętrznego
5. Jurysdykcja ratione personae
5.1. Osoby oskarżone według prawa trybunałów umiędzynarodowionych
5.2. Problem nieletnich w postępowaniu przed trybunałami umiędzynarodowionymi
5.3. Kwestia amnestii
5.4. Rodzaje kar
6. Stosunek trybunałów umiędzynarodowionych do sądownictwa krajowego
7. Stosunek trybunałów umiędzynarodowionych do innych organów międzynarodowego prawa karnego
7.1. Stosunek trybunałów umiędzynarodowionych do Komisji Prawdy i Pojednania 
7.2. Stosunek trybunałów umiędzynarodowionych do MTK i trybunałów ad hoc
7.2.1. Stosunek trybunałów umiędzynarodowionych do MTK  
7.2.2. Rola trybunałów umiędzynarodowionych w funkcjonowaniu trybunałów ad hoc 
8. Podsumowanie  

Rozdział IV
Postępowanie przed trybunałami umiędzynarodowionymi
1. Uwagi wstępne
2. Ogólne zasady międzynarodowego prawa karnego
3. Środki dowodowe w postępowaniu przed trybunałami umiędzynarodowionymi
3.1. Rodzaje środków dowodowych
3.1.1. Zeznania świadków
3.1.2. Zeznania świadków wymagających szczególnej ochrony
3.1.3. Zeznania świadków ekspertów
3.1.4. Dowód z dokumentu
3.1.5. Wiedza sądu i dowody z innych spraw
3.1.6. Przekazywanie dowodów z MTKJ do Bośni i Hercegowiny
3.2. Dopuszczalność środków dowodowych w postępowaniu
4. Śledztwo i postępowanie przygotowawcze
4.1. Prowadzenie śledztwa
4.2. Prawa podejrzanego podczas śledztwa
4.3. Postępowanie przygotowawcze
4.3.1. Sporządzenie aktu oskarżenia i nakazu aresztowania
4.3.2. Przekazywanie spraw z MTKJ do Bośni i Hercegowiny
4.3.3. Postępowanie wstępne
5. Postępowanie przed izbami I instancji
5.1. Przebieg rozprawy
5.2. Udział amicus curiae w postępowaniu
5.3. Prawa oskarżonego podczas postępowania
5.4. Końcowe wystąpienia i wyrokowanie
6. Postępowanie odwoławcze i wznowienie postępowania
7. Odbywanie, darowanie i złagodzenie kary
8. Podsumowanie

Rozdział V
Orzecznictwo trybunałów umiędzynarodowionych dotyczące zbrodni międzynarodowych
1. Uwagi wstępne
2. Sprawy "przymusowych małżeństw" w orzecznictwie Trybunału dla Sierra Leone
2.1. Sprawa Brimy, Kamary i Kanu (kwestia kwalifikacji "przymusowego małżeństwa" jako zbrodni przeciwko ludzkości) 
2.2. Sprawa Sesaya, Kallona i Gbao ("przymusowe małżeństwo" a zbrodnie dokonywane na tle seksualnym)  
3. Sprawy dotyczące ludobójstwa w orzecznictwie Izby w Bośni i Hercegowinie oraz Paneli w Kosowie  
3.1. Sprawa Stupar and others (odpowiedzialność niższych rangą funkcjonariuszy za zbrodnię ludobójstwa)  
3.2. Sprawa Vučkovicia przed Panelami w Kosowie (niewłaściwa kwalifikacja zbrodni ludobójstwa i kwestia oceny dowodów)  
4. "Sprawa zabójstw" w prawie międzynarodowym w orzecznictwie Paneli w Timorze Wschodnim i Trybunału dla Sierra Leone 
4.1. Sprawa Dos Santosa (niewłaściwa kwalifikacja zabójstwa)
4.2. Sprawa Sesaya, Kallona i Gbao (kwalifikacja zabójstwa jako zbrodni przeciwko ludzkości)  
5. Sprawy wcielania i werbowania dzieci do sił zbrojnych w orzecznictwie Trybunału dla Sierra Leone
5.1. Sprawa Normana (indywidualna odpowiedzialność sprawcy za wcielanie dzieci do sił zbrojnych)
5.2. Sprawa Fofany i Kondewy (werbowanie i wykorzystywanie dzieci poniżej 15 roku życia w działaniach zbrojnych)
6. Podsumowanie

Zakończenie

Wykaz źródeł i literatury
I. Źródła
1. Umowy międzynarodowe
2. Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ
3. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ
4. Regulaminy trybunałów
5. Zarządzenia misji pokojowych
6. Raporty Sekretarza Generalnego ONZ
7. Raporty komisji dochodzeniowych i pojednawczych
8. Orzeczenia i postanowienia trybunałów
9. Inne dokumenty międzynarodowe
10. Akty prawa wewnętrznego
11. Wybory dokumentów i orzeczeń
II. Literatura
1. Opracowania książkowe
2. Artykuły naukowe i studia
Konsultowane strony internetowe

This product was added to our catalog on Wednesday 12 December, 2012.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 65 of 111 in category Końcówki nakładu  Next product
Customers who bought this product also purchased
Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z Euro 2012
Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z Euro 2012
Kodeks karny z komentarzem
Kodeks karny z komentarzem
Kodeks karny z 1932 roku
Kodeks karny z 1932 roku
Filozofia nauk przyrodniczych. Uaktualniony wybór elementarnych kwestii
Filozofia nauk przyrodniczych. Uaktualniony wybór elementarnych kwestii
Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej XX wieku. Antologia. Tom I, 1900-1944
Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej XX wieku. Antologia. Tom I, 1900-1944
Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców
Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce