Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788377027998 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Zarys mariologii komunijnej
Zarys mariologii komunijnej
28,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Między wychowaniem a karierą zawodową
[9788377027998]
42,00zł
Product unavailable

ed. Beata Jakimiuk
ISBN:
978-83-7702-799-8
Pages: 644
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Wieloaspektowy wymiar wychowania do pracy i przez pracę

Andrzej Bogaj
Między edukacją a rynkiem pracy - perspektywa europejska

Ewa Kubiak-Szymborska
Wychowanie ku pracy, czyli o nieobecnym w dyskursie pedagogicznym

Ewa Przybylska
Uniwersytety w procesie kreowania społeczeństwa uczącego się

Barbara Baraniak
Wychowanie do pracy, przez pracę i w pracy problemem nie tylko pedagogiki pracy

Alina Rynio
Współczesna młodzież jako pokolenie poszukujące pracy, wartości i ideałów

Mariusz Sztaba
Wychowanie do pracy i przez pracę jako istotny element wspomagający planowanie i realizację kariery zawodowej

Małgorzata Łobacz
Praca na rzecz Innego - szansą na urzeczywistnienie osobowe

Dorota Bis
Kształcenie ustawiczne jako forma wspierania integralnego rozwoju człowieka

Kacper Radzki
Praca jako element resocjalizacji

Rafał Kowalski
Przywiązani do siebie, związani z pracą. Zaangażowanie w relacje rodzinne i w pracę zawodową z perspektywy teorii przywiązania (adult attachment)

Stanisława Konefał
Znaczenie przyjaźni w procesie pracy ludzkiej


Wychowanie do pracy i poprzez pracę w różnych środowiskach wychowawczych

Maria Opiela
Wychowanie przez pracę i do pracy w przedszkolu w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego

Małgorzata Dorota
Zasady wychowania przez pracę i do pracy we współczesnej rodzinie

Robert Parol
Założenia dualnego programu kształcenia zawodowego realizowanego przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

Edyta Bartkowiak
Działania sióstr zakonnych na rzecz rodziny i dzieci potrzebujących w II RP. Wybrane przykłady

Agnieszka Kowalczyk
Wiara w wychowawczą siłę pracy - wychowanie do pracy i poprzez pracę w instytucjach penitencjarnych

Paulina Janosiewicz
Przedszkole miejscem kontynuacji wychowania do pracy i przez pracę

Paweł Brudek
Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej jako instytucja oświatowo-wychowawcza wspierająca osobowy rozwój młodego człowieka

Grażyna Cęcelek
Determinanty poziomu aspiracji edukacyjnych dotyczących kształcenia dziecka reprezentowanych przez rodziców dotkniętych problemem ubóstwa materialnego - raport z badań

Tomasz Wach, Agnieszka Włodarczyk-Dziadosz
Nieletni niedostosowani społecznie a proces ich usamodzielnienia zawodowego

Lidia Pietruszka
Ubóstwo jako czynnik różnicujący pozycję społeczno-zawodową rodziny


Dominujące i nowe tendencje w poradnictwie zawodowym

Danuta Krzywoń
Profesja na miarę możliwości człowieka

Beata Jakimiuk
Wspieranie rozwoju człowieka w kontekście poradnictwa przez całe życie

Ewa Krause
Proaktywność młodzieży i jej znaczenie w edukacji wspomagającej planowanie i rozwój kariery

Małgorzata Krawczyk-Blicharska
Efektywność działań doradczych w ocenie różnych podmiotów

Robert Porzak
Nadzieja a przedsiębiorczość - psychologiczne aspekty rozwoju studentów

Marcin Głowiński
Kształtowanie kompetencji pożądanych przez pracodawców jako zadanie wychowawcze

Aldona Molesztak
Satysfakcja z pracy zawodowej u żołnierzy szeregowych

Edyta Kahl
Między statycznością a dynamiką - model profesjonalnego nauczyciela a wewnątrzszkolne doradztwo w Polsce lat 80. i 90. XX wieku

Dorota Nawrat
Podmiotowe wyznaczniki w planowaniu kariery zawodowej - na podstawie założeń projektu "Od szkoły do kariery - metodologia doradztwa zawodowego ukierunkowanego na ucznia z wykorzystaniem narzędzia test ścieżki kariery S2CPT"

Olga Stawska
Job-coaching i coaching kariery - szanse i zagrożenia


Kariera zawodowa a wyzwania rynku pracy

Joanna A. Żyngiel
Wiedza w nowej gospodarce

Daniel Kukla
Sytuacja młodych ludzi na współczesnym rynku pracy

Józef Szopiński
Jacy menedżerowie/pracownicy są poszukiwani na rynku pracy?

Małgorzata Bogaj
Współczesny rynek pracy w ocenie studentów i absolwentów uczelni wyższych

Danuta Opozda, Marta Opozda
Między rodziną a karierą zawodową. Dylemat czy orientacja na wspólny cel w planach życiowych osób znajdujących się na progu wczesnej dorosłości?

Dariusz Zając
Etyczne aspekty kariery zawodowej nauczycieli

Magdalena Parzyszek
Pomiędzy życiem rodzinnym a pracą zawodową. Wewnętrzna harmonia czy wewnętrzny
konflikt?

Ewelina Świdrak
Wokół problemów matek powracających do pracy

Beata Wołosiuk
Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością

Beata Malinowska
Macierzyństwo kobiety aktywnej zawodowo

O autorach

This product was added to our catalog on Thursday 27 March, 2014.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 106 of 111 in category Końcówki nakładu  Next product
Customers who bought this product also purchased
The child - problems and needs
The child - problems and needs
"Nie głos, ale słowo..." 3. Wychowanie dzieci z uszkodzeniami słuchu - nowe wyzwania dla rodziców i specjalistów
"Nie głos, ale słowo..." 3. Wychowanie dzieci z uszkodzeniami słuchu - nowe wyzwania dla rodziców i specjalistów
$ Bliżej emocji II
$ Bliżej emocji II
Opieka - wychowanie - wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej
Opieka - wychowanie - wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej
$ Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych
$ Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 2. Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 2. Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce