Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788377027851 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
0,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego
[9788377027851]
60,00zł
Product available

eds. Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki
ISBN:
978-83-7702-785-1
Pages: 757
Format: B5
Year: 2014
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp
Stanisław Wrzosek


Sprawność a legalność działania administracji publicznej - zagadnienia ogólne

Jan Caban
Metodologiczne założenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego Europy o dwóch skrzydłach cywilizacyjnych

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Demokracja cyfrowa wobec zagrożeń bezpieczeństwa kulturowego

Krzysztof Chochowski
Pomiędzy sprawnością a legalnością działania administracji porządku publicznego

Karol Dąbrowski
Sprawność, legalność działania administracji i rozrost państwa

Iwona Grzelczak-Miłoś
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji jako zadanie administracji publicznej - zarys problemu

Waldemar Hoff
Bezpieczeństwo publiczne a praworządność w orzecznictwie sądowym

Bronisław Jastrzębski
O problemie stanowienia ustaw jako kryterium legalności i sprawności działania administracji publicznej

Marcin Kamiński
Relacje między kryteriami legalności, celowości i sprawności w sądowoadministracyjnej kontroli działań organów administracji publicznej

Michał Kasiński
Rozrost funkcji policyjnych administracji publicznej współczesnego państwa

Waldemar Kitler
Złożoność problematyki bezpieczeństwa narodowego a sprawność i legalność działania administracji publicznej

Tomasz Tadeusz Majer
Kształtowanie się polskiej administracji w Okręgu Mazurskim w latach 1945-1946. Między skutecznością a legalnością

Ewa Olejniczak-Szałowska
Prawo miejscowe jako instrument ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (wybrane zagadnienia)

Andrzej Konrad Piasecki
Kwestie bezpieczeństwa w exposé premierów III RP

Jacek Szubart
Kontrola parlamentarna w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

Juliusz Święcki
Koncesje na nadawanie programów telewizyjnych elementem polityki administracyjnej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej

Elżbieta Wituska
Idea zespolenia a skuteczność działań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Studium teoretycznoprawne


Sprawność a legalność działania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego

Anna Chodorowska, Joanna Stopińska
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w świetle przepisów prawa polskiego

Radosław Giętkowski
Sprawność a legalność użycia broni palnej przez funkcjonariuszy polskich służb publicznych

Tomasz Hoffmann
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych - wybrane zagadnienia

Monika Kapusta
Wymogi formalne w procesie rekrutacji do polskich formacji policyjnych - ujęcie retrospektywne

Mirosław Karpiuk
Oddziaływanie administracji publicznej na sferę bezpieczeństwa kulturowego w aspekcie ochrony zabytków

Magdalena Kisała
Charakter prawny powiązań organów administracji rządowej i samorządowej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego jednostki samorządu terytorialnego

Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Łukasz Bednarski
Prawne determinanty sprawności działania administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych - przygotowanie postępowania

Małgorzata Lewandowska
Odpowiedzialność Skarbu Państwa po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. (Sygn. K6/09) w kontekście ochrony praw nabytych

Dariusz Nowak
Rola wojewody w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Bogna Orłowska-Zielińska, Robert Patryk Dziembowski
Działania policji w przedmiocie przeciwdziałania przestępczości nieletnich

Ryszard Radziejewski
Prawne aspekty ochrony infrastruktury militarnej a skuteczność jej ochrony

Marta Romańczuk-Grącka, Kamil Frąckowiak
Sprawność a legalność czynności operacyjno-rozpoznawczych policji w zakresie zwalczania przestępstwa groomingu

Bogusław Sowa
Sprawność działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w stanach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska

Mirosłw Tokarski
Uprawnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku konstytucyjnego

Dorota Wrzosek
Ochrona danych osobowych a marketing produktów i usług własnych na przykładzie banku. Aspekty prawno-administracyjne


Terroryzm, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo imprez masowych

Robert Cegiełka, Anna Górska
Wpływ terroryzmu na procesy gospodarcze

Krzysztof Bojarski
Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa imprez masowych

Marcin Kowalczyk
Aspekty technologiczne i komunikacyjne działań przygotowawczych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego związane z organizacją Euro 2008 - wzorce dla Polski jako gospodarza Euro 2012

Marcin Mazuryk, Mateusz Kaczocha
Pozycja prawna i kompetencyjna Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Małgorzata Polinceusz, Marta Pomykała
Problemy legalności działania wojewody w stanach nadzwyczajnych - wybrane zagadnienia

Wojciech Wytrążek
Kompetencje organów samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa imprez masowych


Działalność jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów społecznych w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

Monika Chlipała
Podmioty niepubliczne w wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w samorządzie terytorialnym

Małgorzata Czuryk
Działanie administracji publicznej wobec wniosków złożonych w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy

Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska
Społeczne formy wspierania administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Kazimierz Ostaszewski
Partycypacja społeczna w działaniu administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego


Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w wybranych państwach

Katarzyna Dunaj
Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego Republiki Litewskiej

Katarzyna Jurewicz-Bakun
Konstytucyjne organy państwa w sprawach bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa obywateli Federacji Rosyjskiej

Akty normatywne

Bibliografia

This product was added to our catalog on Friday 03 July, 2015.
Reviews
Previous product  Product 122 of 122 in category Końcówki nakładu
Customers who bought this product also purchased
Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym
Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym
Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety
Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety
Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie
Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
Ormiański pasterz Lwowa ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich
Ormiański pasterz Lwowa ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich
Zarządzanie grupą przedsiębiorstw
Zarządzanie grupą przedsiębiorstw
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce