Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788377024256 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
55,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Dzieje klasyki polskiej na scenach lubelskich w latach 1864-1997
Nagroda Wawrzyn Pawła Konrada
[9788377024256]
45,00zł
Product available

Elżbieta Stoch
ISBN:
978-83-7702-425-6
Pages: 392
Format: B5 (hard cover)
Year: 2012
Language: Polish

Tematyka książki dotyczącej tego, co było grane na scenach lubelskich w latach od powstania styczniowego do 1997 roku, jest nie tylko rozległa, ale i posiada wiele zalet. Podstawową jest ustalenie miejsc, gdzie znajdowały się pierwsze lubelskie teatry. Wymieniam więc owe lubelskie przybytki kultury: 1) magistrat, czyli dzisiejszy ratusz; 2) Pałac Parysów, 3) Resursa Kupiecka, czyli róg Szopena; 4) Teatr Zimowy przy ulicy Narutowicza; 5) gmach Tivoli, czyli teatr letni w Ogrodzie Saskim; 6) Rusałka w roku 1889; 7) teatr Laskowskiego w podwórku przy Niecałej; 8) budynek guberni na placu Litewskim; 9) Teatr Stary na Jezuickiej. Lublin potrzebował wielkiej sztuki, bo miał swą wyrobioną publiczność.

Wiadomo, że każda publiczność chce być uważana za kulturalną. Taka publiczność potrzebuje klasycznego repertuaru. Sceny angielskie bez przerwy grają Szekspira; francuskie Moliera, niemieckie Goethego i Schillera, hiszpańskie Calderóna de la Barca czy Lopego de Vega. Konsekwentnie rozumując, sceny polskie potrzebują wystawień utworów Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, no i oczywiście mistrza teatru - Fredry. W XIX stuleciu pojawiły się dezyderaty zbudowania "żelaznego repertuaru teatralnego", który byłby barometrem artystycznego smaku odbiorców. Termin ten wymyślił za Goethem publicysta Hilary Meciszewski w 1843 roku.

Książka Elżbiety Stoch "Dzieje klasyki polskiej na scenach lubelskich w latach 1864-1997" jest w zasadzie podzielona na dwie części. Pierwsza nosi tytuł "Fredro na scenach lubelskich". To właśnie galicyjski hrabia przez śmiech i sarkazm zbudował polski teatr. Autorka znajduje ponad 190 premier utworów teatralnych komediopisarza na lubelskich scenach. Jest to ilość imponująca. Żaden inny autor nie miał tak licznych wystawień. Można powiedzieć, że to na nim wychowały się pokolenia lubelskich smakoszy kultury. W jego sztukach grali najwięksi polscy luminarze teatru: A. Grzymała-Siedlecki, J. Rychter, W. Rapacki, J. Kotarbiński,T. Żelazowski, M. Frenkel. Utwory Fredry zawsze zapewniały sukces kasowy. Były też specjalne przedstawienia grane dla młodzieży (zapewne w cenzuralnej wersji obyczajowej). Cenzura carska dbała o prawomyślność sztuk. I tak w 1867 zabroniła wystawienia "Noclegu w Apeninach", a w 1875 roku sztuki "Gwałtu, co się dzieje". Do 1914 roku "Zemstę" grano z podtytułem - "Za mur graniczny." Od sezonu teatralnego 1826/1827 kolejno wystawiono fredrowskie komedie "Męża i żonę" i "Cudzoziemszczyznę", "Zemstę","Przyjaciół", "Pana Jowialskiego", "Wieczór w Apeninach". Wystawienie "Zrzędności i przekory"  było  ostatnią premierą fredrowską przed powstaniem styczniowym. Stanisław Koźmian sądzi, że to właśnie Fredro dał początek teatrowi narodowemu. Przez niego nieszczęśliwy naród odreagował śmiechem swoje dawne nieszczęścia. Wydaje się, że to sztuki Fredry wychowały całe pokolenia lublinian.

Część druga książki - "Wielcy romantycy polscy w teatrze lubelskim" - omawia lubelskie inscenizacje wielkiego dramatu narodowego. Było to trudne, gdyż według zaborców teksty polskich twórców romantycznych były przejawem zakazanych treści. Rosyjska cenzura wykreślała te fragmenty, w których pojawiły się dla przykładu słowa: ojczyzna, lud, mścić się, tyran, okowy, Polak, Moskal, Wisła, najeźdźca, przyszłość, patriota, wolność, demokracja.

Pierwsza romantyczne przedstawienie to "Mazepa" Słowackiego, w roku 1858 zagrane przez trupę krakowską towarzystwa Tomasza Andrzeja Chełchowskiego pod zmienionym tytułem i zapewne tekstem jako: "Pojedynek, czyli Mazepa, wychowaniec stepów ukraińskich", drugą grana u nas od 1872 roku "Maria Stuart" - ale tylko jej fragment i to dopiero po wstawiennictwie Heleny Modrzejewskiej u Marii Kalergis-Muchanowej, wielkiej damy rosyjskiego i europejskiego teatru. W roku 1898, na koniec karnawału, wystawiono we fragmentach "Balladynę". Mimo że była to sztuka okaleczona, to wraz tym wystawieniem Słowacki w pełni zagościł na scenach Lublina.

W okresie Młodej Polski miały miejsce premiery jego pozostałych sztuk. Jednakże "Zawisza Czarny" był grany dopiero w 1959 roku. Mickiewiczowskie "Dziady" znalazły się na zakazanej liście w czasach rozbiorowych. Grano je jednakże w oratoryjnej wersji Stanisława Moniuszki. W październiku 1905 roku wystawiono w Lublinie "Pana Tadeusza". Z kolei sztuka "Konfederaci barscy" miała pierwsze wystawienie w 1918; "Dziady" w 1926. "Nie-Boską komedię" Zygmunta Krasińskiego we fragmentach wystawiono w 1912 roku, zaś "Irydiona" wyreżyserował dopiero Aleksander Zelwerowicz. W 1928 wystawiono inne dramaty Krasińskiego. Twórcą tych inscenizacji był Stanisław Dąbrowski. Norwid wszedł na sceny lubelskie dopiero w 1965: "Aktor", "Kleopatra i cezar" oraz "Promethidion". W tym czasie wystawiano również Jana Kochanowskiego i Stanisława Wyspiańskiego.

Oprócz uporządkowanego kalendarium i szczegółowych opisów bez wątpienia jest i inna wartość dodana książki. Autorka dokonała rzeczy rzadkiej. Napisała pracę naukową językiem wartkim, potoczystym, jakże różnym od pseudonaukowego slangu, jakim posługują się tak zwani specjaliści, by ich teksty zabrzmiały poważnie. Tutaj język giętki wyraził to, co pomyślała głowa. Tak więc każdy zjadacz lubelskiego chleba kultury ma możliwość łatwego sięgnięcia po książkę na półkę nad własnym biurkiem.

Krzysztof Głaz - Gębura


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. FREDRO NA SCENACH LUBELSKICH
1. Pierwsze lubelskie inscenizacje fredrowskie
2. Fredro w Lublinie w latach 1864-1890
3. Recepcja Fredry w okresie modernizmu (1891-1918)
4. Klasyka fredrowska w dwudziestoleciu międzywojennym
5. Fredro w Teatrze im. Juliusza Osterwy (1944-1997)


Część II. WIELCY ROMANTYCY POLSCY W TEATRZE LUBELSKIM
1. Dramaty Słowackiego w teatrze lubelskim (1858-1997)
1.1. Pierwsze romantyczne inscenizacje - Mazepa i Maria Stuart (1858-1897)
1.2. Młodopolskie premiery dramatów Słowackiego w teatrze lubelskim (1898-1918)
1.3. Lubelskie realizacje sceniczne dramatów Słowackiego w latach 1918-1939
1.4. Recepcja Słowackiego po roku 1945
2. Mickiewicz na scenach lubelskich
3. Lubelskie inscenizacje dramatów Zygmunta Krasińskiego
4. Spotkania z twórczością Cypriana Kamila Norwida na scenie Teatru imienia J. Osterwy


Varia
1. Kochanowski w teatrze lubelskim
2. Wyspiański a scena lubelska

Zakończenie

Kompendium repertuarowe
Wykaz skrótów

Aneksy
Aneks 1. Jan Kochanowski na scenie lubelskiej
Aneks 2. Teatralizacje fredrowskie na scenach lubelskich
Aneks 3. Dramaty Słowackiego na scenach lubelskich
Aneks 4. Mickiewicz na scenach lubelskich
Aneks 5. Lubelskie inscenizacje dramatów Zygmunta Krasińskiego
Aneks 6. Twórczość C.K. Norwida w teatrze lubelskim
Aneks 7. Wyspiański na scenach lubelskich

Bibliografia
Spis ilustracji
Indeks utworów
Indeks osób

This product was added to our catalog on Thursday 23 August, 2012.
Reviews
Previous product  Product 11 of 13 in category Lubliniana  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi
$ Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi
$ Mulieris dignitas - Promieniowanie kobiecości
$ Mulieris dignitas - Promieniowanie kobiecości
Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności (1815-1952)
Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności (1815-1952)
Dawne literatury romańskie - żywioły, temperamenty, charaktery
Dawne literatury romańskie - żywioły, temperamenty, charaktery
$ Prus i inni
$ Prus i inni
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce