Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 8373634185 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Szkice do systemu personalizmu
[8373634185]
8,00zł
Product unavailable

ks. Czesław Stanisław Bartnik
ISBN:
83-7363-418-5
Pages: 288
Format: B5
Year: 2006
Language: Polish

Pozycja stanowi - zgodnie z intencją autora - uzupełnienie idei zawartych w dziele "Personalizm” (Lublin 1995, Warszawa 2000) oraz próbę ukazania specyfiki systemu personalistycznego na tle innych nurtów antropologicznych interesujących się dziedziną osoby. Na niniejszą publikację składają się szkice autorstwa prof. Czesława S. Bartnika, które powstały na przestrzeni kilkunastu lat. Każdy z nich odsłania inny aspekt tajemnicy osoby oraz inny element panoramy wspomnianego systemu. Ks. Bartnik chce wykazać, że prawdziwy personalizm nie jest aspektowy, lecz całościowy i uniwersalistyczny, gdyż nawet narzędzia, którymi się człowiek posługuje, jak język, kultura, sztuka (i w pewnym sensie religia), noszą znamię wielkości osoby, jej podmiotowości i wolności.


Spis treści

Wstęp (ks. Krzysztof Guzowski)
Przedmowa


UJĘCIE OGÓLNE

I. Dlaczego personalizm?
II. Personalizm uniwersalistyczny - nowy kierunek naukowy
III. Od humanizmu do personalizmu
Do humanizmu
Pola ludzkiego odkrywania się jako osoby
Ku określeniu cudu osoby
Do personalizmu

IV. Personalizm uniwersalistyczny
Nazwa
Osoba
Antropologia personalistyczna
Nurty personologii uogólnionej
Personalizm jako pełny system

V. Ogólny zarys systemu personalistycznego
A. Wprowadzenie
1. Dzieło czasu
2. Moja droga do personalizmu
3. Punkt wyjścia
4. Metoda
B. Personologia
1. Terminologia
2. Próby określenia
3. Substancja i relacja
4. "Osoba społeczna"
5. Osoba a dusza
6. Osoba jako rodzaj bytu
7. Sfery świata osoby
C. Poznanie i hermeneja
1. Poznanie zmysłowe
2. Poznanie umysłowe
3. Hermeneutyka personalistyczna
D. Personalistyczna koncepcja bytu
1. Metafizyka ogólna
2. "Teo-logia"
3. Kosmologia
4. Dzieje
5. Kulturologia

VI. Ontologia personalistyczna
Problem
Personologia w wymiarze ontologii
Ku-osobowa relacja bytu
Teo-ontologia

VII. Kategoria personalności jako najwyższe uwarunkowanie


PERSONOLOGIA

I. Najstarsza antropologia na świecie Sumer
II. Antropologia personalistyczna - J. H. Newman
III. Personalizm społeczny - E. Mounier
IV. Personalizm B. P. Bowne'a
V. Ku personalizmowi społecznemu - R. T. Flewelling
VI. Ku integralnej definicji osoby ludzkiej - W. Granat
VII. Antropologia indywidualna według K. Wojtyły
VIII. Personalizm teologiczny kard. K. Wojtyły
Zarys personalizmu w filozofii
W świetle Trójosobowego Boga
Osobowość chrześcijanina
"Osobowość" Kościoła
Historia zbawienia a osoba

IX. Tajemnica jaźni
X. Element konstytutywny osoby
XI. Osoba ludzka i jej wymiar społeczny i transcendentny
Próby naukowego opisania osoby
Osoba w wymiarze społecznym
Transcendencja 

XII. Spełnienie osoby przez działanie
Ku rewaloryzacji działania
Osobotwórczość działania?
Społeczna samorealizacja osoby

XIII. Antropologia pastoralna
Przesłanki ogólne
Podstawowe struktury antropologiczne
Model antropologiczny

XIV. Trójca Święta jako archetyp wszelkiej społeczności
XV. Teoria osobowości a religia


PREZENTACJA WYBRANYCH TEMATÓW

I. Wprowadzenie do personalistycznej filozofii dziejów
Zakorzenienie koncepcji
Próba ujęcia "historycznego"
"Osoba" jako kategoria metodologiczna
Szkic dziejów uniwersalnych

II. Personalizacja Kościoła w ujęciu kard. Karola Wojtyły
Kościół "jednostkowy" i "społeczny"
Od sfery przedmiotowej ku podmiotowej
"Personalność" Kościoła?

III. Chrześcijaństwo to osobowe uchrystusowienie
IV. O narodzie personalistycznie
Od ogółu do osoby
"Naród" przeciw indywidualizmowi i kolektywizmowi
Co to i kto to jest naród?
Współczesna negacja narodu

V. Naród jako fenomen kulturowy w ujęciu personalistycznym
Podstawowe pojęcia
Żywotność problemu
Walka z kategorią "narodu"
Duchowa Wieża Babel

VI. Godność osoby i godność narodu
"Godność" i jej rozumienie
Naturalna godność osoby ludzkiej
Religijna godność osoby
Godność narodu

VII. Duchowość pracy ludzkiej
VIII. Osoba ludzka a kosmos
Ziemia i niebo
Mikrokosmos i makrokosmos
Osoba jako byt
Definicja osoby
Centrum wszechbytu

IX. Wszechświat personalistyczny
X. Personogeneza kosmiczna – P. Teilhard Chardin
XI. Sens istnienia według personalizmu
Zarys problemu
Rozwiązanie Heideggerowe i Teilhardowe
Próba odpowiedzi ze strony personalizmu

XII. Droga osobowej nieskończoności
XIII. Resume systemu personalistycznego
XIV. Resume of Personalist System


WYKAZ PUBLIKACJI O CHARAKTERZE PERSONALISTYCZNYM

Wykaz skrótów
Publikacje Autora o charakterze personalistycznym
Publikacje Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL - autorstwa ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego
Indeks osobowy (Halina Irena Szumił)

This product was added to our catalog on Monday 04 December, 2006.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 72 of 109 in category Philosophy  Next product
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
21,00zł
$ Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata personalizm integralny
$ Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata personalizm integralny
12,00zł
$ Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
$ Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
10,00zł
Personalizm
Personalizm
31,50zł
$ Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
$ Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
5,00zł
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
7,00zł
Osoba ludzka. Próba definicji
Osoba ludzka. Próba definicji
21,00zł
$ Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata
$ Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata
3,00zł
$ Dire la foi chretienne a l\'homme d\'aujourd\'hui
$ Dire la foi chretienne a l\'homme d\'aujourd\'hui
7,00zł

Customers who bought this product also purchased
Rodzinne uwarunkowania życzliwości u młodzieży
Rodzinne uwarunkowania życzliwości u młodzieży
Sponsoring. Kwalifikacja prawna
Sponsoring. Kwalifikacja prawna
Personalizm polityczny. Zarys problemów
Personalizm polityczny. Zarys problemów
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej XX wieku. Antologia. Tom I, 1900-1944
Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej XX wieku. Antologia. Tom I, 1900-1944
$ Mit - Symbol - Mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger
$ Mit - Symbol - Mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce