Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 8322809921 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
31,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów
[8322809921]
14,70zł
Product unavailable

ed. A. Woźniak, L. Puszak
ISBN: 83-228-0992-1
Pages: 348
Format: B5
Year: 2001
Language: Polish, Russian, Ukrainian

Zamieszczone tutaj prace podzielone zostały na dwie grupy tematyczne, na artykuły o charakterze historycznoliterackim, dotyczące literatur rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej, z filozoficzno-historyczną metodą badawczą jako dominującą, oraz na artykuły materiałowo-źródłowe, traktujące o życiu czasopiśmienniczym wschodniosłowiańskiej diaspory. (z Uwag wstępnych)


SPIS TREŚCI

Uwagi wstępne

I. W KRĘGU LITERATURY

Jan Orłowski, Wspomnienia literackie pisarzy "pierwszej fali" emigracji rosyjskiej
Bronisław Kodzis, Литературная жизнь русской змиграции в Харбине (1917-1945)
Сергей Доценко, Писатель Алексей Ремизов: классик или графоман?
Алла Грачева, Жанровьіе жспериментьі Алексея Ремизова 1940-50-х гг. ("Мелюзина")
Ирина Белобровцева, "Похождения Чичикова" как прототекст u интертекст (Н. Гоголь, М. Булгаков, Н. Андреев)
Joanna Tarkowska, "Przestrzeń artystyczna" utworów z tomiku Natalii Gorbaniewskiej pt. "Перелетая снежную границу. Стихи 1974-1978"
Katarzyna Duda, Władimir Maksimów. "Saga o nosorożcach" - portret inteligencji europejskiej
Andrzej Dudek, Pisarz jako dysydent. Władimira Wojnowicza zmagania z władzą
Danuta Szymonik, Reminiscencje literackie w rosyjskiej prozie emigracyjnej. W kręgu twórczości Władimira Maramzina
Anna Woźniak, История u сказка в романе Абрама Терца "Спокойной ночи"
Тетяна Біленко, Функціональність християнської символіки у творах української діаспори XX віку
Євген Нахлік, Євген Маланюк про модернізм і авангардизм у літературі та мистецтві
Роман Мних, Поетика палімпсесту в ліриці Євгена Маланюка
Оксана Прохоренко, До проблеми "дволикості" поетового "я" (на прикладі творчості Євгена Маланюка)
Віктор Гуменюк, Драматургія Володимира Винниченка періоду еміграції
Зенон Гузар, Поетика назв у ліриці Олега Ольжича
Ірина Попова-Бондаренко, Естетика віддзеркалення у творчості Освальда Бургардта (Юрія Клена)
Mirosława Kawecka, Wizja Ukrainy mitycznej. "Legendy starokijowskie" Nataleny Korolewy
Beata Kapij, Topos ojczyzny utraconej w poezji białoruskiej emigracji
Сяргей Кавалеу, Паззія Надзеі Артьшовіч: погляд з Беларусі
Наталля Русецкая, Творчасць Рьігора Крушини у кантжсце беларускай літаратури XX ст


II. ŻYCIE LITERACKIE - CZASOPISMA І WYDAWNICTWA

Aleksander Barszczewski, Emigracyjne pismo "Konadni" jako obrońca białoruskich pisarzy represjonowanych
Ніна Баршчзуская, Моуния питаньні на старонках беларускіх зміграцийньїх виданьняу у Нямеччине
Галина Корбич, "Літературно-науковий вісник" на чужині (1948-1949)
Adam Bezwiński, Między dwoma wyznaniami. Pismo "Symbol" i jego przesłanie
Любомир Пушак, Літературна критика на сторінках "Сучасності" (1976-1978)

Indeks osób

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 18 of 177 in category Humanities  Next product
Customers who bought this product also purchased
Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947. T. 16
Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947. T. 16
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 7
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 7
Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej (w. XVIII-XIX). T. 2
Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej (w. XVIII-XIX). T. 2
Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 1944-1951
Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 1944-1951
Czasy nowożytne. T. XVII
Czasy nowożytne. T. XVII
Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim
Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce