Wydawnictwo KUL
  Start » Filozofia » 160 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Fundacje związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II
Fundacje związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II
27,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    Zapowiedzi
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
      Albumy
      Czasopisma
      Filozofia
      Historia
      Humanistyka
      Książki obcojęzyczne
      Księgi pamiątkowe
      Matematyka
      Nauki przyrodnicze
      Nauki społeczne
      Podręczniki do nauki języków obcych
      Prawo i administracja
      Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Historia Kościoła, cz. 6: Czasy nowożytne. Kościół w okresie absolutyzmu i oświecenia
[160]
28,35zł
Produkt niedostępny

Bolesław Kumor
ISBN: 83-7363-040-6
Stron: 300
Format: B5
Rok wydania: 2003

Historia Kościoła, rozumiana jako dzieje ludu Bożego, omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie. Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym. Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.


SPIS TREŚCI

Okres VII. EPOKA ABSOLUTYZMU I OŚWIECENIA. WALKA O AUTONOMIĘ KOŚCIOŁÓW LOKALNYCH

Rozdział I. STOLICA APOSTOLSKA W LATACH 1655-1774
§ 198. Papiestwo w okresie hegemonii Francji
1. Papieże: od Aleksandra VII do Klemensa X
2. Papież Innocenty XI
3. Papieże w latach 1689-1721
§ 199. Papiestwo w okresie rozkwitu absolutyzmu państwowego
1. Papieże w latach 1721-1740
2. Pontyfikat papieża Benedykta XIV
3. Papieże: Klemens XIII i Klemens XIV

Rozdział II. WIODĄCA ROLA I KRYZYSY KOŚCIOŁA WE FRANCJI
§ 200. Odnowa i rozkwit katolicyzmu francuskiego
1. Rozkwit trydenckiej odnowy we Francji
2. Wiek francuskiej ascetyki i mistyki
3. Rozwój teologii pozytywnej
§ 201. Jansenizm we Francji. Kwietyzm
1. Geneza i początkowy rozwój jansenizmu
2. Spory jansenistyczne w latach 1633-1713
3. Bulla Unigenitus i upadek jansenizmu we Francji
4. Misja holenderska. Powstanie starokatolickiego Kościoła w Holandii
5. Kwietyzm
§ 202. Gallikanizm we Francji
1. Geneza i rozwój gallikanizmu do początku XVII w.
2. Rola kardynała Armanda de Richelieu
3. Rozwój tendencji gallikańskich za rządów Ludwika XIV

Rozdział III. OŚWIECENIE I KOŚCIÓŁ KATOLICKI
§ 203. Geneza, cechy i skutki Oświecenia
1. Geneza i cechy Oświecenia
2. Wpływ Oświecenia na życie i jego skutki
3. Tajne stowarzyszenia XVIII w
§ 204. Rozwój Oświecenia w Europie Zachodniej
1. Oświecenie w Holandii
2. Oświecenie w Anglii
3. Oświecenie we Francji
4. Oświecenie w Niemczech
§ 205. Oświecenie w katolickich Niemczech. Episkopalizm niemiecki
1. Katolickie Oświecenie w Niemczech
2. Febroniusz i febronianizm
3. Gravamina koblenckie (1769). Punktacja emska (1786)
§ 206. Oświecenie w katolickiej Austrii. Józefinizm, jego fazy i rozwój
1. Geneza i rozwój katolickiego Oświecenia w Austrii
2. Początkowa faza józefinizmu: terezjanizm
3. Szczytowa faza józefinizmu. Rządy cesarza Józefa II
4. Józefinizm we Włoszech. Synod w Pistoi (1786)
§ 207. Kościół katolicki w pozostałych krajach Europy
1. Kraje Półwyspu Pirenejskiego
2. Sytuacja katolików w Wielkiej Brytanii i Irlandii
3. Kościół katolicki w krajach Korony św. Stefana
4. Kościół katolicki w Czechach i na Morawach
§ 208. Życie zakonne. Zniesienie zakonu jezuitów. Życie religijne wiernych
1. Nowe zakony po 1650 r
2. Kasata zakonu jezuitów
3. Życie religijne wiernych
§ 209. Misje katolickie i kraje misyjne
1. Misje katolickie w Ameryce
2. Misje katolickie w Afryce
3. Misje katolickie w Azji

Rozdział IV. KOŚCIÓŁ W POLSCE I NA LITWIE W LATACH 1648-1764
§ 210. Kościół wobec zagadnień politycznych zagrożonego państwa
1. Potop. Panowanie króla Jana Kazimierza
2. Kościół wobec wojen tureckich. Odsiecz wiedeńska
3. Kościół wobec elekcji Sasów
§ 211. Tendencje autonomiczne w Kościele polskim
1. Spory o prerogatywy prymasa i nuncjatury
2. Spór o obsadę opactw. Konkordat wschowski
3. Ograniczenie ustawowe Kościoła
§ 212. Episkopat, duchowieństwo. Zakony. Duszpasterstwo
1. Episkopat polski. Duchowieństwo niższe
2. Zakony i zgromadzenia zakonne
3. Duszpasterstwo. Życie religijne wiernych
§ 213. Kościół unicki w Polsce i na Litwie
1. Kryzys i wzrost unii kościelnej
2. Synod zamojski (1720)
3. Działalność pastoralna i kulturalna episkopatu i duchowieństwa
4. Kościół ormiański
§ 214. Kościół prawosławny. Kościoły i wspólnoty protestanckie
1. Kościół prawosławny
2. Protestantyzm polski w latach 1648-1764

Rozdział V. KOŚCIOŁY WSCHODNIE OD POŁOWY XVII DO POCZĄTKU XIX STULECIA
§ 215. Kościół bizantyjski pod panowaniem Turcji
1. Patriarchat ekumeniczny w Konstantynopolu
2. Patriarchaty melchickie na Bliskim Wschodzie. Gruzja
3. Kościoły prawosławne Bułgarii, Serbii i Rumunii
§ 216. Rosyjski Kościół prawosławny
1. Patriarchat moskiewski w XVII stuleciu. Reformy patriarchy Nikona
2. Zniesienie patriarchatu w Moskwie. Kościół prawosławny w Rosji w XVIII w.
§ 217. Kościoły przedchalcedoriskie
1. Kościoły monofizyckie w Egipcie i Etiopii
2. Kościół syryjskojakobicki. Ormianie
3. Kościół nestoriariski
§ 218. Akcja unijna i Kościoły unickie na Bliskim Wschodzie
1. Problem unii kościelnej patriarchatu ekumenicznego z Kościołem katolickim
2. Akcja unijna i Kościoły unijne w patriarchatach melchickich
3. Patriarchat antiocheński maronitów
4. Ruch unijny i Kościoły unickie wśród chrześcijan przedchalcedońskich
5. Kościoły unickie na Zakarpaciu i w Siedmiogrodzie

Rozdział VI. KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE
§ 219. Kościół ewangelicko-augsburski
1. Kraje niemieckie
2. Pietyzm
3. Racjonalizm i Oświecenie w protestantyzmie
4. Protestantyzm w krajach skandynawskich
§ 220. Kościół ewangelicko-reformowany
1. Francja
2. Holandia
§ 221. Kościół anglikański
1. Dzieje Kościoła anglikańskiego w XVII i XVIII w.
2. Rozłam w anglikanizmie. Kościół metodystyczny
3. Odłamy w anglikanizmie


Okres VIII. EPOKA REWOLUCJI I RESTAURACJI POCZĄTKI ODRODZENIA RELIGIJNEGO PODZIAŁ KOŚCIOŁA BIZANTYJSKIEGO NA KOŚCIOŁY NARODOWE

Rozdział I. KOŚCIÓŁ W OKRESIE WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ I WOJEN NAPOLEOŃSKICH
§ 222. Papieże: Pius VI i Pius VII
1. Papież Pius VI (1775-1799)
2. Papież Pius VII (1800-1823)
§ 223. Kościół we Francji w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej
1. Kryzys społeczno-kościelny w przededniu rewolucji
2. Kościół w okresie Konstytuanty (1789-1791)
3. Okres prześladowań i dechrystianizacji (1791-1795)
4. Kościół w okresie rządów Dyrektoriatu
§ 224. Kościół we Francji w okresie napoleońskim
1. Początki rządów Napoleona Bonaparte i jego stosunek do Kościoła
2. Konkordat z 1801 r. i reorganizacja Kościoła we Francji
3. Sytuacja Kościoła w Cesarstwie Francuskim
§ 225. Wpływ rewolucji francuskiej i rządów napoleońskich na Kościół w Europie Środkowej i Południowej
1. Sekularyzacja i dezorganizacja Kościoła w Niemczech
2. Kościół w krajach wasalnych Francji
3. Kościół w Europie Południowej
§ 226. Rozwój i początki organizacji Kościoła w Ameryce Północnej
1. Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych
2. Kościół katolicki w Kanadzie

Rozdział II. KOŚCIÓŁ KATOLICKI W OKRESIE OŚWIECENIA I ROZBIORÓW PAŃSTWA POLSKIEGO. PIERWSZY OKRES NIEWOLI NARODU I KOŚCIOŁA
§ 227. Oświecenie w Polsce. Kościół w okresie stanisławowskim
1. Oświecenie i jego wpływ na życie religijne
2. Polityka kościelna króla Stanisława Augusta. Reformy struktur i instytucji kościelnych
3. Episkopat. Duchowieństwo. Zakony
4. Stolica Apostolska wobec rozbiorów Polski
6. Kościół unicki w Polsce w epoce stanisławowskiej
7. Kościół prawosławny
§ 228. Kościół katolicki pod zaborem rosyjskim 1772-1815
1. Reorganizacja Kościoła łacińskiego
2. Sytuacja prawna Kościoła katolickiego. Kolegium Duchowne w Petersburgu
3. Episkopat. Duchowieństwo. Zakony
§ 229. Kościół unicki w zaborze rosyjskim 1772-1815
1. Formowanie polityki caratu wobec unii. Kasaty i reorganizacja Kościoła unickiego
2. Episkopat. Duchowieństwo. Zakon bazylianów
§ 230. Kościół katolicki pod zaborem pruskim 1772-1815
1. Polityka kościelna i germanizacyjna Prus
2. Prymasostwo i metropolia gnieźnieńska. Diecezje i ich organizacja
3. Episkopat. Duchowieństwo. Zakony
4. Kościół unicki w zaborze pruskim
§ 231. Kościół katolicki w zaborze austriackim 1772-1815
1. Administracyjna recepcja józefinizmu w Galicji. Germanizacja kraju
2. Reorganizacja Kościoła w zaborze austriackim
3. Episkopat. Duchowieństwo. Zakony
4. Kościół unicki w zaborze austriackim
5. Kościół ormiański
§ 232. Kościół w Księstwie Warszawskim (1807-1815)
1. Polityka kościelna Księstwa Warszawskiego
2. Episkopat. Duchowieństwo. Zakony
3. Kościół unicki w Księstwie Warszawskim

Bibliografia
Indeks osób

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 19 grudzień 2005.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 15 z 115 
w kategorii Historia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
ABC etyki
ABC etyki
Personalizm
Personalizm
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
$ Wojna - sprawiedliwa?
$ Wojna - sprawiedliwa?
Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych
Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce