Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788373636347 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych
[9788373636347]
23,00zł
Product unavailable

ed. Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc
ISBN:
978-83-7363-634-7
Pages: 416
Format: B5 (hard cover)
Year: 2007

Od początku transformacji ustrojowej w Polsce trwa ożywiona dyskusja wokół docelowego kształtu systemu podatkowego, wystarczająco wydajnego z punktu widzenia realizacji celów fiskalnych, dostosowanego do standardów międzynarodowych (zwłaszcza unijnych), a nade wszystko sprawiedliwego, uwzględniającego cele i potrzeby społeczne demokratycznego państwa prawa, jak też sprzyjającego przyspieszeniu wzrostu gospodarczego. Pomimo upływu lat nie milkną spory i kontrowersje zarówno wokół generalnych zasad opodatkowania dochodów, obrotów czy majątku, jak i w zakresie szczegółowych rozwiązań instytucjonalnych i proceduralnych najlepiej służących realizacji materialnego prawa podatkowego. Dysputy łączą środowiska ekonomistów i prawników, teoretyków i praktyków. Szkoda, że wypracowane od lat propozycje zmian nie znajdują oczekiwanej akceptacji wśród polityków i gremiów wybieralnych, a co za tym idzie - należytego przełożenia nie tylko w opracowywanych programach naprawy finansów publicznych, ale przede wszystkim w ich konsekwentnym wdrażaniu. Niniejsza publikacja stanowi kolejny głos środowiska akademickiego we wspomnianej dyskusji. W jej przygotowaniu wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu ośrodków naukowych z kraju, a także z zagranicy. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Wstęp


CZĘŚĆ I
PROBLEMY REFORMOWANIA SYSTEMU PODATKOWEGO

RAFAŁ DOWGIER
Zasady stanowienia prawa podatkowego - próba klasyfikacji

ANDRZEJ GOMUŁOWICZ
Prawodawstwo podatkowe a badania postlegislacyjne

JERZY MAŁECKI
Sędzia podatkowy a „złe" prawo i jego stosowanie

ARTUR MUDRECKI
Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych

KALINA KUNOWSKA
In dubio pro fisco - założenie systemowe czy błąd w praktyce stosowania prawa?

DOMINIK MĄCZYŃSKI
Finansowe skutki regulacji podatkowych niezgodnych z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym

BOGUSŁAW WALCZAK
Pomiar jakości systemu fiskalnego na przykładzie jakości prawa podatkowego

RYSZARD SOWIŃSKI
Skutki zjawiska uchylania się od opodatkowania - przegląd problematyki

MARIUSZ POPŁAWSKI
Roszczenia podatkowe - specyfika i klasyfikacja

WIESŁAWA MIEMIEC
Przesłanki stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

MARINA SENTSOVA KARASSEVA
Russian tax system and barriers for its improving

JAROSŁAW MARCZAK
Powszechny podatek przychodowy

ANNA KRUK
Etapy ewolucji podatku dochodowego od osób fizycznych na Ukrainie

OLGA SAKALOSH
Ukraińskie doświadczenia w zakresie liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych

ZBIGNIEW OFIARSKI
Niestabilność reguł opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce

WITOLD MODZELEWSKI
Opodatkowanie dochodu jako źródło dochodów budżetowych – proponowany scenariusz działań

WANDA WOJTOWICZ
Problemy związane z reformą podatku dochodowego od osób fizycznych

ANNA ARENT
Ocena wybranych warunków stosowania rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorców

JACEK PATYK
Kościół katolicki jako podmiot prawa podatku dochodowego od osób prawnych

EDVARD JUCHNEVIC
Opodatkowanie transakcji elektronicznych jako nowe źródło dochodów budżetowych

JOANNA KISZKA
Acquis communautaire a problem jakości krajowego prawa podatkowego - wybrane zagadnienia polskiej regulacji akcyzy

LEONARD ETEL
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego problemy praktyczne

RYTA DZIEMIANOWICZ
Uwarunkowania i bariery reformy polskiego systemu opodatkowania rolnictwa

PIOTR STANISŁAWISZYN
Opłata skarbowa w zakresie pełnomocnictwa jako przykład złej legislacji w prawie finansowym

MAREK KLINK
Wpływ działalności doradców podatkowych na prawidłowe kształtowanie się dochodów budżetowych

DAMIAN CYMAN
Składanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej


CZĘŚĆ II
ROLA NIEPODATKOWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ELŻBIETA KORNBERGER SOKOŁOWSKA
Prawne uwarunkowania pozyskiwania środków unijnych przez polskie jednostki samorządu terytorialnego

KAMILA TROJANOWSKA
Zmiana zasad finansowania samorządów a samodzielność finansowa gmin wiejskich w Polsce

IRENA CZAJA-HLINIAK
Wybrane regulacje prawne niektórych danin publicznych ograniczające dochody własne budżetów samorządowych

MAREK DYLEWSKI
Granice prawne zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - uwarunkowania i bariery

JAN ADAMIAK, BOŻENA KŁOSOWSKA
Dług publiczny sektora samorządowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

BEATA GUZIEJEWSKA
Zasady systemu zewnętrznych źródeł finansowania samorządu terytorialnego

SŁAWOMIRA KAŃDUŁA, JANINA KOTLIŃSKA
Źródła, formy i przyczyny zewnętrznego zasilania jednostek samorządu terytorialnego

MARCIN WIŚNIEWSKI
Determinanty zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i sposoby kwantyfikacji ich symptomów

This product was added to our catalog on Friday 04 January, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 108 of 179 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna
$ Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży
Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji
Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
Od objawienia do wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary chrześcijańskiej
Od objawienia do wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary chrześcijańskiej
Misterium konsekracji osób w perspektywie duchowości Soboru Watykańskiego II
Misterium konsekracji osób w perspektywie duchowości Soboru Watykańskiego II
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce