Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788373637207 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
W poszukiwaniu swojej Alma Mater
W poszukiwaniu swojej Alma Mater
60,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne
[9788373637207]
25,20zł
Product unavailable

Michał Domagała
ISBN:
978-83-7363-720-7
Pages: 264
Format: A5
Year: 2008
Language: Polish

Przedmiotem niniejszego opracowania są zarówno badania zjawiska bezpieczeństwa energetycznego jako jednego z najważniejszych elementów bezpieczeństwa państwa, jak i jego odzwierciedlenie w normach prawa. Treść opracowania obejmuje także charakter prawny oraz zakres kompetencji organów administracji publicznej w sferze zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz odnosi się do obowiązków podmiotów niepublicznych w tym obszarze. Należy jednak zaznaczyć, że opracowanie nie obejmuje kwestii związanych z wykorzystaniem energii atomowej jako sposobu podniesienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zagadnienie to jest przedmiotem odrębnych regulacji europejskich i polskich [...]. Publikacja wyłącznie w ograniczonym zakresie odnosi się też do zagadnień związanych z aspektami ekologicznymi bezpieczeństwa energetycznego. Ten zakres zagadnień jest bowiem przedmiotem szczególnych uregulowań prawnych i rządzi się odmiennymi zasadami ich stosowania. (ze Wstępu)


Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp


Rozdział I
Bezpieczeństwo energetyczne

1. Pojęcie bezpieczeństwa
2. Zakres pojęcia bezpieczeństwa energetycznego
2.1. Podmiotowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego
2.2. Przedmiotowe ujęcie bezpieczeństwa energetycznego
2.2.1. Aspekt polityczny
2.2.2. Aspekt gospodarczy
2.2.3. Aspekt ekologiczny
2.3. Bezpieczeństwo energetyczne w znaczeniu przestrzennym
3. Wnioski


Rozdział II
Kompetencje Prezydenta oraz organów administracji rządowej w sferze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

1. Kompetencje Prezydenta
2. Rada Ministrów
3. Minister właściwy do spraw gospodarki
3.1. Zadania z zakresu polityki energetycznej państwa
3.2. Nadzór nad krajowymi systemami energetycznymi
4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
4.1. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie energetyki
4.2. Zatwierdzanie i kontrolowanie taryf przedsiębiorstw energetycznych
4.3. Przeprowadzanie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych
5. Wojewoda
6. Agencja Rezerw Materiałowych
7. Wnioski


Rozdział III
Kompetencje organów administracji samorządowej w sferze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

1. Samorząd gminy
2. Samorząd powiatu
3. Samorząd województwa
4. Wnioski


Rozdział IV
Szczególny status przedsiębiorstw energetycznych związany z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego

1. Pojęcie przedsiębiorstwa energetycznego
2. Obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego odnoszące się do wewnętrznej sfery funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
2.1. Obowiązek utrzymania odpowiednich zapasów paliw
2.1.1. Przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła
2.1.2. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i handlem ropą naftową i paliwami
2.2. Obowiązek posiadania procedur mających zastosowanie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
2.2.1. Zasady postępowania w przypadku niedoborów ropy naftowej i produktów naftowych
2.2.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia niedoborów gazu ziemnego
2.3. Obowiązek utrzymania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji dostaw paliw i energii
2.4. Obowiązek sporządzenia planów rozwoju
3. Obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego odnoszące się do zewnętrznej sfery funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
3.1. Obowiązek zawarcia umowy przyłączenia do sieci
3.2. Obowiązek zawierania umów sprzedaży paliw i energii
4. Wnioski

Zakończenie
Źródła i literatura

This product was added to our catalog on Thursday 18 December, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 123 of 175 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Rodzina z dorosłym dzieckiem chorym na schizofrenię
$ Rodzina z dorosłym dzieckiem chorym na schizofrenię
$ Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce
$ Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce
$ Setnik oratorów polskich XIX i XX wieku
$ Setnik oratorów polskich XIX i XX wieku
Afektywne poznanie Boga
Afektywne poznanie Boga
Błogosławiony ksiądz August Czartoryski patron trudnego powołania
Błogosławiony ksiądz August Czartoryski patron trudnego powołania
$ Wizerunek Niemiec i Niemców wśród Polaków. Perspektywa psychologiczna i marketingowa
$ Wizerunek Niemiec i Niemców wśród Polaków. Perspektywa psychologiczna i marketingowa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce