Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788373639508 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 12
[9788373639508]
29,40zł
Product available

ed. Artur Mezglewski, Piotr Stanisz, Marta Ordon
ISBN:
978-83-7363-950-8
Pages: 392
Format: A5
Year: 2009
Language: Polish

Ukazujące się od 2000 roku "Studia z Prawa Wyznaniowego" są efektem naukowej refleksji nad statutem kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sytuacją prawną jednostki w zakresie wolności sumienia i religii.


SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

PIOTR STANISZ
Perspektywy zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce   

TADEUSZ J. ZIELIŃSKI
Ewolucja prawa wolności religijnej w Australii 

BARTOSZ RAKOCZY
Umowy w Kodeksie Prawa Kanonicznego w świetle kan. 1290 

ZDZISŁAW ZARZYCKI
Prawnowyznaniowe aspekty katolickiego duszpasterstwa leśników i myśliwych w Polsce 

JAN KRAJCZYŃSKI
Relacje pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w kantonie Vaud 

PAWEŁ A. LESZCZYŃSKI
Regulacja majątkowa w odniesieniu do mienia żydowskiego w północnej części województwa lubuskiego  

EWA WASZKIEWICZ
Wpływ transformacji ustrojowej państwa polskiego na politykę wobec mniejszości wyznaniowych, narodowych i etnicznych (1989-2005)  

ARKADIUSZ JANUCHOWSKI
Utrata urzędu proboszcza na gruncie prawa kanonicznego i znaczenie tego faktu w procesie eksmisyjnym  

LIDIA FIEJDASZ
Rola Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie w laicyzacji służby zdrowia  

MAREK BIELECKI
Stosunki wyznaniowe na pograniczu polsko-ukraińskim na przykładzie działalności powiatu tomaszowskiego 

MICHAŁ ZAWIŚLAK
Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1950-1989   

ADAM BALICKI
Problematyka pozycji religii w szkole w pracach Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 

DANIEL TWARDY
Stanowisko Episkopatu Polski wobec neutralności światopoglądowej państwa w toku prac nad Konstytucją z 2 kwietnia 1997 r. 


MATERIAŁY

DARIUSZ WALENCIK
Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródło finansowania działalności instytucji kościelnych 

TADEUSZ STANISŁAWSKI
Darowizny na cele kultu religijnego i kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Kontrowersje i nowe rozwiązania 

MONIKA PISZCZ-CZAPLA
Kryteria wydatkowania środków Funduszu Kościelnego 


RECENZJE

Remigio Beneyto Berenguer (dir.), Vida publico - vida privada, EDICEP, Valencia 2006, pp. 285 (Wiesław Bar OFMConv

Paweł Borecki, Geneza modelu stosunków państwo-kościół w Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, ss. 410 (Tadeusz J. Zieliński


SPRAWOZDANIA

Sympozjum naukowe pt. Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 26 listopada 2008 r. (Daniel Twardy

Konferencja naukowa pt. Santa Sede, Conferenze episcopali, Stań: esperienze di Paesi dell'Unione Europea, Rzym, 16-17 stycznia 2009 r. (Henryk Misztal)    

Międzynarodowa konferencja pt. Podstawy regulacji stosunków Państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej, Lublin, 24 kwietnia 2009 r. (Marta Ordon)     

VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r. (Aneta Maria Abramowicz)    


Noty o autorach   

This product was added to our catalog on Friday 08 January, 2010.
Reviews
Previous product  Product 136 of 179 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Incestum w prawie rzymskim
Incestum w prawie rzymskim
Dziedzictwo unii brzeskiej
Dziedzictwo unii brzeskiej
$ Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956 <br><blink>Nagroda im. Oskara Haleckiego: Książka Historyczna Roku 2009</blink>
$ Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956
Nagroda im. Oskara Haleckiego: Książka Historyczna Roku 2009
$ Zakony żeńskie w PRL
$ Zakony żeńskie w PRL
$ Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869
$ Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869
Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku
Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce