Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » SP37 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
0,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 1(37)/2009
[SP37]
23,10zł
Product unavailable

ed. Antoni Dębiński
ISSN:
1897-7146
Pages: 244
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish


Spis treści

Od Redakcji (Antoni Dębiński) 
Jan Białocerkiewicz (1945-2008) (Antoni Dębiński) 


STUDIA I ARTYKUŁY

WIESŁAW BAR, Prawne formy zawierania małżeństw w państwach Ameryki Łacińskiej 
Legal Forms of Contracting Marriage in Latin American Countries (summary)    
Правовые формы заключения брака в государствах Латинской Америки (резюме)      

JANINA CIECHANOWICZ-MCLEAN, Transgraniczna ochrona środowiska na przykładzie przekopu Mierzei Wiślanej w Polsce 
Transboundary Environmental Protection as Exemplified by the Cutting of the Vistula Spit in Poland in the Light of International Law (summary) 
Трансграничная охрана окружающей среды на примере перекопа Вислянская Коса в Польше в свете международного права (резюме) 

JERZY MENKES, О ewolucji aksjologicznej podstawy prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych 
On the Evolution of Axiological Foundation of Humanitarian Law of Armed Conflicts (summary)      
Об эволюции аксиологических основ гуманитарного права вооружённых конфликтов (резюме)      

BARBARA MIKOŁAJCZYK, Nowe wyzwania dla prawa imigracyjnego – problem powrotów nielegalnych imigrantów 
New Challenges to Immigration Law - The problem of return of illegal immigrants (summary)      
Новые вызовы для иммиграционного права - проблема возвращений нелегальных иммигрантов (резюме) 

HENRYK MISZTAL, Ne pereant probationes 
Ne Pereant Probationes (summary) 
Ne Pereant Probationes (резюме) 

STANISŁAW SAGAN, VIKTORIYA SERZHANOVA, Struktura terytorialna państw współczesnych 
Territorial Structure of Contemporary States (summary) 
Территориальная структура современных государств (резюме)      

WOJCIECH SZCZEPAN STASZEWSKI, Zagadnienia migracji ludności w konwencjach Rady Europy     
Aspects of migration of people in the conventions of the Council of Europe (summary)      
Вопросы миграции населения в конвенциях Совета Европы (резюме) 

HANNA SUCHOCKA, Porozumienie pomiędzy Republiką Federacyjną Brazylii a Stolicą Apostolską w sprawie statusu prawnego Kościoła katolickiego w Brazylii 
The Agreement between the Federal Republic of Brazil and the Holy See on the legal status of the Roman Catholic Church in Brazil (summary) 
Соглашение между Федеративной Республикой Бразилией и Святым Престолом по вопросу юридического статуса Католической Церкви в Бразилии (резюме) 

MONIKA WÓJCIK, Fenomen paszportu. Aspekt historyczno-prawny 
The Phenomenon of a Passport. Legal and historical aspects (summary) 
Феномен загранпаспорта. Историко-правовой аспект (резюме)      

STANISŁAW WRZOSEK, Ujęcie systemowe w badaniu administracji publicznej
Systemie Approach in the Examination of Public Administration (summary) 
Систематический подход в исследованиях публичной администрации (резюме) 


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Protokół o Statucie Afrykańskiego Trybunału Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęty podczas 11. sesji zwyczajnej Zgromadzenia w Sharm-el-Sheikh (Egipt) w dniu 1 lipca 2008 r. (tłum. Marlena Cymerman) 


RECENZJE

PIOTR WITKOWSKI, Instytucje wspólnotowego prawa celnego w międzynarodowym obrocie towarowym (ree. Artur Kuś) 


SPRAWOZDANIA

Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Jesionka, 16-19 IX 2008 r.) (Anna Szarek) 
Polska w Schengen (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kętrzyn, 28-29 X 2008 r.) (Anna Szachoń) 

This product was added to our catalog on Wednesday 13 January, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 138 of 179 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Studia Prawnicze KUL, 1(33)/2008
Studia Prawnicze KUL, 1(33)/2008
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
Studia Prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011
Studia Prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011
Naród polski w publicystyce PRL
Naród polski w publicystyce PRL
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce