Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 8373630929 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
55,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ius et Veritas
[8373630929]
16,80zł
Product unavailable

ed. D. Dudek, A. Janicka, W. Staszewski
ISBN: 83-7363-092-9
Pages: 564
Format: B5
Year: 2003
Languages: Polish, English


SPIS TREŚCI

Bp ANDRZEJ DZIĘGA, Ius et Veritas
Słowo wstępne (Dariusz Dudek)


WSPOMNIENIA O MICHALE STASZEWICZU

Życie Michała (Wojciech Staszewicz)
Pierwsze wspomnienia (Dariusz Dudek, Grzegorz Jędrejek, Jacek Widło, Piotr Pietrzak)
Wspomnienia w pierwszą rocznicę śmierci (Ewa Staszewicz, Andrzej Herbet, Grzegorz Jędrejek, Agnieszka Kawałko, Wojciech Szczepan Staszewski)


DROGA NAUKOWA MICHAŁA STASZEWICZA

Studia i praca na KUL oraz w Trybunale Konstytucyjnym (Dariusz Dudek)
MICHAŁ STASZEWICZ, Ewolucja uprawnień Trybunału Konstytucyjnego na tle jego orzecznictwa


PROBLEMATYKA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

WOJCIECH ŁĄCZKOWSKI, Państwo praworządne
PRZEMYSŁAW CZARNEK, Analiza zasady demokratycznego państwa prawnego. Geneza i konsekwencje obowiązywania
MAREK DOBROWOLSKI, Konstytucyjne aspekty procedury uchwalania ustawy budżetowej
DARIUSZ DUDEK, Obligacje II RP w świetle Konstytucji Trzeciej Rzeczypospolitej
ANETA GAJEWSKA, Reprywatyzacja a konstytucyjnoprawne podstawy własności w III RP
TOMASZ KAŁDUŚ, Wolność słowa w obowiązujących w Polsce regulacjach prawnych
ILONA LALAK, Spór o instytucję kontrasygnaty
SŁAWOMIR SERAFIN, Konstytucyjne podstawy techniczno-prawnych regulacji w budownictwie
WOJCIECH SZCZEPAN STASZEWSKI, Wolność przemieszczania się (migracji) w świetle prawa polskiego
NORBERT SZCZĘCH, Władza kontrolna - złudzenie czy fakt ustrojowy?
JUSTYNA ZIĘTERSKA, Geneza finansowania partii politycznych w Polsce


PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO INNYCH PAŃSTW

ROBERT ANDRZEJCZUK, Założenia teoretyczne ochrony inwestycji zagranicznych w świetle bilateralnych umów międzynarodowych
SŁAWOMIR FUNDOWICZ, Zasada demokracji i zasada decentralizacji we współczesnym państwie (przykład niemiecki)
ANNA JANICKA, Zarys problematyki operacji pokojowych ONZ
ANNA PRZYBOROWSKA-KLIMCZAK, Regionalne trybunały praw człowieka
DELAINE SWENSON, Burning flags and burning crosses: expressive conduct as protected speech in the United States


ORZECZNICTWO SADÓW I TRYBUNAŁÓW

IGNACY CHWESIUK, Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego
MARTA DERLATKA, Kara śmierci w świetle orzecznictwa sądów europejskich
MIROSŁAW GRANAT, W sprawie sądowej kontroli konstytucyjności prawa w Federacji Rosyjskiej
PASQUALE POLICASTRO, Orzeczenia interpretacyjne w procesie kształtowania relacji między Sądem Konstytucyjnym a Sądem Kasacyjnym we Włoszech
CEZARY WALDZIŃSKI, Stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądowym
MARIAN ZDYB, Kasacja Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu cywilnym


ZAGADNIENIA CYWILISTYCZNE W PRAWIE PUBLICZNYM

RAFAŁ BISKUP, Obowiązkowy system rekompensat na rynku kapitałowym
ANDRZEJ HERBET, Nabywanie przez cudzoziemców praw udziałowych w spółkach kapitałowych będących właścicielami nieruchomości na terytorium RP
PIOTR POGONOWSKI, Wybór komornika w przypadku egzekucji z nieruchomości
JÓZEF JAN SKOCZYLAS, Wykorzystanie praw podmiotowych w ochronie środowiska
HANNA WITCZAK, Kilka uwag na temat wywłaszczenia użytkowania wieczystego
PIOTR ZAKRZEWSKI, Teorie spółdzielcze i ich wpływ na kształt prawa spółdzielczego


VARIA

ARTUR KUŚ, Procedura uszlachetniania biernego w polskim i wspólnotowym prawie celnym
GRZEGORZ JĘDREJEK, Wzajemne relacje pomiędzy prawem rzymskim a prawem natury w świetle polskiego prawoznawstwa XIX wieku
AGNIESZKA KAWAŁKO, Źródła finansowania umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
ANNA SZYSZKA, Uwagi na temat eutanazji
JACEK WIDŁO, Umowa zabezpieczająca na wierzytelności

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 7 of 175 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Instytucja sołtysa w okresie samorządu stanowego w Polsce. Aspekty społeczno-prawne
Instytucja sołtysa w okresie samorządu stanowego w Polsce. Aspekty społeczno-prawne
Starożytne kodyfikacje prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej 10-11 kwietnia 1999 r. w Lublinie
Starożytne kodyfikacje prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej 10-11 kwietnia 1999 r. w Lublinie
U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne
U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne
$ Dzieła. Tom 16: Suwerenność - czyja?
$ Dzieła. Tom 16: Suwerenność - czyja?
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 2
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 2
Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej
Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce