Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 8373631569 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Problem Too big to fail i próby jego łagodzenia w Niemieckim sektorze bankowym
Problem Too big to fail i próby jego łagodzenia w Niemieckim sektorze bankowym
27,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980
[8373631569]
5,00zł
Product unavailable

Artur Mezglewski
ISBN: 83-7363-156-9
pages: 432
Format: B5
Year: 2004
Language: Polish

Celem przedstawianego opracowania będzie ustalenie prawnych i faktycznych możliwości prowadzenia szkół wyznaniowych w latach 1944-1980 oraz ocena stosowanych wobec nich ograniczeń. Ponadto stawiamy sobie jeszcze jako zadanie ukazanie stosunku władz państwowych do szkolnictwa wyznaniowego na tle polityki laicyzacyjnej systemu oświaty i całego życia społecznego. Przygotowanie rozprawy poprzedziła kwerenda archiwalna i selekcja materiałów źródłowych. Źródłami o podstawowym znaczeniu będą akty prawne obowiązujące w omawianym okresie, a wśród nich przede wszystkim te, które bezpośrednio odnosiły się do sytuacji prawnej wyznaniowych szkół podstawowych, średnich i zawodowych, a także szkół wyższych oraz wewnątrzkościelnych. Akty prawne rangi ustawowej poddane zostaną właściwej interpretacji, akty prawne zaś niższego rzędu także ocenie zgodności ich unormowań z aktami hierarchicznie wyższymi. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział pierwszy
Możliwości zakładania i prowadzenia szkół przez instytucje wyznaniowe

1. Szkolnictwo podstawowe, średnie i zawodowe
2. Szkolnictwo wyższe
3. Szkolnictwo wewnątrzkościelne
Podsumowanie

Rozdział drugi
Ograniczenia działalności szkolnictwa wyznaniowego

1. Uprawnienia szkół państwowych
2. Polityka podatkowa
3. Ograniczanie bazy lokalowej
4. Dyskryminacyjna polityka kadrowa
5. Dyskryminacje uczniów i absolwentów szkół wyznaniowych
6. Zakazy i limity przyjęć
7. Inne ograniczenia
Podsumowanie

Rozdział trzeci
Likwidowanie szkół wyznaniowych

1. Etapy i przebieg procesu likwidacji
2. Charakterystyka decyzji prowadzących do likwidacji
3. Podstawy prawne podejmowanych decyzji
4. Przyczyny (podstawy faktyczne) zamykania szkół
5. Kwestie proceduralne
Podsumowanie

Rozdział czwarty
Laicyzacja szkół wyznaniowych na tle procesu laicyzacji systemu szkolnictwa i wychowania

1. Proces laicyzacji systemu szkolnictwa i wychowania
2. Techniki laicyzacji szkół wyznaniowych
3. Laicyzacja szkół wyznaniowych a konstytucyjne podstawy ustawodawstwa wyznaniowego
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

Aneksy

Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych (Dz. U. nr 33, poz. 343)

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, wydane co do § 13 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a co do § 20 w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu (Dz. U. nr 50, poz. 473)

Instrukcja Ministerstwa Oświaty z dnia 4 maja 1948 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 1948/49 w szkolnictwie ogólnokształcącym (Dz. Urz. Min. Ośw. nr 5, poz. 86) (Wyciąg)

Porozumienie między przedstawicielami Rządu RP i Episkopatu Polskiego z dnia 14 kwietnia 1950 r.

Protokół Wspólnej Komisji Rządu RP i Episkopatu w związku z zawartym porozumieniem z dnia 14 kwietnia 1950 r.

Zarządzenie nr 37 Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego z dnia 29 czerwca 1955 r. w sprawie organizowania i prowadzenia niepaństwowych kursów zawodowych (Wyciąg)

Komunikat Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu z dnia 2 grudnia 1956 r.

Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju oświaty i wychowania (Dz. U. nr 32, poz. 160) (Wyciąg)

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych (MP nr 13, poz. 48)

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 43 of 175 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Vox Patrum. T. 52/2
$ Vox Patrum. T. 52/2
Ziemski los człowieka. Jana Pawła II myśl o pracy
Ziemski los człowieka. Jana Pawła II myśl o pracy
$ Prus i inni
$ Prus i inni
Słowacki nie-mistyczny
Słowacki nie-mistyczny
Integrująca rola słowa
Integrująca rola słowa
Vox Patrum. T. 56
Vox Patrum. T. 56
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce