Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 8373630252 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Verbum Vitae 37 (2020). Duch Święty dany wierzącym - po co?
Verbum Vitae 37 (2020). Duch Święty dany wierzącym - po co?
30,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza
[8373630252]
16,80zł
Product unavailable

ed. Antoni Dębiński, Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak
ISBN: 83-7363-025-2
Pages: 598
Format: B5
Year: 2002
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Słowo od redaktorów
Ius et lex (Andrzej Szostek MIC - Rektor KUL)


WOKÓŁ OSOBY JUBILATA

Profesor Adam Strzembosz - twórczość naukowa i działalność publiczna (oprac. Józef Krukowski)
Bibliografia publikacji Profesora Adama Strzembosza (oprac. Joanna Dzierżanowska)
Wykaz publikacji Profesora Adama Strzembosza (oprac. Joanna Dierżanowska)


PRAWO KARNE

LEON TYSZKIEWICZ, Niektóre kwestie dyskusyjne w pracach nad reformą Kodeksu Karnego z 1997 r
ALICJA GRZEŚKOWIAK, Funkcje kary w świetle projektów zmian Kodeksu Karnego
WŁADYSŁAW WITCZAK, Odpowiedzialność karna lekarza za nieudzielenie pomocy w stanach zagrożenia życia
STANISŁAW ZABŁOCKI, Pojęcie sprawiedliwości w myśli etycznej i penologicznej Bronisława Wróblewskiego
KRZYSZTOF WIAK, Polskie prawo karne wobec dziecka poczętego
MAŁGORZATA GAŁĄZKA, Prawo karne wobec zastępczego macierzyństwa
JACEK KĘDZIERSKI, O właściwą treść i wykładnię przepisu regulującego przestępstwo zmuszania - art. 191 § k.k
ANDRZEJ MURZYNOWSKI, MARIA ROGACKA-RZEWNICKA, Oportunizm ścigania przestępstw i jego granice w nowym Kodeksie Postępowania Karnego
MAŁGORZATA KUĆ, Problem predestynacji i predyspozycji kryminalnej


PRAWO NIELETNICH I PRAWO RODZINNE

ZOFIA OSTRIHANSKA, Wychowawcze aspekty postępowania w sądzie dla nieletnich
RADOSŁAW HAŁAS, Orzekanie środków karnych wobec nieletniego
ELŻBIETA HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA, Uwagi o praktyce sądowej w sprawach o rozwiązanie stosunku przysposobienia
HENRYK CIOCH, Wpływ poglądów Profesora Adama Strzembosza na obecny kształt polskiego prawa rodzinnego


WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SĄDY

WOJCIECH ŁĄCZKOWSKI, Wymiar sprawiedliwości a stosowanie prawa
ANDRZEJ ZOLL, Skuteczność orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego
TADEUSZ ERECIŃSKI, Pozycja ustrojowa Krajowej Rady Sądownictwa
MAREK SAFJAN, Etyka zawodu sędziowskiego
KRZYSZTOF PIETRZYKOWSKI, Problem skuteczności ex tunc albo ex nunc orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego
STANISŁAW RUDNICKI, NSZZ "Solidarność" w Sądzie Najwyższym - refleksje z perspektywy lat
MARIA STANOWSKA, Próby rozliczenia z przeszłością w wymiarze sprawiedliwości
KRZYSZTOF KAUBA, BOGUSŁAW NIZIEŃSKI, Lustracja


PRAWO KONSTYTUCYJNE I PRAWO ADMINISTRACYJNE

ANDRZEJ WASILEWSKI, Granice władzy sądowniczej wobec władzy ustawodawczej w świetle zasady trójpodziału władz (przyczynek do dyskusji)
MIROSŁAW GRANAT, Proces partii komunistycznej przed Sądem Konstytucyjnym RSFRR
GRZEGORZ GÓRSKI, Czy III Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawa?
STANISŁAW WRZOSEK, Poszukiwanie koncepcji nauki o administracji publicznej
JÓZEF JAN SKOCZYLAS, Znowelizowana ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na poziomie europejskim
GERARD BIENIEK, Procedury prawne gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego


PRAWO KANONICZNE

HENRYK MISZTAL, Uniwersytet katolicki w doktrynie Kościoła i prawie kanonicznym
ANDRZEJ DZIĘGA, Kanoniczno-prawne i duszpasterskie zadania Trybunału Diecezjalnego
STANISŁAW PAŹDZIOR, Wpływ upośledzenia umysłowego na poważny brak rozeznania oceniającego


PRAWA CZŁOWIEKA

JÓZEF KRUKOWSKI, Zasada poszanowania godności ludzkiej i prawa do życia w biomedycynie w prawie międzynarodowym
MAŁGORZATA WĄSEK-WIADEREK, Standard "niezwłoczności" doprowadzenia osoby zatrzymanej przed sędziego i prawo do "osądzenia w rozsądnym terminie albo zwolnienia na czas postępowania" w świetle art. 5 § 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

This product was added to our catalog on Sunday 20 March, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 53 of 175 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Historia magistra vitae
Historia magistra vitae
Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle KAN. 1095 n. 3
Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle KAN. 1095 n. 3
$ Sigla. Zbiór skrótów instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz instytucji z nimi związanych
$ Sigla. Zbiór skrótów instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz instytucji z nimi związanych
Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny
Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny
Studia Prawnicze KUL, 1(37)/2009
Studia Prawnicze KUL, 1(37)/2009
Studia Prawnicze KUL, 4(36)/2008
Studia Prawnicze KUL, 4(36)/2008
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce