Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 8322809476 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Zarys mariologii komunijnej
Zarys mariologii komunijnej
28,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim
[8322809476]
12,60zł
Product unavailable

Piotr Stanisz
ISBN: 83-228-0947-6
Pages: 194
Format: B5
Year: 2001
Language: Polish

Strukturę pracy wyznaczają, co do zasady, momenty przełomowe w procesie ewolucji ubezpieczenia społecznego osób duchownych w prawodawstwie polskim. Rozdział pierwszy poświęcony został nielicznym uregulowaniom ubezpieczeniowym, pochodzącym z okresu II Rzeczypospolitej, które uwzględniały specyfikę sytuacji życiowej osób duchownych. Przedmiotem dwóch kolejnych rozdziałów są regulacje obowiązujące w okresie Polski Ludowej. Najpierw omówiono kwestie związane z ograniczaniem praw osób duchownych, następnie zaś przedstawiono szczególne możliwości ubezpieczenia osób duchownych, utworzone poza porządkiem ustawowym i przeznaczone dla określonych tylko grup osób duchownych. Kolejny rozdział poświęcony został uregulowaniom mającej przełomowe znaczenie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych. Ostatnia część pracy ma za przedmiot prawo obowiązujące na gruncie systemu, który zaczął funkcjonować dnia 1 stycznia 1999 r. Wprowadza weń omówienie pierwszej w polskim prawodawstwie ubezpieczeniowym legalnej definicji osoby duchownej. Stanowi ona podstawę do określenia, kto podlega ubezpieczeniom z tytułu pozostawania w stanie duchownym. W dalszej kolejności, ze względu na klarowne wyodrębnienie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, ukazane są unormowania odnoszące się do sytuacji prawnej osób duchownych na gruncie każdego z nich. Uwzględnione przy tym jest również ubezpieczenie zdrowotne. Na koniec podjęta została próba oceny uregulowań charakteryzujących obecną sytuację prawną osób duchownych na tle regulacji dotyczących innych grup społecznych. (na podstawie Wstępu)


Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Regulacje prawne okresu II Rzeczypospolitej

Rozdział II. Dyskryminacja ogółu osób duchownych w Polsce Ludowej
1. Brak możliwości ubezpieczenia z tytułu pozostawania w stanie duchownym
1.1. Stan prawny
1.2. Ocena sytuacji prawnej
2. Wyłączenie z ubezpieczenia duchownych zatrudnionych "w ramach organizacji kościelnej" (1965-1980)
2.1. Praktyka ZUS
2.2. Bezprawność wyłączenia
3. Wyłączenie z ubezpieczenia osób zakonnych wykonujących rzemiosło (1969-1973)
3.1. Unormowania okólników wydanych przez ZUS
3.2. Nielegalność wyłączenia

Rozdział III. Uprzywilejowanie niektórych grup duchownych w latach 1961-1989
1. Ubezpieczenie duchownych prowadzących punkty katechetyczne
1.1. Obowiązujące przepisy
1.2. Ubezpieczenie jako narzędzie łamania dyscypliny kościelnej
2. Ubezpieczenie duchownych należących do ZK "Caritas"
2.1. Możliwości ubezpieczenia
2.1.1. Fundusz Emerytalny dla Duchownych Członków Zrzeszenia Katolików "Caritas" (1972-1976)
2.1.2. Fundusz Ubezpieczenia Emerytalnego Duchownych (1976-1989)
2.2. Instrumentalny charakter ubezpieczenia
2.2.1. Finansowa niesamodzielność Funduszy
2.2.2. Ubezpieczenie - instrumentem rozbijania jedności Kościoła

Rozdział IV. Ubezpieczenie społeczne duchownych według ustawy z 17 maja 1989 r.
1. Zakres podmiotowy
2. Składka
3. Zakres przedmiotowy
4. Uregulowania odrębne ubezpieczenia społecznego duchownych na tle innych systemów

Rozdział V. Status prawny osób duchownych w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych
1. Ustawowa definicja osoby duchownej
2. Ubezpieczenie emerytalne
3. Ubezpieczenia rentowe
4. Ubezpieczenie chorobowe
5. Ubezpieczenie wypadkowe
6. Ubezpieczenie zdrowotne
7. Ocena uregulowań szczególnych

Zakończenie

Źródła
Akty prawa międzynarodowego
Ustawy i rozporządzenia
Orzecznictwo
Inne źródła
Literatura


This product was added to our catalog on Sunday 20 March, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 55 of 175 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Studia Prawnicze KUL, 1(37)/2009
Studia Prawnicze KUL, 1(37)/2009
Studia Prawnicze KUL, 4(36)/2008
Studia Prawnicze KUL, 4(36)/2008
Jedzenie
Jedzenie
$ Media
$ Media
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
Studia Prawnicze KUL, 3(35)/2008
Studia Prawnicze KUL, 3(35)/2008
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce